Základní údaje

Sídlo

od 19.1.2012 Praha 1 - Hradčany, Nový Svět 89/4, PSČ 11800

24207411

DIČ

od 2.2.2012

CZ24207411

Datum vzniku

19. ledna 2012

Datová schránka

ci584a6

Historické názvy

19.1.2012 - 1.1.2016

FMP uzavřený investiční fond , a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17839

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.1.2013

62 000 000 Kč

Historické jmění

19.1.2012 - 14.1.2013

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 30.11.2017

4211167597 / 6800

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 25. září 2015 : Část jmění rozdělované společnosti ProPS, s.r.o., IČO 25710672, se sídlem Praha 1 - Hradčany, Nový Svět 89/4, PSČ 11800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Část jmění rozdělované společnosti ProPS, s.r.o., IČO 25710672, se sídlem Praha 1 - Hradčany, Nový Svět 89/4, PSČ 11800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v ...Praze, v oddílu C, vložce č. 63299, uvedená v projektu rozdělení, přešla rozdělením odštěpením sloučením na nástupnickou společnost FMP uzavřený investiční fond , a.s., IČO 24207411, se sídlem Praha 1 - Hradčany, Nový Svět 89/4, PSČ 11800, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 17839. zobrazit více skrýt více
  • 18. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. srpna 2014 - 17. prosince 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 26. listopadu 2012 - 1. ledna 2016 : Na společnost FMP uzavřený investiční fond , a.s., se sídlem Praha 1 - Hradčany, Nový Svět 89/4, PSČ 118 00, identifikační číslo 242 07 411, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ... Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 17839, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě fúze formou sloučení jmění zanikající společnosti FMP RENT a.s., se sídlem Praha 1 - Hradčany, Nový Svět 89/4, PSČ 118 00, identifikační číslo 261 00 355, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 17974. zobrazit více skrýt více
  • 26. listopadu 2012 - 14. ledna 2013 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:1. Základní ustanovení:1.1. základní kapitál se zvyšuje o 60 000 000,- Kč vydáním 6 000 kusů nových nekótovaných kmenových akci... í znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady1.4. nebudou-li všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, všechny ostatní způsoby upsání akcií, tj. jak upsání akcií předem určenými zájemci, tak dohodou akcionářů, tak veřejnou nabídkou, se vylučují a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je neúčinné;1.5. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku2. Upisování s využitím přednostního práva:2.1. s využitím přednostního práva lze na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč upsat 30 nových akcií, tj. celkem 6 000 kusů nových akcií, přičemž podle 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pouze celé akcie2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10 000,- Kč2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doručit proti potvrzení o převzetí písemnou informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií2.4. přednostní právo na upsání nových akcií mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese FMP uzavřený investiční fond, a.s., v pracovní dny v době od 10:00 do 14:00 hodin ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení informace o přednostním právu2.5. k upsání nové akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů; náležitosti zápisu stanoví § 165 odst. 1 obchodního zákoníku2.6. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 dnů od upsání akcií3. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií3.1. valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií3.1.1. části pohledávky Ing. Vladimíra Fabera za společností FMP uzavřený investiční fond, a.s., ze smlouvy o úplatném převodu cenných papírů společnosti FMP RENT a.s. ze dne 15.6.2012; celková výše pohledávky Ing. Vladimíra Fabera činí ve výši 59 867 627,- Kč, započtena bude část ve výši 30 000 000,- Kč3.1.2. části pohledávky Ing. Jiřího Macháčka za společností FMP uzavřený investiční fond, a.s., ze smlouvy o úplatném převodu cenných papírů společnosti FMP RENT a.s. ze dne 15.6.2012; celková výše pohledávky Ing. Jiřího Macháčka činí 36 656 400,- Kč, započtena bude část ve výši 30 000 000,- Kč3.2. představenstvo ke povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek3.3. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku, § 580 a 581 občanského zákoníku; započtením bude uhrazen emisní kurs nových akcií v plné výši. zobrazit více skrýt více
  • 19. ledna 2012 - 14. ledna 2013 : Akcie společnosti jsou převoditelné za podmínek stanovených v článku V. stanov společnosti.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů