- 129 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

8 232 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 18.6.2015 Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

6.3.2012 - 18.6.2015 Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 14200

24226301

DIČ

Není plátce DPH

7.6.2012 - 7.5.2014

CZ24226301

Datum vzniku

6. března 2012

Datová schránka

54zaqpt

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17922

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.6.2017

4 850 000 Kč

Historické jmění

16.4.2012 - 6.6.2017

2 000 000 Kč

6.3.2012 - 16.4.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. prosince 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 1. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 26. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 6. června 2017 - 6. června 2017 : Valná hromada konaná dne 24.5.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:1)základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.850.000,- Kč (slovy: dvamiliony osmsetpadesátti... síc korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2)v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 28 kusů kmenových listinných akcií na jméno č. XXI. až XLVIII. o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a 1 kus kmenové listinné akcie na jméno č. XLIX. o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých),3)akcie budou upsány peněžitým vkladem,4)konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií a to formou prohlášení shora v tomto notářském zápise,5)konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích,6)ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti HyperMedia, a.s., IČ: 27251748, se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15249,7)konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry,8)konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,9)ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou shora v bodě 2) tohoto rozhodnutí; 10)valná hromada bere na vědomí, že:i)dne 8.6.2012 byla mezi společností HyperMedia, a.s. jako věřitelem a společností Eremia, a.s. jako dlužníkem uzavřena Smlouva o půjčce, na základě které věřitel poskytl dlužníkovi půjčku ve výši 6.300.000,- Kč (slovy: šestmilionů třistatisíc korun českých); aktuální výše jistiny půjčky činí částku 744.887,86 Kč (slovy: sedmsetčtyřicetčtyřitisíc osmsetosmdesátsedm korun českých osmdesátšest haléřů), výše sjednaného úroku z půjčky narostlého za dobu trvání půjčky do 30.4.2017 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce sedmnáct) činí 730.366,29 Kč (slovy: sedmsettřicettisíc třistašedesátšest korun českých dvacetdevět haléřů), tj. součet jistiny a uvedeného úroku činí celkem částku 1.475.254,15 Kč (slovy: jedenmilion čtyřistasedmdesátpěttisíc dvěstěpadesátčtyři korun českých patnáct haléřů), přičemž tato částka je předmětem kapitalizace (dále jen Částka kapitalizace 1),ii)dne 31.12.2015 byla mezi společností Eremia, a.s. jako postupníkem a společností HyperMedia, a.s. jako postupitelem uzavřena Smlouva o postoupení pohledávky, na základě které měla společnost Eremia, a.s. uhradit společnosti HyperMedia, a.s. odměnu za postoupení ve výši 1.074.976,66 Kč (slovy: jedenmilion sedmdesátčtyřitisíc devětsetsedmdesátšest korun českých šedesášest haléřů); aktuální výše jistiny pohledávky na odměně činí částku1.074.976,66 Kč (slovy: jedenmilion sedmdesátčtyřitisíc devětsetsedmdesátšest korun českých šedesášest haléřů), přičemž tato částka je předmětem kapitalizace (dále jen Částka kapitalizace 2),iii)dne 26.4.2017 byla mezi společností HyperMedia, a.s. jako věřitelem a společností Eremia, a.s. jako dlužníkem uzavřena Smlouva o peněžité zápůjčce, na základě které věřitel poskytl dlužníkovi zápůjčku ve výši 84.000,- Kč (slovy: osmdesátčtyřitisíc korun českých); aktuální výše jistiny zápůjčky činí částku 84.000,-Kč (slovy: osmdesátčtyřitisíc korun českých) přičemž tato částka je předmětem kapitalizace (dále jen Částka kapitalizace 3),iv)dne 31.1.2016 byla mezi společností Eremia, a.s. jako postupníkem a společností HyperMedia, a.s. jako postupitelem uzavřena Smlouva o postoupení pohledávky, na základě které měla společnost Eremia, a.s. uhradit společnosti HyperMedia, a.s. odměnu za postoupení ve výši 121.427,50 Kč (slovy: jednostodvacetjednatisíc čtyřistadvacetsedm korun českých padesát haléřů); aktuální výše jistiny pohledávky na odměně činí částku 121.427,50 Kč (slovy: jednostodvacetjednatisíc čtyřistadvacetsedm korun českých padesát haléřů), přičemž tato částka je předmětem kapitalizace (dále jen Částka kapitalizace 4),Existence shora uvedených pohledávek byla doložena Zprávou auditora vypracovanou společností TOP AUDIT BOHEMIA a.s.11)valná hromada připouští možnost započtení shora uvedených pohledávek společnosti HyperMedia, a.s. vůči společnosti Eremia, a.s. označených shora jako Částka kapitalizace č. 1 až 4 proti pohledávce společnosti Eremia a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do celkové výše 2.755.658,31 Kč (slovy: dvamiliony sedmsetpadesátpěttisíc šestsetpadesátosm korun českých třicetjedna haléřů); 12)ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to tak, že část emisního kursu akcií ve výši 2.755.658,31 Kč (slovy: dvamiliony sedmsetpadesátpěttisíc šestsetpadesátosm korun českých třicetjedna haléřů) bude splacena na základě dohody o započtení pohledávek ve smyslu bodu 11 tohoto rozhodnutí a zbylá část emisního kursu ve výši 94.341,69 Kč (slovy: devadesátčtyřitisíc třistačtyřicetjedna korun českých šedesátdevět haléřů) bude splacena na účet společnosti č. 500025212/0800; návrh dohody o započtení podepsaný společností Eremia, a.s. předloží společnost Eremia, a.s. společnosti HyperMedia, a.s. osobně neprodleně po konání této valné hromady, přičemž společnost HyperMedia, a.s. ji uzavře ve shora uvedené lhůtě pro splacení akcií a následně ji doručí společnosti Eremia, a.s.,13)schvaluje návrhy dohody o započtení, na jejímž základě dojde k započtení pohledávek ve smyslu bodu 11 tohoto rozhodnutí a jejíž text bude uveden v příloze notářského zápisu pořizovaného o tomto rozhodnutí,14)konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 4.850.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony osmsetpadesáttisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 26. července 2014 - 1. prosince 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 26. července 2014 - 1. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů