Základní údaje

Sídlo

od 29.5.2015 U Váhy 188, Jiřice, 277 13 Kostelec nad Labem

Historické adresy

27.4.2012 - 29.5.2015 Kostelec nad Labem - Jiřice, U Váhy 188, PSČ 27713
30.1.2012 - 27.4.2012 Praha 1, Kaprova 42/14, PSČ 11000

24212474

DIČ

od 1.11.2012

CZ24212474

Datová schránka

4cf9fgp

Historické názvy

30.1.2012 - 4.5.2012

Sovial a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17866

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.11.2012

30 600 000 Kč

Historické jmění

30.1.2012 - 29.11.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Neratovice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

242124743 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 9. listopadu 2012 - 29. listopadu 2012 : Valná hromada rozhodla dne 29.10.2012 o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 28,600.000,-Kč ( slovy: dvacet osm milionů šest set tisíc korun českých) z částky v... e výši 2,000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 30,600.000,-Kč ( slovy: třicet milionů šest set tisíc korun českých) upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo akcionářů na upisování akcií se neuplatní, vzhledem k tomu, že emisní kurs bude zcela splacen nepeněžitým vkladem. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem ( dále též jen "Zájemce"), a to společností D.S.K. TRADING spol. s r.o., se sídlem Újezdeček 264, PSČ 415 01, IČ 25048074, v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií , která nahradí listinu upisovatelů. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti, a to ve lhůtě dvou týdnů. Představenstvo Společnosti bylo pověřeno valnou hromadou oznámit Zájemci, že prvním dnem lhůty je den 5.11.2012, přičemž představenstvo bylo valnou hromadou dále pověřeno, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 2.11.2012. Návrh Smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen osobně, a to nejpozději dne 5.11.2012. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu sídla společnosti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 100.000,-Kč ( slovy: sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 100.000,-Kč ( slovy: sto tisíc korun českých). Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který je Stavebně technologický celek 02 - přípravna paliva, jenž se skládá ze tří částí: technologie skladování a dopravy paliva, Techníologie lisování o výkonu 400 kg/hod a Třídírna a sušárna o výkonu 400 kg/hod. ( zařízení pro přípravu paliva), umístěné v areálu společnosti D.S.K. TRADING spol. s r.o., se sídlem Újezdeček 264, PSČ 415 01, IČ 25048074, na adrese Újezdeček 264, PSČ 415 01.Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem soudního znalce pro obor stavebnictví, odv. inženýrské stavby, stavby obytné, stavby průmyslové, stavební mateirály, prof. RNDr. Ing. Stanislava Šťasníka, CSc., ze dne 25.10.2012, a je zapsaný ve znaleckém deníku pod č. 11/2012. Znalec byl za účelem podání znaleckého posudku k hodnotě nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 2 Nc 5544/2012. Hodnota nepeněžitého vkladu byla na základě shora uvedeného znaleckého posudku stanovena ve výši 28,600.000,-Kč (slovy : dvacet osm milionů šest set tisíc korun českých), což dle vyjádření znalce odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 286 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 100.000,-Kč ( slovy : sto tisíc korun českých). Předem určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií, a to předáním nepeněžitého vkladu Společnosti, na adrese jeho umístění, tj. v areálu společnosti D.S.K. TRADING spol. s r.o., se sídlem Újezdeček 264, PSČ 415 01, IČ 25048074, na adrese Újezdeček 264, PSČ 415 01, o čemž bude sepsán předávací protokol, jehož přílohou bude i veškerá dokumentace ke shora uvedenému nepeněžitému vkladu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů