Trendy

5 884 991 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

262 498 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

8 755 307 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 1.4.2012 Praha, Duhová 1444/2, PSČ 14053

24288110

DIČ

od 11.5.2012

CZ24288110

Datum vzniku

1. dubna 2012

Datová schránka

gzrchhd

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 18163

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.12.2012

7 529 000 000 Kč

Historické jmění

1.4.2012 - 6.12.2012

20 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 11.4.2014

107- 141040217 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 18. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 18. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 31. května 2012 - 6. prosince 2012 : Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen „... ČEZ“), jako jediný akcionář společnosti Elektrárna Počerady, a.s., v působnosti valné hromady společnosti Elektrárna Počerady, a.s., a v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“), rozhoduje takto: 1. bere na vědomí zprávu představenstva společnosti Elektrárna Počerady, a.s., ze dne 18. 5. 2012, vypracovanou v souladu s § 204 odst. 3 obchodní zákoníku, která uvádí důvody pro zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Počerady, a.s., upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem představovaným částí podniku společnosti ČEZ – organizační jednotkou „Elektrárna Počerady“ (dále jen „Nepeněžitý vklad“) a odůvodnění navrhovaného emisního kursu; 2. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Počerady, a.s., z původní výše 20.000.000 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) o částku 7.509.000.000 Kč (slovy: sedm miliard pět set devět milionů korun českých) na celkovou novou výši 7.529.000.000 Kč (slovy: sedm miliard pět set dvacet devět milionů korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti Elektrárna Počerady, a.s., bude zvýšen Nepeněžitým vkladem, jehož hodnota byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku stanovena znalcem jmenovaným soudem, a to konkrétně znaleckým ústavem, společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, jmenovaným pro tento případ usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 4880/2012-14 ze dne 5. dubna 2012, jež nabylo právní moci 13. dubna 2012; znalec ve svém znaleckém posudku č. 393/13/2012 ze dne 2.5.2012 (dále jen „Znalecký posudek“) stanovuje, že hodnota Nepeněžitého vkladu ke dni 31.12.2011 (slovy třicátéhoprvního prosince roku dvatisícejedenáct) činí 7.509.652.000 Kč (slovy: sedm miliard pět set devět milionů šest set padesát dva tisíc korun českých); b) zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 7.509 ks (slovy: sedm tisíc pět set devět kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost vyžadující souhlas představenstva po stanovisku dozorčí rady společnosti Elektrárna Počerady, a.s.; c) veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností ČEZ, jakožto jediným akcionářem společnosti Elektrárna Počerady, a.s., formou Nepeněžitého vkladu; úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 7.509.000.000 Kč (slovy: sedm miliard pět set devět milionů korun českých) a odpovídá hodnotě Nepeněžitého vkladu stanovené ve Znaleckém posudku; rozdíl mezi hodnotou Nepeněžitého vkladu stanoveného Znaleckým posudkem a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií, které budou upsány ze strany společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti Elektrárna Počerady, a.s.;d) ukáže-li se hodnota Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší, než úhrnný emisní kurs upisovaných akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií – společnost ČEZ – nebude oprávněn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností Elektrárna Počerady, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději do 31. března 2013 (slovy: třicátéhoprvního března roku dvatisícetřináct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; g) Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku s úředně ověřenými podpisy a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu společnosti Elektrárna Počerady, a.s., a to v sídle společnosti ČEZ, na adrese Duhová 2/1444, Praha 4; upisovatel je povinen splatit Nepeněžitý vklad nejpozději do 31. března 2013 (slovy: třicátéhoprvního března roku dvatisícetřináct); zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů