Základní údaje

Sídlo

od 14.7.2015 Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno

Historické adresy

17.7.2012 - 14.7.2015 Brno, Novolíšeňská 2678/18, PSČ 62800
17.1.2012 - 17.7.2012 Praha 1, Na Příkopě 859/22, PSČ 11000

24207543

DIČ

od 17.2.2012

CZ24207543

Datum vzniku

17. ledna 2012

Datová schránka

v6j8zhj

Historické názvy

17.7.2012 - 20.8.2015

INFOND, uzavřený investiční fond, a.s.

17.1.2012 - 17.7.2012

Patronus desátý, uzavřený investiční fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17841

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.8.2015

10 000 000 Kč

Historické jmění

14.8.2012 - 20.8.2015

20 000 000 Kč

17.1.2012 - 14.8.2012

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

246514618 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 20. srpna 2015 : Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
  • 21. května 2015 : Na společnost INFOND , uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem na adrese Brno, Novolíšeňská 2678/18, 628 00, IČ: 242 07 543, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením jako Na společnost INFOND , uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem na adrese Brno, Novolíšeňská 2678/18, 628 00, IČ: 242 07 543, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením jako... na společnost nástupnickou odštěpená část jmění rozdělované společnosti Kabelová televize Klášterec nad Ohří spol. s r.o., se sídlem na adrese Polní 683, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 602 77 891, a to podle Projektu rozdělení společnosti Kabelová televize Klášterec nad Ohří spol. s r.o. formou odštěpení sloučením se společností INFOND, uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 23.02.2015, schváleného rozhodnutím jediného společníka rozdělované společnosti ze dne 22.4.2015 a rozhodnutím valné hromady nástupnické společnosti ze dne 22.4.2015. zobrazit více skrýt více
  • 12. května 2015 : Na společnost INFOND, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem na adrese Brno, Novolíšeňská 2678/18, 628 00, IČ: 242 07 543, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením jako Na společnost INFOND, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem na adrese Brno, Novolíšeňská 2678/18, 628 00, IČ: 242 07 543, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením jako ...na společnost nástupnickou odštěpená část jmění rozdělované společnosti InfoNet a.s., se sídlem na adrese Brno, Novolíšeňská 18, čp. 2678, PSČ 628 00, IČ: 607 19 150, a to podle Projektu rozdělení společnosti InfoNet a.s. formou odštěpení sloučením se společností INFOND, uzavřený investiční fond, a.s., ze dne 17.12.2014, schváleného rozhodnutím jediného akcionáře rozdělované společnosti ze dne 22.4.2015 a rozhodnutím valné hromady nástupnické společností ze dne 22.4.2015. zobrazit více skrýt více
  • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 17. prosince 2012 : Na společnost INFOND, uzavřený investiční fond, a.s. přešla část jmění společnosti InfoTel, spol. s r.o., se sídlem na adrese Brno, Novolíšeňská 18, PSČ 628 00, IČ: 469 81 071, kte Na společnost INFOND, uzavřený investiční fond, a.s. přešla část jmění společnosti InfoTel, spol. s r.o., se sídlem na adrese Brno, Novolíšeňská 18, PSČ 628 00, IČ: 469 81 071, kte...rá byla rozdělena formou odštěpení se sloučením části jmění vymezeného v projektu rozdělení se společností INFOND, uzavřený investiční fond, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 7. prosince 2012 : Na společnost INFOND, uzavřený investiční fond, a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, jako na společnost nástupnickou, jmění zanikající společnosti OFFICE-ŠUMAVSKÁ s. Na společnost INFOND, uzavřený investiční fond, a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, jako na společnost nástupnickou, jmění zanikající společnosti OFFICE-ŠUMAVSKÁ s....r.o., se sídlem na adrese Praha 1 - Staré Město, Platnéřská 87, PSČ 110 00, IČ: 288 97 161. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. července 2014 - 12. května 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 9. července 2014 - 12. května 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 17. července 2012 - 14. srpna 2012 : Valná hromada společnosti konaná dne 26.6.2012 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu :a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií. Emisní ... kurs nových akcií bude splacen peněžitým vkladem.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), tedy z výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Předpokládaný výnos emise akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu činí 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání aktiv pro rozvoj podnikatelské činnosti společnosti a posílení její pozice v obchodních vztazích, a to v souladu s dlouhodobým cílem společnosti, kterým je stabilní zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím investování zejména do nemovitostí. K tomuto účelu budou peněžní prostředky získané při zvýšení základního kapitálu společností také použity.d) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 180 (slovy: jedno sto osmdesát) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). K převodu těchto akcií bude nezbytný předchozí souhlas představenstva společnosti. e) Vzhledem ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti Patronus desátý, uzavřený investiční fond, a.s. před vydáním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdali, ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, svého přednostního práva na úpis nových akcií, které se upisují peněžitým vkladem, a to v celém rozsahu, nerozhoduje valná hromada o vyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií upisovaných peněžitým vkladem.f) Všech celkem 180 (slovy: jedno sto osmdesát) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci – panu Ing. Pavlu Košťálovi, dat. nar. 5.5.1965, bytem Brno, Koniklecová 6, PSČ 634 00, který emisní kurs těchto nových akcií splatí peněžitým vkladem ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Emisní kurs každé jedné akcie upisované peněžitým vkladem bude činit 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).g) Předem určený zájemce upíše akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit tři týdny ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo předem určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Akcie mohou být upsány již před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V takovém případě však smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti AMISTA investiční společnost, a.s. na adrese Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00. Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie bude činit 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. je roven její jmenovité hodnotě.h) Emisní kurs všech 180 (slovy: jedno sto osmdesát) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) upsaných nově peněžitým vkladem předem určeného zájemce pana Ing. Pavla Košťála, dat. nar. 5.5.1965, bytem Brno, Koniklecová 6, PSČ 634 00, bude splacen tak, že upisovatel splatí emisní kurs v penězích bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti Patronus desátý, uzavřený investiční fond, a.s. vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 5170842 / 0800. Upisovatel je povinen ve lhůtě do šesti týdnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, splatit na uvedený účet nejméně 30 % emisního kursu jím upsaných akcií. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit vždy nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů