Trendy

64 876 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 101 931 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

831 959 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.11.2016 Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

12.7.2010 - 2.11.2016 Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14000

24708143

DIČ

od 3.8.2010

CZ24708143

Datová schránka

t96ski3

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16321

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.6.2012

206 298 400 Kč

Historické jmění

24.1.2011 - 6.6.2012

56 000 000 Kč

15.12.2010 - 24.1.2011

2 000 000 Kč

12.7.2010 - 15.12.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 12.10.2017

SK1265000000000053029456

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 11.2.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Rovná 4615, 796 01, Prostějov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. července 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. května 2012 - 6. června 2012 : 1.) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 150.298.400,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta korun českých), tj. ze stávají... cího základního kapitálu ve výši 56.000.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku nově na 206.298.400,- Kč (slovy: dvě stě šest milionů dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: počet akcií: 2 ks (slovy: dva kusy) akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie: 75.149.200,- (slovy: sedmdesát pět milionů jedno sto čtyřicet devět tisíc dvě stě korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: listinná, forma akcií: akcie na majitele, emisní kurz jedné akcie: 75.149.203,7422 Kč (slovy: sedmdesát pět milionů jedno sto čtyřicet devět tisíc dvě stě tři korun českých, sedmdesát čtyři haléřů, dvacet dva desetitisícin korun české), (dále jen Nové akcie);3.) celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 150.298.407,4844 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta sedm korun českých, čtyřicet osm haléřů, čtyřicet čtyři desetitisícin koruny české); emisní kurz Nových akcií bude splacen peněžitým vkladem; 4.) Rozdíl mezi souhrnnou jmenovitou hodnotou Nových akcií a celkovým emisním kurzem Nových akcií se považuje za emisní ážio a činí 7,4844 Kč (slovy: sedm korun českých, čtyřicet osm haléřů, čtyřicet čtyři desetitisícin koruny české).5.) Všechny Nové akcie na zvýšení základního kapitálu upíše Jediný akcionář, tedy společnost: Novácka Energetika, a.s., se sídlem 97271 Nováky, M.R.Štefánika 1, Slovenská republika, IČ: 442 03 454, a to za emisní kurz ve výši 150.298.407,4844 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta sedm korun českých, čtyřicet osm haléřů, čtyřicet čtyři desetitisícin koruny české).6.) Jediný akcionář udělil souhlas s možností započtení pohledávky Společnosti za Jediným akcionářem na splacení emisního kurzu Nových akcií ve výši 150.298.407,4844 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta sedm korun českých, čtyřicet osm haléřů, čtyřicet čtyři desetitisícin koruny české), která vznikne uzavřením smlouvy o úpisu Nových akcií mezi Společností a Jediným akcionářem a peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností, která vznikla na základě uzavření těchto smluv o úvěru: (i) č. S 2011/GAMA/94/U, ke dni tohoto rozhodnutí činí výše jistiny 5.545.000 EUR a výše příslušenství 195.886,24 EUR, (ii) č. S-2010/GAMA/77/U, ze dne 3.11.2010, ke dni tohoto rozhodnutí činí výše jistiny 7.907,77 EUR a výše příslušenství 9.897,78 EUR, (iii) č. S-2011/GAMA/86/U, ze dne 25.1.2011, ke dni tohoto rozhodnutí činí výše jistiny 100.000 EUR a výše příslušenství 7.752,98 EUR; (iv) č. S-2011/GAMA/89/U, ze dne 24.2.2011, ke dni tohoto rozhodnutí činí výše jistiny 100.000 EUR a výše příslušenství 7.259,82 EUR, tedy pohledávky v celkové výši 5.973.704,59 EUR (slovy: pět milionů devět set sedmdesát tři tisíc sedm set čtyři eura padesát devět centů), což dle devizového kurzu České národní banky, který je roven 25,160 Kč (slovy: dvacet pět korun českých jedno sto šedesát haléřů) za 1 EUR odpovídá 150.298.407,4844 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta sedm korun českých, čtyřicet osm haléřů, čtyřicet čtyři desetitisícin koruny české). 7.) Emisní kurz upsaných Nových akcií bude Jediným akcionářem splacen uzavřením dohody o zápočtu vzájemných pohledávek Společnosti a Jediného akcionáře do výše 150.298.407,4844 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta sedm korun českých, čtyřicet osm haléřů, čtyřicet čtyři desetitisícin koruny české), čímž pohledávka Společnosti za Jediným akcionářem a pohledávka Jediného akcionáře za Společností zcela zaniknou; návrh dohody o započtení vzájemných peněžitých pohledávek je povinno vypracovat představenstvo a doručit ho Jedinému akcionáři společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do deseti (10) dní ode dne uzavření smlouvy o úpisu Nových akcií mezi Společností a Jediným akcionářem. Uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs Nových akcií.8.) Určuje, že místem pro upisování Nových akcií je sídlo Společnosti Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00. Upisování Nových akcií Jediným akcionářem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4) obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií s tím, že účinnost smlouvy o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti doručí Jedinému akcionáři návrh smlouvy o úpisu akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3) obchodního zákoníku, do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že Jedinému akcionáři bude poskytnuta lhůta k upsání Nových akcií a uzavření této smlouvy o úpisu třicet (30) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 15. prosince 2010 - 24. ledna 2011 : 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Gama Investment a.s. peněžitým vkladem takto:2. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Gama Investment a.s., ze stávající částky 2,000.0... 00,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 54.000.000,- Kč (slovy: padesát čtyři miliony korun českých) na novou hodnotu 56.000.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých). Upisování akcí nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Na zvýšení základního kapitálu společnosti Gama Investment a.s. bude upsáno 54 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).4. Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 54.000.000,- Kč (slovy padesát čtyři miliony korun českých); akcie budou splaceny peněžitým vkladem.5. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu upíše jediný akcionář společnost NCHZ Energetika, a.s., se sídlem M. R. Štefánika 1, Nováky, PSČ 972 71, Slovenská republika, IČ: 44 203 454, (dále jen ?Upisovatel?), a to za emisní kurz ve výši 54.000.000,- Kč.6. Jediný akcionář rozhodl o připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky Upisovatele za Společností, která vznikla na základě smlouvy o úvěru ze dne 3.11.2010, číslo S-2010/GAMA/77/U, a pohledávky Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kurzu akcií, která vznikne uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi Společností a Upisovatelem, a to uzavřením dohody o zápočtu vzájemných pohledávek Společnosti a Upisovatele do výše 54.186.000,- Kč (slovy: padesát čtyři miliony jedno sto osmdesát šest tisíc korun českých), čímž pohledávka Společnosti za Upisovatelem zanikne zcela a pohledávka Upisovatele za Společností zanikne do výše 54.000.000,- Kč (slovy: padesát čtyři milionů korun českých).7. Pohledávka Jediného akcionáře za Společností, která vznikla z titulu poskytnutého úvěru, činí v měně Euro částku 2.200.000,- Euro (slovy: dva miliony dvě stě tisíc Euro), tedy po přepočtu dle středového kurzu vyhlášeného dne 12.11.2010 (slovy: dvanáctého listopadu roku dva tisíce deset) Českou národní bankou 1 Euro = 24,630,- Kč částku 54.186.000,- Kč (slovy: padesát čtyři miliony jedno sto osmdesát šest tisíc korun českých).8. Splacení upsaných akcií bude realizováno formou uzavření dohody o zápočtu vzájemných pohledávek Společnosti a Upisovatele. Návrh dohody o započtení je povinno vypracovat představenstvo a doručit ho Upisovateli nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy s Upisovatelem Společnost uzavřela smlouvu o úpisu akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy Upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií.9. Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00; upsání nových akcií Upisovatelem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku provedeno po podaní návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií s tím, že účinnost smlouvy o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.10. Představenstvo společnosti doručí Upisovateli návrh smlouvy o úpisu akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že Upisovateli bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů