Trendy

9 022 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

-10 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

9 780 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.2.2012 Praha 2 - Nové Město, Fügnerovo náměstí 1808/3, PSČ 12000

24217557

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

13. února 2012

Datová schránka

4dz9wkc

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 541

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 20.3.2015

5 015 520 Kč

Historické jmění

17.3.2015 - 20.3.2015

5 015 520 Kč

24.2.2012 - 17.3.2015

3 096 000 Kč

13.2.2012 - 24.2.2012

3 096 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. března 2015 - 20. března 2015 : 1. Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.919.520,--Kč (slovy: jeden milión devět set devatenáct tisíc pět set dvacet korun českých), což dle přepočtu středového kurzu České národn... í banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.12.2011 (l EUR = 25,80 Kč) činí 74.400,- (slovy: sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých eur), ze současné výše 3.096.000,-- Kč (slovy: tři miliony devadesát šest tisíc korun českých), resp. dle přepočtu středového kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.12.2011 (l EUR = 25.80Kč) ze současné výše 120.000,- (slovy šest set šedesát tisíc eur) na částku 5.015.520,-- Kč (slovy: pět miliónů patnáct tisíc pět set dvacet korun českých), resp. dle přepočtu středového kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.12.2011 (l EUR = 25,80 Kč) na částku 194.400,- (slovy: sto devadesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých eur). 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stability společnosti, získání finančních prostředků na její činnost. 4. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 62 ks (slovy: šedesát dva kusů) nových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 30.960,-Kč (třicet tisíc devět set šedesát korun českých), resp. dle přepočtu středového kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.12.2011 (l EUR = 25,80 Kč) ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1200,- (slovy: jeden tis dvě stě eur), všechny akcie budou kmenové, budou vydány v listinné podobě a budou znít na jméno. Emisní kurz akcie s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě 30.960,-Kč (třicet tisíc devět set šedesát korun českých), resp. dle přepočtu středového kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.12.2011 (l EUR = 25,80 Kč) ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1200,- (slovy: jeden tis dvě stě eur)5. Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti, Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 (slovy: patnáct) dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo oznámí písemně na adresu akcionáře informaci o přednostním právu. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen na webových stránkách společnosti. Představenstvo zašle akcionáři informaci o přednostním právu nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Upsání nových akcií bude provedeno v souladu se stanovami společnosti, tj. s využitím přednostního práva stávajících akcionářů na upsání nových akcií v poměru, v jakém se podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti.7. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto přednostní právo mohlo být akcionáři vykonáno poprvé.8. Upisovatel je povinen splatit 1/3 (slovy: jednu třetinu) emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu, další 1/3 (slovy: jednu třetinu) emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 90 (slovy: devadesáti) dnů od úpisu, další 1/3 (slovy: jednu třetinu) emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 130 (slovy: stotřiceti) dnů od úpisu, a to na zvláštní účet vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu 269164788/0300.9. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem vybranému zájemci JUDr. Vladimíře Pajerové, dat. nar. 2. května 1961, bydliště Míšeňská 92/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1, za stejných podmínek. Lhůta pro upsání nových akcií předem vybraným zájemcem počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné nabídky upsat nové akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, a činí 30 (slovy: třicet) dní. Místem pro provedení úpisu předem vybraným zájemcem sídlo společnosti Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. Předem vybraný zájemce je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 120 (slovy: stodvacet) dní ode dne jejich upsání, na zvláštní účet vedený u na zvláštní účet vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu 269164788/0300. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů