Trendy

14 852 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

11 445 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

380 092 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

29.10.2015 - 15.9.2016 Českomoravská 2345/17, Libeň, 190 00 Praha 9
6.2.2012 - 29.10.2015 Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 19000

24215171

DIČ

Není plátce DPH

6.3.2012 - 26.7.2016

CZ24215171

Datum vzniku

6. února 2012

Datum zániku v obchodním rejstříku

15. září 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

15. září 2016

Datová schránka

ux59n8a

Historické názvy

14.10.2015 - 15.9.2016

Bestsport Services, a.s. v likvidaci

6.2.2012 - 14.10.2015

Bestsport Services, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17877

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.2.2013 - 15.9.2016

366 000 000 Kč

6.2.2012 - 25.2.2013

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 15. září 2016 - 15. září 2016 : Společnost Bestsport Services, a.s. v likvidaci, IČ 24215171, se vymazává z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace po... užitím likvidačního zůstatku, po schválení postupu likvidace a schválení naložení s likvidačním zůstatkem rozhodnutím nejvyššího orgánu společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 14. října 2015 - 15. září 2016 : Valná hromada společnosti rozhodla s účinností k 1.9.2015 o zrušení společnosti s likvidací, tímto dnem vstoupila společnost do likvidace a byl povolán likvidátor.
  • 18. prosince 2014 - 15. září 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 20. března 2014 - 18. prosince 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 20. března 2014 - 18. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 20. února 2013 - 25. února 2013 : Insolvenční správce společnosti BESTSPORT akciová společnost JUDr. Josef Cupka (dále jen „Insolvenční správce“) vydal v působnosti valné hromady společnosti Bestsport Services, a.s... . (dále také „BSS Services“) rozhodnutí, jímž rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti Bestsport Services, a.s. takto:a) Společnost Bestsport Services, a.s. zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je realizace záměrů stanovených v reorganizačním plánu společnosti BESTSPORT akciová společnost, zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 3.9.2012 pod č. d. MSPH 89 INS 5393/2011-B-129 a schváleného Městským soudem v Praze usnesením ze dne 1.10.2012 pod č.d.: MSPH 89 INS 5393/2011-B-136 ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3.10.2012 č.d. MSPH 89 INS 5393/2011-B-138 (dále jen „Reorganizační plán“), který předpokládá, že BESTSPORT akciová společnost vloží svůj majetek do dvou nově založených dceřiných společností – BSS Services a Bestsport Arena, a.s., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, Česká republika, identifikační číslo 242 14 795 (dále jen „BSS Arena“) a zjištěné pohledávky věřitelů BESTSPORT akciová společnost uspokojí předáním akcií těchto dvou dceřiných společností, přičemž v případě BSS Services Reorganizační plán předpokládá, že poté, co budou akcie BSS Arena vypořádány v souladu s Reorganizačním plánem, rozhodne BESTSPORT akciová společnost jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti BSS Services o změně jejích stanov umožňující vydání prioritních akcií a o zvýšení základního kapitálu BSS Services o částku 364.000.000,- Kč ( tři sta šedesát čtyři milionů korun českých) vkladem Regresní pohledávky BESTSPORT akciová společnost (jak je tato definována níže) jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti BSS Services, upíše 181.000.000 kusů (jedno sto osmdesát jedna milionů) kmenových akcií BSS Services a 183.000.000 kusů (jedno sto osmdesát tři miliony) prioritních akcií BSS Services a jejich emisní kurs splatí vkladem Regresní pohledávky (jak je tato definována níže).b) Základní kapitál společnosti Bestsport Services, a.s. se zvyšuje o částku 364.000.000,- Kč (tři sta šedesát čtyři miliony korun českých), tedy z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši 366.000.000,- Kč (tři sta šedesát šest milionů korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Ke zvýšení základního kapitálu bude emitováno celkem:(i) 181,000,000 kusů (jedno sto osmdesát jedna milionů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká) v zaknihované podobě.(ii) 183,000,000 kusů (jedno sto osmdesát tři miliony) nových prioritních akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká) v zaknihované podobě, s přednostním právem k likvidačnímu zůstatku a s neomezeným hlasovacím právem.d) Emisní kurs nově vydávaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1,- Kč (jedna koruna česká) na jednu akcii, tedy celkem činí emisní kurs všech nově vydávaných akcií 364.000.000,- Kč (tři sta šedesát čtyři miliony korun českých). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem upisovatele, kterým je společnost BESTSPORT akciová společnost, jako vlastník dále popsaného předmětu nepeněžitého vkladu.Předmětem vkladu upisovatele je pohledávka společnosti BESTSPORT akciová společnost za společností SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, Česká republika, identifikační číslo 471 163 07 (dále jen „SAZKA“), z titulu regresního postihu ve výši 1.313.800.000,- Kč (jedna miliarda tři sta třináct milionů osm set tisíc korun českých), odpovídajícího hodnotě zástavy - budovy, obecně též označované jako O2 ARENA, č.p. 2345, stavby pro shromažďování většího počtu osob, umístěné na pozemku parc. č. 3343/35 v katastrálním území Libeň, obec Praha, část obce Libeň, okres Hlavní město Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 7024 pro katastrální území Libeň, obec Praha, okres Hlavní město Praha, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Katastrálním pracovištěm Praha (dále jen „Zástava“) stanovené usnesením Městského soudu v Praze o ceně majetkové podstaty ze dne 21. listopadu 2011 (č.j. MSPH 89 INS 5393/2011-B-89), který společnosti BESTSPORT akciová společnost jako zástavnímu dlužníku vznikla v důsledku uspokojení zajištěného věřitele – společnosti společnost THE BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON BRANCH, se sídlem One Canada Square, Londýn, E14 5AL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, identifikační číslo 5522, další identifikační číslo BR000818 - ze Zástavy způsobem stanoveným Reorganizačním plánem (dále jen „Regresní pohledávka“).Vkládaná Regresní pohledávka byla oceněna znaleckým posudkem č. L41671/12 ze dne 29. srpna 2012, vystaveným znalcem, společností EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem na adrese Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, IČ: 257 61 421, dle ustanovení § 59a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) pro účely určení hodnoty Regresní pohledávky jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti BSS Services na 364.000.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát čtyři miliony korun českých). Za popsaný nepeněžitý vklad bude vydáno celkem (i) 181.000.000 kusů (jedno sto osmdesát jedna milionů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká) v zaknihované podobě a (ii) 183.000.000 kusů (jedno sto osmdesát tři miliony) nových prioritních akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká) v zaknihované podobě, s přednostním právem k likvidačnímu zůstatku a s neomezeným hlasovacím právem.e) Společnost BESTSPORT akciová společnost, jakožto jediný akcionář společnosti BSS Services, a Insolvenční správce, jakožto osoba vykonávající práva a povinnosti akcionáře ohledně všech akcií společnosti BSS Services zahrnutých do majetkové podstaty společnosti BESTSPORT akciová společnost, byli písemnou zprávou podrobně informováni představenstvem společnosti BSS Services o důvodech zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti BSS Services, když takové zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v souladu s Reorganizačním plánem.f) Všechny nově upisované akcie, tj. (i) 181.000.000 kusů (jedno sto osmdesát jedna milionů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká) v zaknihované podobě a (ii) 183.000.000 kusů (jedno sto osmdesát tři miliony) nových prioritních akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká) v zaknihované podobě, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je BESTSPORT akciová společnost.g) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti BSS Services na adrese Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00.h) Předem určený zájemce - BESTSPORT akciová společnost bude upisovat všechny nové akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 (čtrnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti BSS Services předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí Insolvenčního správce v působnosti valné hromady BSS Services o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.i) Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne úpisu akcií, a to nepeněžitým vkladem Regresní pohledávky. zobrazit více skrýt více
posunout dolů