73 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

- 501 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

4 461 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

3

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 11.11.2016 Učňovská 392/11, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9

Historické adresy

17.5.2016 - 11.11.2016 Revoluční 1200/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
25.11.2015 - 17.5.2016 Revoluční 765/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
21.7.2010 - 25.11.2015 Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ 11000

24710610

DIČ

od 9.8.2010

CZ24710610

Datum vzniku

21. července 2010

Datová schránka

ebwsyj7

Historické názvy

15.6.2011 - 9.5.2016

CLOVIS, investiční společnost, a.s.

21.7.2010 - 15.6.2011

GREEN ANTELOPE, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16339

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.6.2012

7 400 000 Kč

Historické jmění

4.5.2011 - 11.6.2012

6 400 000 Kč

20.12.2010 - 4.5.2011

4 800 000 Kč

21.7.2010 - 20.12.2010

4 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 19.9.2017

280292975 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. června 2014 - 9. května 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 18. června 2014 - 9. května 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 22. května 2012 - 11. června 2012 : Jediný akcionář tímto přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000,- Kč ze současné výše 6.400.000,- Kč na částku 7.400.000,- Kč, přičemž toto zv... ýšení bude realizováno následovně. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Částka 1.000.000,- Kč, o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 5 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě ve výši 200.000,- Kč na akcii, tj. celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 1.000.000,- Kč. Nové akcie společnosti nebudou kótované na žádném regulovaném trhu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 200.000,- Kč na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií tedy činí 1.000.000,- Kč.Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 5 kusů nových akcií společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti, pan Ing. Jiří Šebek, nar. 12.4.1958, bytem Praha 4, Nad obcí II 470/66, PSČ: 140 00 (dále též jen jako „zájemce“ nebo „upisovatel“). Zájemce je oprávněn upsat 5 kusů nových akcií společnosti uzavřením Smlouvy o upsání akcií se společností. Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit třicet dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 200.000,- Kč. Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti, CLOVIS, investiční společnost, a.s., Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ: 110 00, IČ: 247 10 610. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 1.000.000,- Kč, nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, a to ve lhůtě čtyř kalendářních týdnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 252120228/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. Proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 13. dubna 2011 - 4. května 2011 : Jediný akcionář tímto přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.600.000,- Kč ze současné výše 4.800.000,- Kč na částku 6,400.000,- Kč, přičemž toto zv... ýšení bude realizováno následovně.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Částka 1.600.000,- Kč, o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 8 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě ve výši 200.000,- Kč na akcii, tj. celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 1,600.000,- Kč. Nové akcie společnosti nebudou kótované na žádném regulovaném trhu.Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 200.000,- Kč na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií tedy činí 1.600.000,- Kč.Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 8 kusů nových akcií společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti, pan Ing. Jiří Šebek, nar. 12.4.1958, bytem Praha 4, Nad obcí II 470/66, PSČ: 140 00 (dále též jen jako "zájemce" nebo "upisovatel"). Zájemce je oprávněn upsat 8 kusů nových akcií společnosti uzavřením Smlouvy o upsání akcií se společností.Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit třicet dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 200.000,- Kč.Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti, GREEN ANTELOPE, a.s., Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ: 110 00, IČ: 247 10 610. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 1.600.000,- Kč, nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, a to ve lhůtě čtyř kalendářních týdnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 243738456/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s.Proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 8. prosince 2010 - 20. prosince 2010 : Jediný akcionář tímto přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) ze současné výše 4.000.000,- Kč (slovy... : čtyři miliony korun českých) na částku 4,800.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set tisíc korun českých), přičemž toto zvýšení bude realizováno následovně.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Částka 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 4 kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na akcii, tj. celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na žádném regulovaném trhu.Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií tedy činí 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých).Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 4 kusy nových akcií společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti, pan Ing. Jiří Šebek, nar. 12.4.1958, bytem Praha 4, Nad obcí II 470/66, PSČ: 140 00 (dále též jen jako "zájemce" nebo "upisovatel"). Zájemce je oprávněn upsat 4 kusy nových akcií společnosti uzavřením Smlouvy o upsání akcií se společností.Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti, GREEN ANTELOPE, a.s., Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ: 110 00, IČ: 247 10 610. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, a to ve lhůtě čtyř (4) kalendářních týdnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 241284841/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s.Proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů