Trendy

52 034 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

341 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

42 203 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.7.2012 Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 18200

Historické adresy

6.3.2012 - 4.7.2012 Praha 6 - Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 16900

24225495

DIČ

od 1.7.2012

CZ24225495

Datová schránka

jucaqkq

Historické názvy

4.7.2012 - 21.1.2015

MIT METAL POWER SE

6.3.2012 - 4.7.2012

UNILAT Invest SE

6.3.2012 - 6.3.2012

UNILAT invest SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 555

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 13.7.2017

25 084 260 Kč

Historické jmění

6.3.2012 - 13.7.2017

3 022 200 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 19.3.2016

CZ3227000000002112455519

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 14. června 2017 - 13. července 2017 : Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 12.6.2017 o zvýšení základního kapitálu:Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti MIT METAL POWER SE... , se sídlem Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 18200, IČO 24225495, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 555, o částku 22.062.060,- Kč (slovy: dvacet dva milionů šedesát dva tisíc šedesát korun českých), tedy 876.000,-- EUR (slovy: osm set sedmdesát šest tisíc euro), ze současné výše 3.022.200,-- Kč (slovy: tři miliony dvacet dva tisíc korun českých), tedy 120.000,-- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro), a to ve smyslu ust. § 474 zákona o obchodních korporacích upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu, za následujících podmínek: a)Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky;c)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 146 ks (slovy: jedno sto čtyřicet šest kusů) akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 151.110,-- Kč (slovy: jedno sto padesát jeden tisíc jedno sto deset korun českých, tedy 6.000,-- EUR (slovy: šest tisíc euro), označené čísly 21 až 167 (všechny akcie dále též jen Akcie nebo nové akcie), které všechny budou vydány v listinné podobě; d)Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři vzdali přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je Mgr. Jiří Tomeček, nar. 15.4.1949, bytem Horní Lideč 360, PSČ 756 12 (dále jen předem určený zájemce); e)Emisní kurs všech nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem předem určeného zájemce.-f)Akcie budou upsány ve lhůtě do patnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a zájemce o upsání akcií upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií za podmínek stanovených v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. g)Místem pro upsání akcií je Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 182 00. h)Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet č. 2112455498/2700, vedený u UniCredit Bank.Valná hromada Společnosti rozhoduje, že se připouští možnost započtení níže uvedených pohledávek Mgr. Jiřího Tomečka, nar. 15.4.1949, bytem Horní Lideč 360, PSČ 756 12 za společností MIT METAL POWER SE, se sídlem Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 18200, IČO 24225495, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 555, které Mgr. Jiří Tomeček nabyl na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20.6.2016 uzavřené se společností M I T M E T A L spol. s r.o., IČO 25858106, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako postupitelem, které ke dni konání valné hromady tvoří celkovou částku 40.475.491,09 Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých a devět haléřů),a to konkrétně:-Pohledávky č. 1 ve výši 31.462.183,34 Kč (slovy: třicet jedna milionů čtyři sta šedesát dva tisíc jedno sto osmdesát tři tisíc korun českých a třicet čtyři haléřů) představující doposud neuhrazené nároky na zaplacení kupních cen uvedených na následujících fakturách:faktura č. FP-10/2015 ze dne 18.6.2015, s datem splatnosti 31.12.2016, znějící na částku 450.000,-- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-11/2015 ze dne 18.6.2015, s datem splatnosti 31.12.2016, znějící na částku 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-12/2015 ze dne 18.6.2015, s datem splatnosti 31.12.2016, znějící na částku 320.000,-- Kč (slovy: tři sta dvacet tisíc korun českých), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-13/2015 ze dne 18.6.2015, s datem splatnosti 31.12.2016, znějící na částku 255.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát pět tisíc korun českých), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-14/2015 ze dne 18.6.2015, s datem splatnosti 31.12.2016, znějící na částku 320.000,-- Kč (slovy: tři sta dvacet tisíc korun českých), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-15/2015 ze dne 18.6.2015, s datem splatnosti 31.12.2016, znějící na částku 450.000,-- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-31/2015 ze dne 22.10.2015, s datem splatnosti 31.12.2016, znějící na částku 180.000,-- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-14/2016 ze dne 11.1.2016, s datem splatnosti 31.12.2016, znějící na částku 545.791,55 Kč (slovy: pět set čtyřicet pět tisíc sedm set devadesát jedna korun českých a padesát pět haléřů), na níž doposud bylo zaplaceno 504.000,-- Kč (slovy: pět set čtyři tisíc korun českých), zbývá tedy zaplatit 41.791,55 Kč (slovy: čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát jedna korun českých a padesát pět haléřů),faktura č. FP-15/2016 ze dne 11.1.2016, s datem splatnosti 31.12.2016, znějící na částku 1.132.604,76 Kč (slovy: jeden milion jedno sto třicet dva tisíc šest set čtyři korun českých a sedmdesát šest haléřů), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-28/2016 ze dne 10.2.2016, s datem splatnosti 31.12.2016, znějící na částku 3.019.443,65 Kč (slovy: tři miliony devatenáct tisíc čtyři sta čtyřicet tři korun českých a šedesát pět haléřů), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-33/2016 ze dne 2.3.2016, s datem splatnosti 28.10.2016, znějící na částku 17.002.752,77 Kč (slovy: sedmnáct milionů dva tisíce sedm set padesát dva korun českých a sedmdesát sedm haléřů), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-34/2016 ze dne 1.3.2016, s datem splatnosti 31.12.2016, znějící na částku 217.800,-- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc osm set korun českých), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-56/2016 ze dne 8.3.2016, s datem splatnosti 3.12.2016, znějící na částku 190.000,-- Kč (slovy: jedno sto devadesát tisíc korun českých), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-126/2016 ze dne 2.3.2016, s datem splatnosti 28.10.2016, znějící na částku 1.623.688,55 Kč (slovy: jeden milion šest set dvacet tři tisíc šest set osmdesát osm korun českých a padesát pět haléřů), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-127/2016 ze dne 2.3.2016, s datem splatnosti 28.10.2016, znějící na částku 32.609,46 Kč (slovy: třicet dva tisíc šest set devět korun českých a čtyřicet šest haléřů), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-128/2016 ze dne 2.3.2016, s datem splatnosti 28.10.2016, znějící na částku 534.648,77 Kč (slovy: pět set třicet čtyři tisíc šest set čtyřicet osm korun českých a sedmdesát sedm haléřů), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-193/2016 ze dne 10.3.2016, s datem splatnosti 6.9.2016, znějící na částku 48.868,92 Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc osm set šedesát osm korun českých a devadesát dva haléřů), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-223/2016 ze dne 7.4.2016, s datem splatnosti 31.12.2016, znějící na částku 8.579,26 Kč (slovy: osm tisíc pět set sedmdesát devět korun českých a dvacet šest haléřů), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-302/2016 ze dne 11.4.2016, s datem splatnosti 31.12.2016, znějící na částku 19.813,02 Kč (slovy: devatenáct tisíc osm set třináct korun českých a dva haléře), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-359/2016 ze dne 7.4.2016, s datem splatnosti 31.12.2016, znějící na částku 8.030,77 Kč (slovy: osm tisíc třicet korun českých a sedmdesát sedm haléřů), na níž zbývá k dnešnímu dni uhradit 7.190,30 Kč (slovy: sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých a třicet haléřů),faktura č. FP-360/2016 ze dne 25.4.2016, s datem splatnosti 22.10.2016, znějící na částku 518.618,40 Kč (slovy: pět set osmnáct tisíc šest set osmnáct korun českých a čtyřicet haléřů), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-468/2016 ze dne 2.5.2016, s datem splatnosti 25.10.2016, znějící na částku 1.538.913,42 Kč (slovy: jeden milion pět set třicet osm tisíc devět set třináct korun českých a čtyřicet dva haléřů), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-663/2016 ze dne 27.5.2016, s datem splatnosti 21.9.2016, znějící na částku 1.750.144,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set padesát tisíc jedno sto čtyřicet čtyři korun českých), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-803/2016 ze dne 17.6.2016, s datem splatnosti 10.11.2016, znějící na částku 379.969,-- Kč (slovy: tři sta sedmdesát devět tisíc devět set šedesát devět korun českých), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-859/2016 ze dne 17.6.2016, s datem splatnosti 13.9.2016, znějící na částku 99.278,31 Kč (slovy: devadesát devět tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých a třicet jedna haléřů), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-868/2016 ze dne 16.6.2016, s datem splatnosti 31.12.2016, znějící na částku 27.249,20 Kč (slovy: dvacet sedm tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých a dvacet haléřů), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno,faktura č. FP-914/2016 ze dne 17.6.2016, s datem splatnosti 15.9.2016, znějící na částku 1.188.220,-- Kč (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát osm tisíc dvě stě dvacet korun českých), na níž doposud nebylo ničeho uhrazeno.-Pohledávky č. 2 ve výši 6.682.918,75 Kč (slovy: šest milionů šest set osmdesát dva tisíc devět set osmnáct korun českých a sedmdesát pět haléřů) představující doposud nevrácené jistiny následujících poskytnutých půjček/zápůjček: půjčka ve výši 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), poskytnutá společnosti dne 31.12.2012 a kterou se společnost zavázala vrátit do 30.6.2013 (slovy: třicátého června roku dva tisíce třináct),zápůjčka ve výši 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), poskytnutá společnosti dne 31.5.2015 a kterou se společnost zavázala vrátit do 30.11.2015 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce patnáct),zápůjčka ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), poskytnutá společnosti dne 2.5.2016 a kterou se společnost zavázala vrátit do 2.11.2016 (slovy: druhého listopadu roku dva tisíce šestnáct),zápůjčka ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), poskytnutá společnosti dne 30.5.2016 a kterou se společnost zavázala vrátit do 30.11.2016 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce šestnáct),zápůjčka ve výši 60.806,25 Kč (slovy: šedesát tisíc osm set šest korun českých a dvacet pět haléřů), poskytnutá společnosti dne 10.6.2016 a kterou se společnost zavázala vrátit do 10.12.2016 (slovy: desátého prosince roku dva tisíce šestnáct),zápůjčka ve výši 582.112,50 Kč (slovy: pět set osmdesát dva tisíc jedno sto dvanáct korun českých a padesát haléřů) poskytnutá společnosti dne 15.6.2016 a kterou se společnost zavázala vrátit do 15.12.2016 (slovy: patnáctého prosince roku dva tisíce šestnáct).-Pohledávky č. 3 ve výši 2.330.389,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta třicet tisíc tři sta osmdesát devět korun českých) představující doposud neuhrazené úplaty za postoupení pohledávek vyplývající z následujících skutečností:dne 17.6.2016 byla uzavřena smlouva o postoupení pohledávky ve výši 1.814.953,-- Kč (slovy: jeden milion osm set čtrnáct tisíc devět set padesát tři korun českých) příslušenstvím za společností ARMATURY Group a.s., IČO 25572881, se sídlem Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov, a to za úplatu ve výši 1.633.457,-- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet tři tisíc čtyři sta padesát sedm korun českých), kterou se společnost zavázala uhradit do 14.12.2016 (slovy: čtrnáctého prosince roku dva tisíce šestnáct),dne 17.6.2016 byla uzavřena smlouva o postoupení pohledávky ve výši 329.924,71 Kč (slovy: tři sta dvacet devět tisíc devět se dvacet čtyři korun českých a sedmdesát jedna haléřů) s příslušenstvím za společností ČEZ, a.s., IČO 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, a to za úplatu ve výši 296.932,-- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest tisíc devět set třicet dva korun českých), kterou se společnost zavázala uhradit do 14.12.2016 (slovy: čtrnáctého prosince roku dva tisíce šestnáct), dne 17.6.2016 byla uzavřena smlouva o postoupení pohledávky ve výši 612.000,-- Kč (slovy: šest set dvanáct tisíc korun českých) s příslušenstvím za společností EXTREME FASHION, s.r.o., IČO 28454561, se sídlem Praha 1 - Nové Město, V jirchářích 148/4, PSČ 11000, a to za úplatu ve výši 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých), kterou se společnost zavázala uhradit do 17.6.2016 (slovy: sedmnáctého června roku dva tisíce šestnáct),to vše proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 22.062.060,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů šedesát dva tisíc šedesát korun českých) tedy 876.000,- EUR (slovy: osm set sedmdesát šest tisíc euro), přičemž započtení se provede do částky 22.062.060,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů šedesát dva tisíc šedesát korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky Mgr. Jiřího Tomečka vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve znění, jež tvoří přílohu tohoto zápisu.Návrh smlouvy o započtení, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, předloží společnost předem určenému zájemci nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit.Valná hromada současně schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek Mgr. Jiřího Tomečka, nar. 15.4.1949, bytem Horní Lideč 360, PSČ 756 12, a to proti pohledávce společnosti MIT METAL POWER SE, se sídlem Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 18200, IČO 24225495, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 555, na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 22.062.060,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů šedesát dva tisíc šedesát korun českých), tedy 876.000,-- EUR (slovy: osm set sedmdesát šest tisíc euro), a to ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů