Základní údaje

Sídlo

od 4.6.2015 Na Maninách 1040/14, Holešovice, 170 00 Praha 7

Historické adresy

13.6.2012 - 4.6.2015 Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ 12000

24315699

DIČ

od 29.10.2012

CZ24315699

Datum vzniku

13. června 2012

Datová schránka

esqd8h5

Historické názvy

8.11.2012 - 4.6.2015

M Invest Group, a.s.

13.6.2012 - 8.11.2012

CINITIA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 18302

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.11.2016

100 000 000 Kč

Historické jmění

11.10.2013 - 1.11.2016

127 000 000 Kč

16.11.2012 - 11.10.2013

212 800 000 Kč

13.6.2012 - 16.11.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Bankovní účty

zvěřejněno 17.7.2013

107- 3701720207 / 0100

Provozovny

od 26.10.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Průmyslová 1747, 258 01, Vlašim

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. listopadu 2016 : V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti M Invest Group, a.s. se sídlem Praha 7, Holešovice, Na Maninách 1040/14, PSČ 170 00, IČ 243 15 699, a slo V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti M Invest Group, a.s. se sídlem Praha 7, Holešovice, Na Maninách 1040/14, PSČ 170 00, IČ 243 15 699, a slo...učení takto odštěpené části jmění s nástupnickou společností VTP, a.s. se sídlem Vlašim, Havlíčkova 1135, PSČ 258 01, IČ 261 74 197 tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení ze dne 08.08.2016. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 24. dubna 2013 - 11. října 2013 : 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 213 odst. 2 obchodního zákoníku tak, že Společnost shora uvedené hromadné listinné akcie zničí.
 • 24. dubna 2013 - 11. října 2013 : 2. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti M Invest Group, a.s. je nabytí vlastních kmenových akcií:hromadné akcie na majitele č. 01, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě... 42 900 000,- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů devět set tisíc korun českých), nahrazující 429 (slovy: čtyři sta dvacet devět) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), číselné označení 1 – 429, hromadné akcie na majitele č. 03, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 42 900 000,- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů devět set tisíc korun českých), nahrazující 429 (slovy: čtyři sta dvacet devět) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), číselné označení 533 - 961. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2013 - 11. října 2013 : 1. Snižuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 212 800 000,- Kč, (slovy: dvě stě dvanáct milionů osm set tisíc korun českých), o částku 85 800 000,- Kč, (slovy: osmdesát ... pět milionů osm set tisíc korun českých), na částku 127 000 000,- Kč,(slovy: jedno sto dvacet sedm milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2012 - 16. listopadu 2012 : Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti CINITIA a.s., do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání nových akcií, ne... jpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2012 - 16. listopadu 2012 : Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti CINITIA a.s., mezi Společností ... a předem určeným zájemcem panem Ing. Rudolfem Maškem, narozeným 02.04.1949, bytem Praha 4, Písnice, U bazénu 485/6, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne zápisu usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Ing. Rudolfu Maškovi po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho místa podnikání či dopisem osobně předaným proti podpisu. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2012 - 16. listopadu 2012 : Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, kterým je obchodní růst a expanze Společnosti, když shora citovaný nepeněžitý vkla... d je hospodářsky využitelný s ohledem na předmět podnikání Společnosti, kterým je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, a dále s ohledem na předmět činnosti, kterým je realitní činnost. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2012 - 16. listopadu 2012 : Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla ve smyslu ustanovení § 59a obchodního zákoníku určena společností BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory,... V Americe 114, PSČ 252 31, IČ 275 99 582, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, znaleckým posudkem č. 19-10-2012/403, částkou ve výši 210 865 000,- Kč (slovy: dvě stě deset milionů osm set šedesát pět tisíc korun českých), když na vklad předem určeného zájemce se započítává částka ve výši 210 800 000,- Kč (slovy: dvě stě deset milionů osm set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci – panu Ing. Rudolfu Maškovi, narozenému 02.04.1949, bytem Praha 4, Písnice, U bazénu 485/6, vydáno 2 108 (slovy: dva tisíce jedno sto osm) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u každé akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad zvyšující základní kapitál, se v souladu se zákonem považuje za emisní ážio. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2012 - 16. listopadu 2012 : Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen částí podniku s označením Nemovitosti pana Ing. Rudolfa Maška, narozeného 02.04.1949, bytem Pr... aha 4, Písnice, U bazénu 485/6, fyzické osoby podnikající pod firmou Ing. Rudolf Mašek, s místem podnikání Vlašim, Průmyslová 1747, PSČ 258 01, IČ 103 03 341, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 62434, jakožto souboru hmotných, osobních i nehmotných složek podnikání. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2012 - 16. listopadu 2012 : Připouští, aby všechny [2 108 (slovy: dva tisíce jedno sto osm) kusů] nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě byly upsány nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce - pan... a Ing. Rudolfa Maška, narozeného 02.04.1949, bytem Praha 4, Písnice, U bazénu 485/6. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2012 - 16. listopadu 2012 : Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 2 108 (slovy: dva tisíce jedno sto osm) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: ... jedno sto tisíc korun českých) každé akcie. Akcie nejsou kótované. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2012 - 16. listopadu 2012 : Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých),upsáním nových akcií o částku 210 800 000,- Kč (slovy: dvě stě deset milionů osm set ... tisíc korun českých), na částku 212 800 000,- Kč (slovy: dvě stě dvanáct milionů osm set tisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů