Trendy

7 547 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

21 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

25 606 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 21.5.2010 Praha 1 - Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ 11000

24681491

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

21. května 2010

Datová schránka

n2cq3an

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 233

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 16.2.2012

41 100 000 Kč

Historické jmění

7.2.2012 - 16.2.2012

25 500 000 Kč

19.9.2011 - 7.2.2012

25 500 000 Kč

30.3.2011 - 19.9.2011

13 500 000 Kč

21.5.2010 - 30.3.2011

7 529 850 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 7. února 2012 - 16. února 2012 : Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti CORPI CEE INVESTMENT SE dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku takto:1. Základní kapitál společnosti CO... RPI CEE INVESTMENT SE bude zvýšen upsáním nových akcií o částku 15.600.000,- Kč (slovy: patnáct milionů šest set tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:- 31 ks (slovy: třicet jedna) kusů akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých),- 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).3. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Hodnota nepeněžitého vkladu musí odpovídat alespoň počtu a emisnímu kursu akcií, které za ně budou vydány.4. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, důvodem je posílení finanční situace společnosti, hospodářské využití nepeněžitého vkladu společnosti ve vztahu k předmětu podnikání.5. Jako předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti se schvalujínemovitosti, a to:- bytová jednotka č. 796/6 nacházející se v budově č.p. 796 postavené na parcele č. 976, včetně podílu o velikosti sedm set padesát sedm lomeno dvacet jedna tisíc dvě stě devadesát sedm na společných částech budovy č.p. 796 situované na parcele č. 976 a podílu o velikosti sedm set padesát sedm lomeno dvacet jedna tisíc dvě stě devadesát sedm na parc. č. 976 a na parc. č. 977, vše je zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území Bubeneč, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,- bytová jednotka č. 1918/17 nacházející se v budově č.p. 1918 postavené na parcele č. 2665, včetně podílu o velikosti pět set sedmdesát lomeno dvacet jedna tisíc dvacet jedna na společných částech budovy č.p. 1918 situované na parcele č. 2665 a podílu o velikosti pět set sedmdesát lomeno dvacet jedna tisíc dvacet jedna na parc. č. 2665, vše je zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území Vinohrady, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.,- pozemek parc. č. 851/23 o výměře 1024 m2 - orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí pro katastrální území Ruzyně, obec Praha, na listu vlastnictví č. 1777 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.6. Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena znaleckým posudkem č. 16-3246/2012-7 Ing. Stanislava Pika znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na nemovitosti, jmenovaného za tím účelem usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 6068/2011-11 ze dne 28.12.2011, které nabylo právní moci dne 4.1.2012, částkou 15.600.000,- Kč (slovy: patnáct milionů šest set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad budou vydány 31 (slovy: třicet jeldna) kusů akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a 1 (slovy: jeden) kus akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).7. Potvrzuje se, že mimořádné valné hromadě, byla předložena písemná zpráva, ve které představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu.8. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem JUDr. Zdeňkou Maršíkovou Nocarovou, Ph.D., nar. 28.6.1976, bytem Praha 1, Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00, tj. vlastníkem nemovitostí, které mají tvořit předmět nepeněžitého vkladu (dále jen jako "upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.9. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doručí společnost upisovateli ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Praha 1, Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, doba upisování v pracovních dnech od 9.00 do 18.00 hodin.Upisování akcií může začít dříve, než rozhodnutí mimořádné valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady. V takovém případě je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádnéí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.10. Emisní kurs každé akcie bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude činit:- u akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) částku 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých),- u akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Celkový emisní kurs všech akcií bude činit 15.600.000,- Kč (slovy: patnáct milionů čest set tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 29. srpna 2011 - 19. září 2011 : Valná hromada akciové společnosti CORPI CEE INVESTMENT SE, se sídlem Praha 1, Nové Město, V jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, IČ: 24681491 rozhoduje takto:I: rozhoduje o zvýšení zákla... dního kapitálu společnosti CORPI CEE INVESTMENT SE, se sídlem Praha 1, Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, IČ: 24681491 dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku, následovně:1. Základní kapitál společnosti CORPI CEE INVESTMENT SE bude zvýšen upsáním nových akcií o částku 12.000.000,-- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie budou upsány peněžitým vkladem.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: - 24 ks (slovy: dvacet čtyři kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).3. Akcie v plném rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem budou nabídnuty evropské společnosti CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE, IČ 24824577, se sídlem Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00 (dále zván jen "upisovatel") bez využití přednostního práva, a budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. JUDr. Zdeňka Maršíková Nocarová, Ph.D., jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s jí notáři předloženými listinnými akciemi na majitele evropské společnosti CORPI CEE INVESTMENT SE o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) každá, číselného označení 01-27, se prohlášením učiněným před notářem na valné hromadě před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem vzdala přednostního práva na upisování akcií podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku tj. v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých).¨4. Lhůta k upsání akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doručí společnost upisovateli ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Praha 1, Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, doba upisování v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin.5. Emisní kurs akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude činit 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).6. Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií (peněžitého vkladu): Upisovatel je povi/nen splatit celkový emisní kurs upsaných akcií, tj. částku 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) na zvláštní za tím účelem založený účet č. 2106253718/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., otevřený na jméno společnosti, a to ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od upsání akcií upisovatelem. zobrazit více skrýt více
  • 2. února 2011 - 30. března 2011 : Společnost LE PUCERON SE, se sídlem Praha 1, Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00, IČ 29037450, jako jediný akcionář společnosti CORPI CEE INVESTMENT SE, přijal dne 28.12.201... 0 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:1. Základní kapitál společnosti CORPI CEE INVESTMENT SE bude zvýšen upsáním nových akcií o částku 470.150,-- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát tisíc jedno sto padesát korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie budou upsány peněžitým vkladem. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovitoé hodnotě 470.150,-- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát tisíc jedno sto padesát korun českých). Akcie bude upsána jediným akcionářem, společností LE PUCERON SE, se sídlem Praha 1, Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00, IČ 29037450 (dále zván jen "upisovatel"), který má přednostní právo upsat 100% nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Lhůta k upsání akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doručí společnost upisovateli (jedinému akcionáři) ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlospolečnosti, tj. Praha 1, Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00, doba upisování v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Emisní kurs akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě a bude činit 470.150,-- (slovy: čtyři sta sedmdesát tisíc jedno sto padesát korun českých). Upisovatel je povinen splatit celkový emisní kurs upsaných akcií, tj. částku 470.150,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát tisíc jedno sto padesát korun českých) na zvláštní za tím účelem založený účet č. 2106253718/2700, otevřený na jméno společnosti, a to ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od upsání akcií upisovatelem.2. Základní kapitál společnosti CORPI CEE INVESTMENT SE bude zvýšen upsáním nových akcií o částku 5.500.000,-- Kč (slovy: pět milionů peět set tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Počet, jemnovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 11 ks (slovy: jedenáct kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Hodnota nepeněžitého vkladu musí odpovídat alespoň počtu a emisnímu kursu akcií, které za ně budou vydány. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, důvodem je posílení finanční situace společnosti, hospodářské využití nepeněžitého vkladu společnosti ve vztahu k předmětu podnikání.Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Jako předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti se schvalují nemovitosti, a to bytová jednotka - byt č. 981/18 v budově č.p. 981 na pozemku p.č. 2727 a k němu příslušející spoluvlastnický podíl 118/1793 (slovy: jedno sto osmnáct/jeden tisíc sedm set devadesát tři) společných částí budovy č.p. 981 na pozemku p.č. 2727 a týž spoluvlastnický podíl pozemku p.č. 2727 v Praze, k.ú. Vinohrady, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 3301 (byt) a č. 1913 (budova a pozemek) pro obec Praha, k.ú. Vinohrady. Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena znaleckým posedkem č. 14-2976/2010-127 znalceIng. Stanislava Pika, nezávislého na společnosti, jmenovaného za tím účelem usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2 Nc 5087/2010-10 ze dne 2.9.2010 částkou 5.500.000,-- Kč: (slovy: pět milionů peět set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 11 ks (slovy: jedenáct kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).Potvrzuje se, že jedinému akcionáři, vykonávajícímu působnost valné hromady byla předložena písemná zpráva, ve které představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem Ing. Václavem Maršíkem, nar. 30.12.1972, bydlištěm Mariánské Lázně, Hlavní třída 142/54, PSČ 353 01, vlastníkem nemovitostí, které mají tvořit předmět nepeněžitého vkladu (dále zván jen "upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doručí společnost upisovateli ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Praha 1, Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00, doba upisování v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře bude zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude činit 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Celkový emisní kurs všech akcií bude činit 5.500.000,- (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů