Základní údaje

Sídlo

od 27.10.2015 Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

1.3.2012 - 27.10.2015 Praha 1, Templová 747/5, PSČ 11000

24220809

DIČ

od 30.7.2012

CZ24220809

Datum vzniku

1. března 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2017

Datová schránka

gb2a72u

Historické názvy

1.3.2012 - 1.1.2017

VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.

1.3.2012 - 1.3.2012

VIG FUND uzavřený investční fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17896

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.7.2016

3 734 200 Kč

Historické jmění

13.10.2014 - 8.7.2016

3 425 400 Kč

9.5.2014 - 13.10.2014

2 685 600 Kč

18.12.2013 - 9.5.2014

2 431 600 Kč

12.12.2012 - 18.12.2013

2 270 000 Kč

1.3.2012 - 12.12.2012

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 11.1.2017

7074002 / 0800

... více účtů (celkem 18) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. ledna 2017 : Společnost VIG Asset Management investiční společnost, a.s., IČO 248 38 233, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Templová 747/5, PSČ 11001, která je jediným členem představenstva spol Společnost VIG Asset Management investiční společnost, a.s., IČO 248 38 233, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Templová 747/5, PSČ 11001, která je jediným členem představenstva spol...ečnosti VIG FUND, a.s., IČO 24220809, se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, udělila prokuru Mag. BIRGIT WEBER, dat. nar. 28. října 1967, 1220 Wien, Angoraweg 13/2, Rakouská republika. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2016 : Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., IČO 24220809, se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, jako na společnost nástupnickou, přešlo fúzí sloučením v Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., IČO 24220809, se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, jako na společnost nástupnickou, přešlo fúzí sloučením v...eškeré jmění zanikající společnosti VIG FUND Revoluční s.r.o., IČO 27147274, se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 99860. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 2016 : Představenstvo společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. dne 1. června 2016 rozhodlo na základě pověření uděleným valnou hromadou společnosti o zvýšení základního kapitál Představenstvo společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. dne 1. června 2016 rozhodlo na základě pověření uděleným valnou hromadou společnosti o zvýšení základního kapitál...u za následujících podmínek:1.Společná ustanovení: 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 308 800,-- Kč (tři sta osm tisíc osm set korun českých), vydáním 1 544 (jednoho tisíce pěti set čtyřiceti čtyř) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2.důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3.předpokládaný výnos z emise nových akcií je přibližně 13 055 121,-- (třináct miliónů padesát pět tisíc jedno sto dvacet jedno euro) 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání těmto předem určeným zájemcům takto:4.1.992 kusy akcií - VIG-CZ Real Estate GmbH, společnost zapsaná v rakouském obchodním rejstříku pod číslem FN 364493 w, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Schottenring 30 4.2.191 kus akcie - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 4.3.33 kusů akcií - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 00 585 441, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefanovičova 4 4.4.28 kusů akcií - Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., zapsaná v chorvatském rejstříku společností pod číslem MBS 080026313, se sídlem Republika Chorvatsko, Záhřeb, Slovenska ulica 24 4.5.23 kusů akcií - KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31 595 545, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefánikova 17 4.6.15 kusů akcií - InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group, společnost zapsaná v německém obchodním rejstříku pod číslem HRB 12059, se sídlem Spolková republika Německo, Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5 4.7.16 kusů akcií - Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 35 851 023, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Tomášikova 484.8.16 kusů akcií - INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, společnost zapsaná v polském rejstříku společností pod číslem REGON 010644132, se sídlem Varšava, Stanisława Noakowskiego 22, PSČ 00-668, Polská republika 4.9.16 kusů akcií - COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, společnost zapsaná v polském rejstříku společností pod číslem REGON 006216959, se sídlem Polská republika, Varšava, Aleje Jerozolimskie 162 4.10.9 kusů akcií - InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, společnost zapsaná v německém obchodním rejstříku pod číslem HRB 8043, se sídlem Spolková republika Německo, Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5 4.11.65 kusů akcií - Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600 4.12.140 kusů akcií - Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47452820, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 53002 5.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se vylučují 6.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci, tj. bez přednostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 447,99 (osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm euro devadesát devět centů) (emisní ážio) 7.představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit předem určeným zájemcům:7.1.písemnou informaci o možnosti upsání akcií 7.2.oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti8.lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) od rozhodnutí představenstva (jeho jediného člena) o zvýšení základního kapitálu; místem upisování je advokátní kancelář WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12, v pracovní dny v době od 9. 00 do 15.00 hodin 9.emisní kurs nových akcií je každý upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 475 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) pro splacení vkladu takto: 9.1.částku v korunách českých na účet číslo 6184082/0800, IBAN CZ21 0800 0000 0000 0618 40829.2.částku v euro na účet číslo 6184162/0800, IBAN CZ92 0800 0000 0000 0618 4162 zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2016 : Valná hromada přijala dne 27. května 2016 toto usnesení:Valná hromada podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek určen Valná hromada přijala dne 27. května 2016 toto usnesení:Valná hromada podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek určen...ých zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti až o částku 308 800,-- Kč (tři sta osm tisíc osm set korun českých) upisováním až 1 544 kmenových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200,-- Kč každé, výlučně peněžitými vklady. Představenstvo nesmí připustit splacení emisního kursu nových akcií formou započtení pohledávek. Představenstvo je oprávněno určit výši emisního kurzu. Představenstvo může základní kapitál společnosti zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu do 31. července 2016. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2014 : Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Burzovní Palác Investment s.r.o., Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Burzovní Palác Investment s.r.o.,... se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 275 86 634, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117197. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2014 : 1.Společná ustanovení: 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 739 800,-- Kč (sedm set třicet devět tisíc osm set korun českých), vydáním 3 699 (tří tisíc šesti set devadesát 1.Společná ustanovení: 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 739 800,-- Kč (sedm set třicet devět tisíc osm set korun českých), vydáním 3 699 (tří tisíc šesti set devadesát...i devíti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2.důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3.předpokládaný výnos z emise nových akcií je 32,171,484.25,-- EUR (třicet dva milióny jedno sto sedmdesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát čtyři euro dvacet pět centů) 1.4.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.6.všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány dohodou akcionářů podle ustanovení § 491 ZOK 1.7.upsání nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští. 2.Upsání dohodou akcionářů: 2.1.emisní kurs každé nové akcie upsané dohodou akcionářů, tj. bez přednostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 690,10 EUR (osm tisíc šest set devadesát euro deset centů) 2.2.představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit akcionářům: 2.2.1.písemnou informaci o možnosti upsání akcií 2.2.2.návrh dohody o upsání akcií podle § 491 ZOK obsahující náležitosti podle § 491 odst. 2 ZOK 2.2.3.oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 ZOK 2.3.dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 ZOK musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od rozhodnutí představenstva (jeho jediného člena) o zvýšení základního kapitálu v advokátní kanceláři WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12, v pracovní dny v době od 9. 00 do 17.00 hodin 2.4.emisní kurs nových akcií upsaných bez využití přednostního práva dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 475 písm. i) ZOK pro splacení vkladu takto: 2.4.1.částku v korunách českých na účet číslo 6184082/0800, IBAN CZ21 0800 0000 0000 0618 40822.4.2.částku v euro na účet číslo 6184162/0800, IBAN CZ92 0800 0000 0000 0618 4162 zobrazit více skrýt více
 • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. května 2014 : Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti HAVLÍČKOVA INVESTMENT a.s., se sí Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti HAVLÍČKOVA INVESTMENT a.s., se sí...dlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 274 27 625, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10567. zobrazit více skrýt více
 • 13. května 2014 : Valná hromada podle § 511 zákona o obchodních korporacích pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základníh Valná hromada podle § 511 zákona o obchodních korporacích pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základníh...o kapitálu společnosti až o částku 739 800,-- Kč (sedm set třicet devět tisíc osm set korun českých) upisováním nových kmenových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) každé, výlučně peněžitými vklady. Představenstvo nesmí připustit splacení emisního kursu nových akcií formou započtení pohledávek. Představenstvo je oprávněno určit výši emisního kurzu. Představenstvo může základní kapitál společnosti zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu do 31. prosince 2014. zobrazit více skrýt více
 • 31. května 2013 : Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti BB C - Building C, s.r.o., se síd Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti BB C - Building C, s.r.o., se síd...lem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, IČ: 630 79 666, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202916. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2012 : Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti VIG BM a.s., se sídlem Praha 1, T Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti VIG BM a.s., se sídlem Praha 1, T...emplová 747/5, PSČ 11000, IČ: 24133779, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17304. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 12. srpna 2014 - 8. července 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 9. května 2014 - 12. srpna 2014 : 1.Společná ustanovení: 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 254 000,-- Kč (dvě stě padesát čtyři tisíce korun českých), vydáním 1 270 (jednoho tisíce dvou set sedmdesáti) ... kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2.důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3.předpokládaný výnos z emise nových akcií je 11.055.435 EUR (jedenáct miliónů padesát pět tisíc čtyři sta třicet pět euro) 1.4.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.6.všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány dohodou akcionářů podle ustanovení § 491 ZOK 1.7.upsání nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští. 2.Upsání dohodou akcionářů: 2.1.emisní kurs každé nové akcie upsané dohodou akcionářů, tj. bez přednostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8.697,79 EUR (osm tisíc šest set devadesát sedm euro sedmdesát devět centů) 2.2.představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit akcionářům: 2.2.1.písemnou informaci o možnosti upsání akcií 2.2.2.návrh dohody o upsání akcií podle § 491 ZOK obsahující náležitosti podle § 491 odst. 2 ZOK 2.2.3.oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 ZOK 2.3.dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 ZOK musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v advokátní kanceláři WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 2.4.emisní kurs nových akcií upsaných bez využití přednostního práva dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 475 písm. i) ZOK pro splacení vkladu takto: 2.4.1.částku v korunách českých na účet číslo 100000382/0800, IBAN CZ73 0800 0000 0001 0000 0382 2.4.2.částku v euro na účet číslo 100000462/0800, IBAN CZ47 0800 0000 0001 0000 0462 zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 2014 - 12. srpna 2014 : Valná hromada podle § 210 obchodního zákoníku pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu s... polečnosti až o částku 461 800,-- Kč (čtyři sta šedesát jeden tisíc osm set korun českých) upisováním nových kmenových nekótovaných akcií znějících na jméno, s neomezenou převoditelností, vydávaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) každé, výlučně peněžitými vklady. Představenstvo nesmí připustit splacení emisního kursu nových akcií formou započtení pohledávek. Představenstvo je oprávněno určit výši emisního kurzu.Představenstvo může základní kapitál společnosti zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu do 30. června 2014. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2013 - 18. prosince 2013 : 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 161 600,-- Kč (jedno sto šedesát jeden tisíc šest set korun českých), vydáním 808 (osmi set osmi) kusů novýc... h nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2. důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3. předpokládaný výnos z emise nových akcií je 7 033 694,- € (sedm miliónů třicet tři tisíce šest set devadesát čtyři euro) 1.4. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.6. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány dohodou akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku 1.7. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva lze na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 200,-- Kč upsat 0,07119 jedné nové akcie, tj. celkem 808 (osm set osm) kusů nových akcií, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pouze celé akcie 2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 697,07 € (osm tisíc šest set devadesát sedm euro sedm centů) 2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 3 pracovních dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu odeslat akcionářům na jejich adresu zapsanou v seznamu akcionářů nebo doručit proti potvrzení o převzetí písemnou informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií 2.4. přednostní právo na upsání nových akcií mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 15 (patnácti dnů) ode dne doručení informace o přednostním právu 2.5. k upsání nové akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů; náležitosti zápisu stanoví § 165 odst. 1 obchodního zákoníku 2.6. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (de-vadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu takto: 2.6.1. částku v korunách českých na účet číslo 5806492/0800, IBAN CZ57 0800 0000 0000 0580 6492 2.6.2. částku v euro na účet číslo 5806572/0800, IBAN CZ31 0800 0000 0000 0580 6572 3. Upsání dohodou akcionářů: 3.1. emisní kurs každé nové akcie upsané dohodou akcionářů, tj. bez přednostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 697,07 € (osm tisíc šest set devadesát sedm euro sedm centů) 3.2. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) dnů od zániku přednostního práva na upsání akcií poslednímu z akcionářů doručit akcionářům: 3.2.1. písemnou informaci o možnosti upsání akcií obsahují alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku 3.2.2. návrh dohody o upsání akcií podle § 205 obchodního zákoníku obsahující náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku 3.2.3. oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku 3.3. dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v sídle organizační složky společnosti (advokátní kanceláře) WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Praha 8, Pobřežní 12, v pracovní dny v době od 9. 00 do 14.00 hodin 3.4. emisní kurs nových akcií upsaných bez využití přednostního práva dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu takto: 3.4.1. částku v korunách českých na účet číslo 5806492/0800, IBAN CZ57 0800 0000 0000 0580 6492 3.4.2. částku v euro na účet číslo 5806572/0800, IBAN CZ31 0800 0000 0000 0580 6572 zobrazit více skrýt více
 • 30. října 2012 - 12. prosince 2012 : 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 270 000,--Kč (dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), vydáním 1 350 (jednoho tisíce tří set padesáti) kusů no... vých nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. emisní kurs každé nové akcie činí součet částek 200,-- Kč (dvě stě korun českých) a 8 854,16 € (osm tisíc osm set padesát čtyři eura šestnáct eurocentů), přičemž částka v euro je emisním ážiem 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání těmto předem určeným zájemcům 3.1. VIG CZ Real Estate GmbH, společnost zapsaná v rakouském obchodním rejstříku pod číslem FN 364493 w, se sídlem Rakouská republika, 1010 Vídeň, Schottenring 30, počet upisovaných akcií: 524;3.2. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 1897, počet upisovaných akcií: 153;3.3. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 35 851 023, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Tomášikova 48, PSČ 832 68, společnost zapsaná ve slovenském obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce č. 3085/B, počet upisovaných akcií: 66;3.4. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 00 585 441, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefanovičova 4, PSČ 816 23, společnost zapsaná ve slovenském obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce č. 79/B, počet upisovaných akcií: 133;3.5. KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31 595 545, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefánikova 17, PSČ 811 05, společnost zapsaná ve slovenském obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce č. 3345/B, počet upisovaných akcií: 88;3.6. InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group, se sídlem Spolková republika Německo, 65203 Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5, společnost zapsaná v německém obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem ve Wiesbadenu pod číslem HRB 12059, počet upisovaných akcií: 88;3.7. InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, se sídlem Spolková republika Německo, 65203 Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5, společnost zapsaná v německém obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem ve Wiesbadenu pod číslem HRB 8043, počet upisovaných akcií: 55;3.8. COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, identifikační číslo REGON 006216959, daňové identifikační číslo NIP 5260214686, se sídlem Polská republika, Varšava, kód 02-342, ul. Aleje Jerozolimskie 162, společnost zapsaná v polském obchodním rejstříku vedeném obvodním soudem ve Varšavě pod číslem 49, počet upisovaných akcií: 66;3.9. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, identifikační číslo REGON 010644132, daňové identifikační číslo NIP 5260038806, se sídlem Polská republika, Varšava, kód 00-668, ul. Stanisława Noakovskiego 22, společnost zapsaná v polském obchodním rejstříku vedeném obvodním soudem ve Varšavě pod číslem 52, počet upisovaných akcií: 66;3.10. HELIOS Vienna Insurance Group d.d., identifikační číslo MBS 080003004, OIB 59369087232, se sídlem Chorvatská republika, Záhřeb, Poljička ulica 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodním soudem v Záhřebu, počet upisovaných akcií: 1114. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku se vylučují 5. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií 6. lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií, místem upisování je adresa společnosti WOLF THEISS advokáti s.r.o., IČO 261 40 624, Praha 8, Pobřežní 12, PSČ 186 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 7. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií takto: 7.1. částku odpovídající jmenovité hodnotě akcií v korunách českých na zvláštní účet společnosti číslo 5098692/0800 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu 7.2. částku odpovídající emisnímu ážiu v evropské měně EURO na zvláštní účet společnosti číslo 2002002092/0800 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů