Základní údaje

Sídlo

od 18.6.2014 Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

8.7.2010 - 18.6.2014 Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800

24704415

DIČ

od 4.8.2010

CZ24704415

Datum vzniku

8. července 2010

Datová schránka

p5ksjy5

Historické názvy

1.1.2015 - 3.11.2016

RSJ Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

21.12.2011 - 1.1.2015

RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s.

8.7.2010 - 21.12.2011

5P uzavřený investiční fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16313

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.1.2015

10 000 000 Kč

Historické jmění

5.9.2013 - 1.1.2015

1 500 000 000 Kč

27.2.2012 - 5.9.2013

1 000 000 000 Kč

8.3.2011 - 27.2.2012

500 000 000 Kč

8.7.2010 - 8.3.2011

20 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 27.1.2015

9000242 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. ledna 2015 : Společnost může vytvářet podfondy v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a v souladu se stanovami.
  • 1. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2015 - 3. listopadu 2016 : Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel.
  • 1. ledna 2015 - 3. listopadu 2016 : Monistický systém orgánů společnosti.
  • 18. června 2014 - 1. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 18. června 2014 - 1. ledna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 29. července 2013 - 5. září 2013 : Valná hromada společnosti konaná dne 16.07.2013 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., a to takto:1. Společná ustanov... ení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 500 000 000,-- Kč (pět set miliónů korun českých), vydáním 500 000 (pěti set tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady1.4. všechny nové akcie budou upsány dohodou akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku1.5. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku2. Upsání dohodou akcionářů:2.1. představenstvo společnosti je povinno ihned, nejpozději následující pracovní den po zániku přednostního práva na upsání akcií poslednímu z akcionářů, doručit akcionářům písemnou informaci o možnosti upsání akcií obsahují alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku2.2. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání akcií doručit akcionářům návrh dohody o upsání akcií podle § 205 obchodního zákoníku obsahující kromě obecných náležitostí i náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu dohody nese společnost2.3. počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno oznámit akcionářům v písemné informaci o možnosti upsání akcií poslednímu akcionáři2.4. dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od zániku přednostního práva na upsání akcií poslednímu z akcionářů v sídle společnosti na adrese Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, v pracovní dny v době od 9. 00 do 14.00 hodin2.5. emisní kurs nových akcií upsaných bez využití přednostního práva dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií3. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií3.1. valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií3.1.1. pohledávek akcionáře společnosti, pana Karla Janečka, PhD., r.č. 730726/2039, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00, vzniklých na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.08.2011 ve výši 54.467.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 14.010.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 07.02.2012 ve výši 45.652.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.11.2012 ve výši 91.304.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 08.03.2013 ve výši 91.304.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Karlem Janečkem, PhD., na splacení emisního kursu jím upsaných akcií;3.1.2. pohledávek akcionáře společnosti, pana Ing. Libora Winklera, CSc., r.č. 600918/1838, bytem Praha 5, Hlubočepy, V Zálesí 761/5, PSČ 150 00, vzniklých na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.08.2011 ve výši 34.147.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 5.562.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 07.06.2012 ve výši 31.800.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.02.2013 ve výši 31.768.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Ing. Liborem Winklerem, CSc. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií;3.1.3. pohledávek akcionáře společnosti, pana Ing. Tomáše Janečka, r.č. 740803/2038, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00, vzniklých na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.08.2011 ve výši 150.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 21.427.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 14.385.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 24.05.2012 ve výši 28.800.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Ing. Tomášem Janečkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií;3.1.4. pohledávek akcionáře společnosti, pana Ing. Václava Dejčmara, r.č. 760817/2418, bytem Praha 1, Nové Město, Národní 116/20, PSČ 110 00, vzniklých na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.08.2011 ve výši 160.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 24.416.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 16.384.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 30.05.2012 ve výši 32.800.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 05.11.2012 ve výši 32.768.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Ing. Václavem Dejčmarem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií;3.1.5. pohledávek akcionáře společnosti, pana Ing. Michala Šaňáka, r.č. 790125/0170, bytem Praha 6, Naardenská 668/13, PSČ 162 00, vzniklých na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.08.2011 ve výši 50.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 7.442.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 4.995.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.05.2012 ve výši 10.000.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.11.2012 ve výši 9.990.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.03.2013 ve výši 9.990.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Ing. Michalem Šaňákem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií;3.1.6. pohledávky akcionáře společnosti, pana Martina Ducháčka, r.č. 820612/3574, bytem Praha 5, Petržílkova 34, PSČ 158 00, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 300.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 200.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 21.05.2012 ve výši 400.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.11.2012 ve výši 400.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Martinem Ducháčkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií;3.1.7. pohledávky akcionáře společnosti, pana Bronislava Kandríka, r.č. 810109/9358, bytem Slovenská republika, Spišská Nová Ves, Strojnická 1/23, PSČ 052 01, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 300.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 200.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.05.2012 ve výši 400.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 05.11.2012 ve výši 400.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Bronislavem Kandríkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií;3.1.8. pohledávky akcionáře společnosti, pana Antona Tyutina, r.č. 720310/3930, bytem Praha 6, Naardenská 665/3, PSČ 162 00, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 300.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 200.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.11.2012 ve výši 400.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.03.2013 ve výši 400.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Antonem Tyutinem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií;3.1.9. pohledávky akcionáře společnosti, paní Michaely Janečkové, r.č. 766203/2235, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 3.000.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 07.02.2012 ve výši 2.000.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 16.05.2012 ve výši 4.000.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.11.2012 ve výši 4.000.000,- Kč proti pohledávce společnosti za paní Michaelou Janečkovou na splacení emisního kurzu jí upsaných akcií;3.1.10. pohledávky akcionáře společnosti, pana Petra Altmana, r.č. 800711/0056, bytem Praha 4, Krč, U Krčského nádraží 226/11, PSČ 140 00, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 150.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 100.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 22.05.2012 ve výši 200.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.11.2012 ve výši 200.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Petrem Altmanem na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií.3.2. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek3.3. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku a musí kromě obecných náležitostí obsahovat i:3.3.1. přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávky, číselného určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření dohody o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), určení výše pohledávky za jistinou a výše příslušenství ke dni uzavření dohody o započtení a určen právního důvodu jeho vzniku3.3.2. přesné určení na úhradu jaké části emisního kursu se každá pohledávka započítává, resp. jaká část pohledávky se započítává na úhradu emisního kursu3.3.3. přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství zobrazit více skrýt více
  • 5. ledna 2012 - 27. února 2012 : Valná hromada společnosti konaná dne 22.12.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., a to takto:1) Důvody zvýšení z... ákladního kapitálu:Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti je především posílení vnitřních zdrojů společnosti a zvýšení vlastního kapitálu společnosti pro její další podnikatelskou činnost.2) Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen:Zvyšuje se základní kapitál společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., o částku ve výši 500,000.000 Kč (pět set milionů korun českých), tj. z částky 500,000.000 Kč (pět set milionů korun českých) na částku 1.000.000.000 Kč (jednu miliardu korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., bude provedeno upsáním nových akcií, konkrétně 500.000 (pět set tisíc) kusů, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě.4) Úpis předem určenými zájemci a akcionáři dle dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku:Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník").Veškeré nově upisované akcie budou:a) nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, kterými budou tyto osoby:- pan Petr Altman, nar. 11. 07. 1980, bytem Praha 4, Krč, U Krčského nádraží 226/11, PSČ 140 00, který upíše 1.000 (jeden tisíc) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále též jen "Petr Altman"),- paní Michaela Janečková, nar. 03. 12. 1976, bytem Praha 6, U Třetí baterie 21, PSČ 162 00, která upíše 20.000 (dvacet tisíc) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále též jen "Michaela Janečková"),(Petr Altman, Michaela Janečková, dále společně také jako "předem určení zájemci", každý samostatně též jako "předem určený zájemce).b) upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku (dále i jen "dohoda akcionářů"), kteří upíší zbývajících 479.000 (čtyři sta sedmdesát devět tisíc) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých).5) Emisní kurs:Emisní kurs každé nové akcie činí 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurs všech nových akcií činí celkem 500,000.000 Kč (pět set milionů korun českých). Důvodem stanovení emisního kursu ve výši odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií společnosti je maximalizace efektu zvýšení základního kapitálu společnosti na výši základního kapitálu společnosti, která je zapisovaná do obchodního rejstříku.6) Místo a lhůta pro upisování akcií předem určenými zájemci:Místem pro úpis akcií předem určenými zájemci je sídlo Společnosti - Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, v době od 10:00 hodin do 16:00 hodin. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určeným zájemcům do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku.Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určeným zájemcům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.7) Místo a lhůta pro upisování akcií akcionáři dle dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku:Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 1 obchodního zákoníku. Lhůta k uzavření dohody akcionářů činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení písemného sdělení představenstva Společnosti o emisním kursu upisovaných akcií, počátku a délce lhůty pro sepsání dohody akcionářů a dni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro sepsání dohody akcionářů je sídlo Společnosti - Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, v době od 10:00 hodin do 16:00 hodin, nedohodnou-li se akcionáři jinak.Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit akcionářům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro sepsání dohody akcionářů a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku, s tím že doručením tohoto oznámení poslednímu akcionáři se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro sepsání dohody akcionářů.8) Peněžitý vklad, lhůta a způsob jeho splacení, splácení emisního kursu upsaných akcií:Emisní kurs upsaných akcií jsou předem určení zájemci povinni splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií.Emisní kurs upsaných akcií jsou akcionáři ? účastníci dohody akcionářů ? (dále i jen "akcionář" nebo "akcionáři") povinni splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií, tj. ode dne sepsání dohody akcionářů.9) Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek takto:- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Petra Altmana vzniklé na základě smlouvy o půjčce ve výši 1,150.000,- Kč (jeden milion sto padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 23.11.2011 proti pohledávce Společnosti za panem Petrem Altmanem na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií.- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Michaely Janečkové vzniklé na základě smlouvy o půjčce ve výši 23.000.000,- Kč (dvacet tři miliony korun českých) uzavřené dne 23.11.2011 proti pohledávce Společnosti za paní Michaelou Janečkovou na splacení emisního kurzu jí upsaných akcií.- Připouští se možnost započtení pohledávky akcionářů Společnosti, pana Ing. Libora Winklera, CSc., nar. 18.09.1960, bytem Praha 5, Hlubočepy, V Zálesí 761/5, PSČ 150 00, a pana Karla Janečka, PhD., nar. 26.07.1973, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00, vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.7.2011 ve výši 67.975.000,- Kč (šedesát sedm milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých), proti pohledávce Společnosti za panem Ing. Liborem Winklerem, CSc. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií a proti pohledávce Společnosti za panem Karlem Janečkem, PhD. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií;- Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Karla Janečka, PhD., datum narození 26. 07. 1973, bytem U Třetí baterie 1048/21, Praha 6 - Břevnov, PSČ 160 00 (dále jen "Karel Janeček, PhD."), vzniklých:- na základě smlouvy o půjčce ve výši 71,550.000 Kč (sedmdesát jedna miliónů pět set padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 02.03.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 47,700.000 Kč (čtyřicet sedm milionů sedm set tisíc korun českých) uzavřené dne 29.06. 2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 119,250.000 Kč (sto devatenáct miliónů dvě stě padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 19. 08.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 14,010.500 Kč (čtrnáct milionů deset tisíc pět set korun českých) uzavřené dne 23. 11. 2011,proti pohledávce Společnosti za panem Karlem Janečkem, PhD. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.- Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Ing. Libora Winklera, CSc., datum narození 18. 09. 1960, bytem Praha 5, Hlubočepy, V Zálesí 761/5, PSČ 150 00 (dále jen "Ing. Libor Winkler, CSc."), vzniklých:- na základě smlouvy o půjčce ve výši 23,850.000 Kč (dvacet tři milionů osm set padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 04. 03. 2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,900.000 Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) uzavřené dne 22.06. 2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 39,750.000 Kč (třicet devět milionů sedm set padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 19.08. 2011,proti pohledávce Společnosti za panem Ing. Liborem Winklerem, CSc. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.- Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Ing. Tomáše Janečka, datum narození 03. 08. 1974, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00 (dále jen "Ing. Tomáš Janeček"), vzniklých:- na základě smlouvy o půjčce ve výši 23,850.000 Kč (dvacet tři miliónů osm set padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 03.03.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,900.000 Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) uzavřené dne 29. 06. 2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 24.750.000 Kč (dvacet čtyři milionů sedm set padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 23.08.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 21.427.500 Kč (dvacet jedna milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc pět set korun českých) uzavřené dne 23.11.2011,proti pohledávce Společnosti za panem Ing. Tomášem Janečkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.- Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Ing. Václava Dejčmara, datum narození 17. 08. 1976, bytem Jeronýmova 905/9, 251 01 Říčany (dále jen "Ing. Václav Dejčmar"), vzniklých:- na základě smlouvy o půjčce ve výši 22,350.000 Kč (dvacet dva miliónů tři sta padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 01. 03. 2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 14,900.000 Kč (čtrnáct milionů devět set tisíc korun českých) uzavřené dne 20. 06. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 52,250.000 Kč (padesát dva miliónů dvě stě padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 08. 2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 24,416.000 Kč (dvacet čtyři miliónů čtyři sta šestnáct tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 11. 2011,proti pohledávce Společnosti za panem Ing. Václavem Dejčmarem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.- Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Ing. Michala Šaňáka, datum narození 25. 01. 1979, bytem Praha 6, Naardenská 668/13, PSČ 162 00 (dále jen "Michal Šaňák"),- na základě smlouvy o půjčce ve výši 7,500.000 Kč (sedm milionů pět set tisíc korun českých) uzavřené dne 28.02.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 5,000.000 Kč (pět milionů korun českých) uzavřené dne 20.06.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 12,500.000 Kč (dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) uzavřené dne 19.08.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 7,442.500 Kč (sedm milionů čtyři sta čtyřicet dva tisíc pět set korun českých) uzavřené dne 23.11. 2011,proti pohledávce Společnosti za panem Ing. Michalem Šaňákem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.- Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Bronislava Kandríka, datum narození 09. 01. 1981, bytem Strojnická 1/23, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, (dále jen "Bronislav Kandrík"), vzniklých:- na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 28.02.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) uzavřené dne 20.06.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) uzavřené dne 19.08.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 23.11.2011,proti pohledávce Společnosti za panem Bronislavem Kandríkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.- Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Martina Ducháčka, datum narození 12. 06. 1982, bytem Praha 5, Petržílkova 34, PSČ 158 00, (dále jen "Martin Ducháček"), vzniklých:- na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 01.03.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) uzavřené dne 22.06.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) uzavřené dne 19.08.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 23.11.2011,proti pohledávce Společnosti za panem Martinem Ducháčkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.- Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Antona Tyutina, datum narození 10. 03. 1972, bytem Jeřabinová 295/15, 150 00 Praha, (dále jen "Anton Tyutin"), vzniklých:- na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 02.03.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) uzavřené dne 29.06.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) uzavřené dne 19.08.2011,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 23.11.2011,proti pohledávce Společnosti za panem Antonem Tyutinem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.10) Schválení pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení.Předem určený zájemce a akcionář splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřením dohody o započtení pohledávek předem určeného zájemce a akcionáře uvedených v bodě 9) tohoto notářského zápisu proti pohledávce společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. za předem určenými zájemci a akcionáři na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, takto:- Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. předem určeným zájemcům současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Návrhem dohody o započtení pohledávek je Společnost vázaná po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií.- Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. akcionářům do 5 (pěti) dnů od doručení sepsané dohody akcionářů představenstvu Společnosti. Návrhem dohody o započtení pohledávek je Společnost vázaná po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
  • 9. února 2011 - 8. března 2011 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. o částku ve výši 480,000.000 Kč (čtyři sta osmdesát milionů korun českých), tj. z částky 20,000.000 Kč (dv... acet milionů korun českých) na částku 500,000.000 Kč (pět set milionů korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, konkrétně 4.800 (čtyř tisíců osmi set) kusů, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě.Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník").Veškeré nově upisované akcie budou:a) nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, kterými budou tyto osoby:- pan Bronislav Kandrík, datum narození 09. 01. 1981, bytem Strojnická 1/23, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, Slovenská republika, který upíše 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále též jen "Bronislav Kandrík"),- pan Martin Ducháček, datum narození 12. 06. 1982, bytem Banín 44, Svitavy, PSČ 568 02, který upíše 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále též jen "Martin Ducháček"),- pan Anton Tyutin, datum narození 10. 03. 1972, bytem Jeřabinová 295/15, Praha 5, PSČ 150 00, který upíše 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále též jen "Anton Tyutin"),(Bronislav Kandrík, Martin Ducháček, Anton Tyutin dále společně také jako "předem určení zájemci", každý samostatně též jako "předem určený zájemce").b) upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku (dále i jen "dohoda akcionářů"), kteří upíší zbývajících 4.770 (čtyři tisíce sedm set sedmdesát) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých).Emisní kurs každé nové akcie činí 100.000 Kč (sto tisíc korun českých). Emisní kurs všech nových akcií činí celkem 480,000.000 Kč (čtyři sta osmdesát milionů korun českých). Důvodem stanovení emisního kursu ve výši odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií společnosti je maximalizace efektu zvýšení základního kapitálu společnosti na výši základního kapitálu společnosti, která je zapisovaná do obchodního rejstříku.Místem pro úpis akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti - Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, v době od 10.00 hod. do 16. hodin. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určeným zájemcům do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit předem určeným zájemcům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 1 obchodního zákoníku. Lhůta k uzavření dohody akcionářů činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení písemného sdělení představenstva společnosti o emisním kursu upisovaných akcií, počátku a délce lhůty pro sepsání dohody akcionářů a dni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro sepsání dohody akcionářů je sídlo společnosti - Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, v době od 10. hodin do 16 hodin, nedohodnou-li se akcionáři jinak.Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit akcionářům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro sepsání dohody akcionářů a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku, s tím že doručením tohoto oznámení poslednímu akcionáři se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro sepsání dohody akcionářů.Emisní kurs upsaných akcií jsou předem určení zájemci povinni splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií.Emisní kurs upsaných akcií jsou akcionáři ? účastníci dohody akcionářů ? (dále i jen "akcionář" nebo "akcionáři") povinni splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií, tj. ode dne sepsání dohody akcionářů.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek takto:- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Bronislava Kandríka vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. 12. 2010 v celkové výši 1,000.000 Kč (jeden milion korun českých) proti pohledávce společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. za Bronislavem Kandríkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. -- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Martina Ducháčka vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. 12. 2010 v celkové výši 1,000.000 Kč (jeden milion korun českých) proti pohledávce společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. za Martinem Ducháčkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Antona Tyutina vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. 12. 2010 v celkové výši 1,000.000 Kč (jeden milion korun českých) proti pohledávce společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. za Antonem Tyutinem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.- Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře společnosti pana Karla Janečka, PhD., datum narození 26. 07. 1973, bytem U Třetí baterie 1048/21, Praha 6 - Břevnov, PSČ 160 00 (dále jen "Karel Janeček, PhD."), vzniklých na základě:- smlouvy o půjčce ve výši 47,600.000 Kč (čtyřicet sedm miliónů šest set tisíc korun českých) uzavřené dne 09. 07. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 45,504.000 Kč (čtyřicet pět milionů pět set čtyři tisíc korun českých) uzavřené dne 12. 07. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 31,296.000 Kč (třicet jedna milionů dvě stě devadesát šest tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 07. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 57,600.000 Kč (padesát sedm milionů šest set tisíc korun českých) uzavřené dne 10. 09. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 960.000 EUR (devět set šedesát tisíc euro) uzavřené dne 26. 10. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 22,855.200 Kč (dvacet dva milionů osm set padesát pět tisíc dvě stě korun českých) uzavřené dne 24. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za panem Karlem Janečkem,PhD. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.- Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře společnosti pana Ing. Libora Winklera, CSc., datum narození 18. 09. 1960, bytem Praha 5, Hlubočepy, V Zálesí 761/5, PSČ 150 00 (dále jen "Ing. Libor Winkler, CSc."), vzniklých:- na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,700.000 Kč (patnáct milionů sedm set tisíc korun českých) uzavřené dne 09. 07. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,168.000 Kč (patnáct milionů sto šedesát osm tisíc korun českých) uzavřené dne 12. 07. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 10,432.000 Kč (deset milionů čtyři sta třicet dva tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 07. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 19,200.000 Kč (devatenáct milionů dvě stě tisíc korun českých) uzavřené dne 10. 09. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 320.000 EUR (tři sta dvacet tisíc euro) uzavřené dne 26. 10. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 7,618.400 Kč (sedm milionů šest set osmnáct tisíc čtyři sta korun českých) uzavřené dne 24. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za panem Ing. Liborem Winklerem, CSc. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.- Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře společnosti pana Ing. Tomáše Janečka, datum narození 03. 08. 1974, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00 (dále jen "Ing. Tomáš Janeček"), vzniklých:- na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,700.000 Kč (patnáct milionů sedm set tisíc korun českých) uzavřené dne 09. 07. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,168.000 Kč (patnáct milionů sto šedesát osm tisíc korun českých) uzavřené dne 12. 07. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 10,432.000 Kč (deset milionů čtyři sta třicet dva tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 07. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 19,200.000 Kč (devatenáct milionů dvě stě tisíc korun českých) uzavřené dne 10. 09. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 320.000 EUR (tři sta dvacet tisíc euro) uzavřené dne 26. 10. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 7,618.400 Kč (sedm milionů šest set osmnáct tisíc čtyři sta korun českých) uzavřené dne 24. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za panem Ing. Tomášem Janečkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.- Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře společnosti pana Ing. Václava Dejčmara, datum narození 17. 08. 1976, bytem Praha 1, Nové Město, Národní 116/20, PSČ 110 00 (dále jen "Ing. Václav Dejčmar"), vzniklých:- na základě smlouvy o půjčce ve výši 16,000.000 Kč (šestnáct milionů korun českých) uzavřené dne 09. 07. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 14,220.000 Kč (čtrnáct milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) uzavřené dne 12. 07. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 9,780.000 Kč (devět milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 07. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 18,000.000 Kč (osmnáct milionů korun českých) uzavřené dne 10. 09. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 EUR (tři sta tisíc euro) uzavřené dne 26. 10. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 7,111.000 Kč (sedm milionů sto jedenáct tisíc korun českých) uzavřené dne 24. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za panem Ing. Václavem Dejčmarem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.- Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře společnosti pana Ing. Michala Šaňáka, datum narození 25. 01. 1979, bytem Praha 6, Naardenská 668/13, PSČ 162 00 (dále jen "Michal Šaňák"),- na základě smlouvy o půjčce ve výši 5,000.000 Kč (pět milionů korun českých) uzavřené dne 09. 07. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 4,740.000 Kč (čtyři miliony sedm set čtyřicet tisíc korun českých) uzavřené dne 12. 07. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 3,260.000 Kč (tři miliony dvě stě šedesát tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 07. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 6,000.000 Kč (šest milionů korun českých) uzavřené dne 10. 09. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 100.000 EUR (sto tisíc euro) uzavřené dne 26. 10. 2010,- na základě smlouvy o půjčce ve výši 2,537.000 Kč (dva miliony pět set třicet sedm tisíc korun českých) uzavřené dne 24. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za panem Ing. Michalem Šaňákem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.Pro účely započtení výše uvedených pohledávek bude pro přepočet měn rozhodující devizový kurs koruny české a eura České národní banky platný ke dni 12. 11. 2010 (dvanáctému listopadu roku dva tisíce deset), tj. 24,63 Kč (dvacet čtyři korun českých šedesát tři haléřů).Předem určený zájemce a akcionář splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřením dohody o započtení pohledávek předem určeného zájemce a akcionáře uvedených v bodě 9) tohoto notářského zápisu proti pohledávce společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. za předem určenými zájemci a akcionáři na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, takto:Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. předem určeným zájemcům současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Návrhem dohody o započtení pohledávek je společnost vázaná po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií.Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. akcionářům do 5 (pěti) dnů od doručení sepsané dohody akcionářů představenstvu společnosti. Návrhem dohody o započtení pohledávek je společnost vázaná po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů