Trendy

7 404 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 267 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

94 161 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 23.10.2014 Belgická 115/40, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Historické adresy

8.7.2010 - 23.10.2014 Praha 2 - Vinohrady, Anglická 82/26, PSČ 12000

24705055

DIČ

od 13.10.2010

CZ24705055

Datum vzniku

8. července 2010

Datová schránka

bg4sjuk

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16314

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.1.2011

5 000 000 Kč

Historické jmění

8.7.2010 - 7.1.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Bankovní účty

zvěřejněno 21.9.2017

2114222057 / 2700

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 18. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. června 2014 - 11. května 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 28. prosince 2010 - 7. ledna 2011 : Valná hromada schválila dne 14.12.2010 zvýšení základního kapitálu společnosti FIBIS Europe a.s. takto:1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 3.000.000,- Kč. Upisování a... kcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 30 kusů listinných akcií společnosti FIBIS Europe a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva společnosti dle stanov. Všechny Akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci - panu Filippo Bianchini Scudellari, nar. 4.dubna 1974, bytem Italská republika, Milano, Piazza della Republblica 25, v ČR bytem Praha 1, Vodičkova 707/37.4) Akcie bude možno upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. Lhůta pro upsání Akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5) Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti dle § 205 odst. 3) ObchZ.6) Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost FIBIS Europe a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.7) Emisní kurs Akcií činí 100.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou Akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částka ve výši 20.701.000,- Kč bude vyplacen určitému zájemci, a to ve lhůtě 5 let ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8) Emisní kurs upsaných akcií bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří obchodní podíl pana Filippo Bianchini Scudellari ve společnosti AMREŠ s.r.o., se sídlem Praha 5, Zborovská 716/27, PSČ 150 00. IČ 276 06 121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 118425, ve výši 100% odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč.Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 578/17/10 ze dne 8. prosince 2010 soudního znalce Ing. Václava Pelce, tj. soudního znalce ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2010 pod č.j. 2Nc 5537/2010-6, které nabylo právní moci dne 6. prosince 2010. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 23.701.000,-- KčZa nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 30 kusů listinných akcií společnosti FIBIS Europe a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva společnosti dle stanov.Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením smlouvy o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti FIBIS Europe a.s. v sídle společnosti FIBIS Europe a.s. v Praze 2, Vinohrady, Anglická 82/26, PSČ 120 00, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu.Nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti, což představenstvo doložilo i písemnou zprávou dle ust. § 204 odst. 3 ObchZ.9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů