Trendy

19 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

306 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

683 512 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.7.2017 Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

5.11.2015 - 26.7.2017 Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
20.1.2012 - 5.11.2015 Praha 3 - Žižkov, Řehořova 908/4, PSČ 13000

24194158

DIČ

od 1.8.2017

CZ24194158

Datová schránka

esg88ji

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17748

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.6.2013

864 610 000 Kč

Historické jmění

20.1.2012 - 10.6.2013

620 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. května 2013 - 10. června 2013 : Valná hromada společnosti konaná dne 27.3.2013 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti, který činí 620.000.000,- Kč (slovy: šest set d... vacet milionů korun českých) se zvyšuje o částku 244.610.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet čtyři milionů šest set deset tisíc korun českých) tak, že základní kapitál společnosti bude po navýšení činit 864.610.000,- Kč (slovy: osm set šedesát čtyři milionů šest set deset tisíc korun českých), přičemž emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií předem určeným zájemcem, a to jedním z akcionářů – společností O.O.Z. Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Vavrečkova 5657, PSČ 760 01, IČ: 26222949, takto: dvou kusů (2 ks) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,-Kč (slovy: sto milionů korun českých), čtyřiceti tří kusů (43 ks) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), patnácti kusů (15 ks) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých), sto deseti kusů (110 ks) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurz nových akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě nových akcií. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi společnosti. Ostatní akcionáři společnosti, a to AHARON INVEST ESTABLISHMENT, se sídlem Schaanwald, Liechtenstein, reg.č. FL-0002.032.991-8, Ing. Dušan Trnka, nar. 14.7.1970, bytem Slovenská republika, Košice, Pajorova 2, PSČ 040 01, Ing. Vladislav Melničák, nar. 19.5.1970, bytem Slovenská republika, Košice, Vojenská 1334/8, PSČ 040 01 a Mgr. Roman Švec, nar. 10.1.1969, bytem Zlín, Štípa, Za Dvorem 89, PSČ 763 14 se výslovně svým prohlášením či prohlášením učiněným prostřednictvím svých zástupců vzdávají svého přednostního práva k účastni na zvýšení základního kapitálu společnosti a souhlasí s upsáním akcií akcionářem O.O.Z. Zlín, a.s..Všechny nové akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to společností O.O.Z. Zlín, a. s., ve Smlouvě o upsání akcií, kterou tento předem určený zájemce uzavře se společností INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s. ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.O.O.Z. Zlín, a.s. je oprávněna upsat akcie v sídle společnosti na adrese Praha 3 – Žižkov, Řehořova 908/4, PSČ 130 00 a to v třicetidenní lhůtě počínající prvním dnem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž tento návrh je představenstvo povinno podat ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí představenstvo upisovateli, tj. společnosti O.O.Z. Zlín, a. s., písemně nejpozději jeden den předem. Součástí tohoto oznámení bude návrh Smlouvy o upsání akcií.Celá výše emisního kurzu musí být splacena do patnácti dnů (včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání akcií. Valná hromada společnosti uděluje souhlas s tím, aby došlo k takovému splacení uzavřením Dohody o vzájemném započtení závazků a pohledávek mezi upisovatelem O.O.Z. Zlín, a.s. a společností INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s. To znamená, že ke zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií dojde v souladu s ustanovením § 163 odst. 3, věta druhá obchodního zákoníku započtením pohledávky upisovatele vůči společnosti INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s., vzniklé na základě Smlouvy o úvěru (privativní novace) ze dne 8.10.2012 mezi původním věřitelem HOWLAND LIMITED, se sídlem 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N31RL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, reg.č. 6041066 a společností INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s., jako dlužníkem, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru ve výši 244.610.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet čtyři milionů šest set deset tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu vůči O.O.Z. Zlín, a.s. (novým věřitelem na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené se společností HOWLAND LIMITED).Dohoda o započtení musí mít písemnou formu a její návrh doručí představenstvo akcionáři O.O.Z. Zlín, a.s. nejpozději do 27.3.2013. Dohoda o započtení bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 3 – Žižkov, Řehořova 908/4, PSČ 130 00.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů