Základní údaje

Historické adresy

11.7.2012 - 16.1.2014 Kladno - Kročehlavy, Železničářů 885, PSČ 27201
18.6.2012 - 11.7.2012 Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600

24318175

DIČ

Není plátce DPH

31.7.2012 - 31.12.2013

CZ24318175

Datum vzniku

18. června 2012

Datum zániku v obchodním rejstříku

16. ledna 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

16. ledna 2014

Historické názvy

18.6.2012 - 16.1.2014

Tileti Consulting a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 18321

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.8.2012 - 16.1.2014

4 258 000 Kč

11.7.2012 - 10.8.2012

2 000 000 Kč

18.6.2012 - 11.7.2012

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 16. ledna 2014 - 16. ledna 2014 : Společnost TILIETI Consulting, IČ 24218175 se sídlem Kladno, Kročehlavy, Železničářů 885 se vymazává z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze a to z důvodu fúze sloučením se ... společností KD SERVIS a.s., Železničářů 885. zobrazit více skrýt více
  • 1. srpna 2012 - 10. srpna 2012 : 1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti Tileti Consulting a. s. z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 2.258.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě p... adesát osm tisíc korun českých) na celkovou částku 4.258.000,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě padesát osm tisíc korun českých). Upisování akcí nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem. 2) Na zvýšení základního kapitálu společnosti Tileti Consulting a. s. bude upsáno 21 ks (dvacet jedna kusů) kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a emisním kursu 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 15 ks (patnáct kusů) kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 7 ks (sedm kusů) kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a emisním kursu 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a konečně, bude upsáno 10 ks (deset kusů) kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) a emisním kursu 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). 3) Všechny nové akcie specifikované v bodě 2. tohoto rozhodnutí budou upsány předem určeným zájemcem, a to společností KD SERVIS a. s., se sídlem Kladno, Kročehlavy, Železničářů 885, PSČ 272 80, IČ 272 28 916, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vl. 9856 s tím, že s nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi společnosti.4) Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost Tileti Consulting a. s. předem určenému zájemci písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do 5 (pěti) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.5) Spolu s oznámením bude předem určenému zájemci zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku s tím, že mu bude poskytnuta lhůta 2 (dvou) týdnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6) K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností Tileti Consulting a. s. dojde v sídle společnosti Advokátní kancelář Liška&Sabolová s. r o. na adrese Praha 8, Karolinská 661.7) Emisní kurz nových akcií bude zcela splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce s tím, že veřejný úpis nově vydávaných akcií společnosti se nepřipouští.8) Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce - společnosti KD SERVIS a. s., je část podniku vkladatele, a to organizační složky zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod označením KD SERVIS a. s., odštěpný závod VYDOS Truck, s umístěním na adrese Vyškov, Vyškov-město, Brněnská 366/25, PSČ 682 01. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 2019-109/12 vyhotoveným dne 20. 07. 2012 soudem ustanoveným znalcem - společností A&CE Consulting, s. r. o., se sídlem v Brně, Ptašínského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 441 19 097, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, který byl za tímto účelem ustanoven usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. 07. 2012, čj.: 2Nc 5273/2012-9, které nabylo právní moci dne 20. 07. 2012 s tím, že dle uvedeného posudku činí po zaokrouhlení na celé tisíce hodnota nepeněžitého vkladu částku ve výši 2.258.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát osm tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu uzavřené mezi společností Tileti Consulting a. s., jako nabyvatelem na straně jedné, a společností KD SERVIS a. s., jako vkladatelem na straně druhé a předáním nepeněžitého vkladu nabyvateli. Smlouva o vkladu musí být uzavřena nejpozději do 15 (patnácti) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a k předání dojde na adrese Vyškov, Vyškov - Město, Brněnská 366/25, PSČ 682 27. 9) Za tento nepeněžitý vklad bude společnosti KD SERVIS a. s. vydáno 21 ks (dvacet jedna kusů) kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a emisním kursu 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 15 ks (patnáct kusů) kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 7 ks (sedm kusů) kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a emisním kursu 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a konečně, bude vydáno 10 ks (deset kusů) kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) a emisním kursu 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů