Základní údaje

Sídlo

od 19.4.2016 Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

4.11.2011 - 19.4.2016 Praha 1 - Nové Město, Revoluční 1082/8, PSČ 11000
23.9.2010 - 4.11.2011 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 342/123, PSČ 13000

24708950

DIČ

Není plátce DPH

1.10.2011 - 10.12.2014

CZ24708950

Datum vzniku

23. září 2010

Datová schránka

49pug28

Historické názvy

23.9.2010 - 16.9.2011

UK Solution Corp., SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 260

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 3.2.2012

3 005 856 Kč

Historické jmění

13.7.2011 - 3.2.2012

2 982 000 Kč

23.9.2010 - 13.7.2011

2 982 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Provozovny

od 23.1.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na strži 1683/40, 140 00, Praha - Krč

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 8. prosince 2011 - 3. února 2012 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 15.11.2011 takto: "Zvyšuje se základní kapitál společnosti ALL INVESTMENT GROUP SE takto: " Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen - po... dle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 23.856,- Kč, slovy dvacet tři tisíc osm set padesát šest korun českých. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Stanoví se - podle § 203 odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku - že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových přičemž upisováno bude 16 (šestnáct) nových prioritních akcií znějících na majitele v jmenovité hodnotě každá 1.491,- Kč, slovy jeden tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých, které budou mít listinnou podobu. Místem - podle § 204a odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva je advokátní kancelář Mgr. Martina Kašpara na adrese Praha 8, Kobylisy, Nad Šutkou 1811/12, PSČ 182 00. S ohledem na ustanovení § 203 odstavec 4) poslední věta obchodního zákoníku (které stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje, že lhůta - podle § 204a odstavec 2) a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva k upisování akcií, začíná běžet v den následující po dni,kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončí po uplynutí třiceti (30) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž akcionářům bude oznámen počátek běhu této lhůty oznámením zveřejněným na stránkách http://valnehromady.cz, a přičemž dále platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě - podle § 204a odstavec (2) písmeno b) obchodního zákoníku - se stanoví tak, že na každých 125 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě každá 1.491,-- Kč bude možné upsat 1 kus nové akcie o jmenovité hodnotě 1.491,-- K, s tím, že se upisují pouze celé prioritní akcie. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - podle § 204a odstavec 2) písmeno c) obchodního zákoníku - se stanoví takto: 1. jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí u každé akcie 1 491,- Kč, slovem jeden tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých, 2. druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva - prioritní akcie, 3. forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva - akcie na majitele, 4. podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva - listinné akcie, 5. emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva - každá 1 491,- Kč, slovem jeden tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých, Určuje se podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. Pokud nebudou s využitím přednostního práva upsány všechny nové akcie společnosti určuje se - podle § 203 odstavec 2) obchodního zákoníku - že všechny zbývající akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5) obchodního zákoníku předem určenému zájemci, a to Mgr. Martinovi Kašparovi, narozenému 11.2.1980, rodné číslo 80-02-11/3581, bytem Hradec Králové, Malšovice, Kmochova 612/6, PSČ 500 09. Místem - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář advokáta Mgr. Martina Kašpara na adrese Praha 8, Kobylisy, Nad Šutkou 1811/12, PSČ 182 00 s tím, že lhůta - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva začíná běžet v den následující po dni, kdy uplyne lhůta pro výkon přednostního práva dosavadních akcionářů, a skončí po uplynutí patnácti (15) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty oznámením zveřejněným na stránkách http://valnehromady.cz, a přičemž rovněž platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva - každá akcie 1.491,- Kč, slovem jeden tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých. Účet u banky a lhůta pro splacení peněžitého vkladu upisovatele - podle § 203 odstavec 2) písmeno f) obchodního zákoníku - se stanoví takto-a) účet pro splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet číslo 2106972317/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s. na obchodní firmu ALL INVESTMENT GROUP SE, b) lhůta pro splacení peněžitých vkladů - upsané akcie budou splaceny vždy nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů