-73 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

1 927 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 6.8.2015 Na Hrádku 1940, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Historické adresy

27.6.2012 - 6.8.2015 Praha, Vyšehradská 1349/2, PSČ 12800

24243442

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

27. června 2012

Datová schránka

uvuek6k

Historické názvy

21.1.2014 - 6.8.2015

MOWAPAY WM a.s.

27.6.2012 - 21.1.2014

WINSON GROUP a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 18365

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.6.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Pardubic

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 205667PM) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 19) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 6. června 2014 - 26. března 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 6. června 2014 - 26. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 21. prosince 2012 - 23. října 2013 : Plně splacený základní kapitál obchodní společnosti se z důvodu záměru společnosti posílit rozvoj podnikatelské činnosti společnosti zvyšuje z dosavadní výše 2,000.000,-- Kč (slovy... : Dva miliony Korun českých) o částku 73,000.000,-- Kč (slovy: Sedmdesát tři miliony Korun českých) na základní kapitál ve výši 75,000.000,- Kč (slovy: Sedmdesát pět milionů Korun českých) za následujících podmínek: 1) zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 2.000 ks (slovy: Dvou tisíc kusů) nových kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 36.500,-- Kč (slovy: Třicet šest tisíc pět set Korun českých) na jméno vydaných v listinné podobě, s nimiž jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi, přičemž na jednu každou nově vydanou akcii připadá emisní ážio ve výši 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc Korun českých);2) emisní kurs každé akcie je tedy roven částce 46.500,- Kč (slovy: Čtyřicet šest tisíc pět set Korun českých) a bude splácen výhradně peněžitými vklady;3) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 73,000.000,-- Kč (slovy: Sedmdesát tři miliony Korun českých), se nepřipouští;4) stávajícímu akcionáři náleží přednostní právo k úpisu nových akcií, jimiž se zvyšuje základní kapitál společnosti, na základě něhož má vlastník jedné listinné akcie na jméno o nominální hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: Jeden tisíc Korun českých) právo přednostně upsat jednu novou akcii o nominální hodnotě 36.500,-- Kč (slovy: Třicet šest tisíc pět set Korun českých) za cenu 46.500,-- Kč (slovy Čtyřicet šest tisíc pět set Korun českých), a to ve lhůtě od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přednostní úpis lze uplatnit v pracovní dny vždy od 10:00 do 14:00 hodin v sídle společnosti nejpozději do 15.03.2013 (slovy: Patnáctého března roku dvoutisícího třináctého);5) oznámení o počátku běhu lhůty k uplatnění přednostního práva bude představenstvem společnosti provedeno bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: Pěti) kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady;6) nové akcie o nominální hodnotě 36.500,-- Kč (slovy: Třicet šest tisíc pět set Korun českých), které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou za cenu 46.500,-- Kč (slovy: Čtyřicet šest tisíc pět set Korun českých) nabídnuty na základě veřejné nabídky v sídle společnosti vždy od 10:00 do 14:00 hodin v pracovní dny od 16.03.2013 (slovy: Šestnáctého března roku dvoutisícího třináctého) do 29.03.2013 (slovy: Dvacátého devátého března roku dvoutisícího třináctého), přičemž počátek běhu lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií bude upisovatelům oznámen na webových stránkách společnosti;7) nebudou-li akcie upsány na základě přednostního práva případně na základě veřejné nabídky ve stanovené lhůtě, bude zvýšení základního kapitálu neúčinné a společnost je v souladu s ust. § 167 odst. (2) obchodního zákoníku povinna vrátit dosavadním upisovatelům částku zaplacenou při upsání akcií spolu s úrokem ve výši úroku obvykle poskytovaném bankami podle smlouvy o běžném účtu ke dni, kdy vznikla povinnost vrátit zaplacenou částku;8) upisovatelé jsou povinni splatit 100 % (slovy: Jedno sto procent) jimi ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsané jmenovité hodnoty akcií a 100 % (slovy: Jedno sto procent) ážia upsaných akcií v den jejich úpisu na zvláštní účet společnosti, a to:a) na účet číslo 252956762/0300 nominální hodnotu každé nově upsané akcie,b) na účet číslo 256143769/0300 emisní ážio každé nově upsané akcie,9) představenstvu společnosti se ukládá , aby po zápisu změny formy akcií do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 (slovy: Třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, podalo návrh na zápis do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku a posléze řádně a včas splnilo svoji povinnost dle ust. § 206 obchodního zákoníku,10) představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději do 1 (slovy: Jednoho) měsíce od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydalo akcie společnosti odpovídající zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí a způsobem uvedeným ve stanovách pro svolání valné hromady vyzvalo upisovatele k výměně zatímních listů za akcie ve lhůtě 1 (slovy: Jednoho) měsíce od vydání akcií; zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů