Trendy

69 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-31 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

3 773 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 23.6.2010 Praha 1, Na Příkopě 958/25, PSČ 11000

Historické adresy

9.4.2010 - 23.6.2010 Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 11000

24658227

DIČ

Není plátce DPH

1.7.2010 - 13.7.2015

CZ24658227

Datum vzniku

9. dubna 2010

Datová schránka

xirpe5z

Historické názvy

9.4.2010 - 23.6.2010

Dalmia Consulting a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16110

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.6.2010

2 000 000 Kč

Historické jmění

9.4.2010 - 23.6.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. února 2012 : Valná hromada přijala toto rozhodnutí:1.1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2 000 000,-- Kč (dva miliony korun českých), vydáním 20(dvaceti) kusů nových nekótovaných kme Valná hromada přijala toto rozhodnutí:1.1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2 000 000,-- Kč (dva miliony korun českých), vydáním 20(dvaceti) kusů nových nekótovaných kme...nových akcií znějících majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých)1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady1.4. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; těmito zájemci mohou být jak třetí osoby, tak stávající akcionáři společnosti1.5. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují1.6. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku2. Upisování s využitím přednostního práva - akcie na majitele:2.1. s využitím přednostního práva lze na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč upsat jednu novou akcii2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých)2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zveřejnit v Obchodním věstníku informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku2.4. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu oznámit na webových stránkách společnosti v sekci "vývěska" na adrese www.stavba-cz.eu akcionářům, kteří mají přednostní právo na upsání nových akcií, písemnou informaci o přednostním právu obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku a počátek běhu lhůty pro upisování akcií,2.5. přednostní právo na upsání nových akcií mohou akcionáři vykonat ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti zveřejnění informace o přednostním právu úpisu nových akcií, v sídle společnosti na adrese Stavba.cz a.s., v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin2.6. k upsání nové akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů; náležitosti zápisu stanoví § 165 odst. 1 obchodního zákoníku2.7. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 107-1553160287/0100 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií.3. Upisování předem určenými zájemci:3.1. nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty akcionářům, kteří účinně upsali akcie s využitím přednostního práva, a to v poměru počtu akcií, které každý z nich s využitím přednostního práva upsal, k celkovému počtu akcií, který s využitím přednostního práva mohl každý z akcionářů (upisovatelů) nejvýše účinně upsat3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých)3.3. k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií3.4. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 15 (patnácti) dnů od zániku přednostního práva na upsání akcií poslednímu z akcionářů doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií3.5. předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Na Příkopě 958/25, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin3.6. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo107-1553160287/0100 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu zobrazit více skrýt více
posunout dolů