394 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 227 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

15 425 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 24.6.2013 Masarykova 59/15, 691 46 Ladná

Historické adresy

9.1.2012 - 24.6.2013 Břeclav, Čechova 663/15, PSČ 69002
27.7.2010 - 9.1.2012 Dolní Břežany, Pražská 636, okres Praha-západ, PSČ 25241

24714895

DIČ

od 5.11.2010

CZ24714895

Datová schránka

zgkszyq

Historické názvy

27.7.2010 - 15.8.2017

Leopards international SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 252

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 3.10.2011

4 747 400 Kč

Historické jmění

9.8.2011 - 3.10.2011

4 747 400 Kč

27.7.2010 - 9.8.2011

3 053 400 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Břeclav

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2975247379 / 0800

Historické provozovny

3.8.2016 - 3.8.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Čechova 663/15, 690 02, Břeclav

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 15. srpna 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 3. srpna 2011 - 9. srpna 2011 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl, že základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 3.053.400 Kč (slovy: tři miliony padesát tři tisíc čtyři sta korun českých) ... o částku 1.694.000 Kč (slovy: jeden milion šest set devadesát čtyři tisíc korun českých). Základní kapitál tedy po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 4.747.400 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set čtyřicet sedm tisíc čtyři sta korun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 20 ks (slovy: dvaceti kusů) nových kmenových akcií na majitele, které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 84.700 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc sedm set korun českých) s tím, že emisní kurz tvoří jmenovitá hodnota upisovaných akcií a emisní ážio. S těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.Emisní kurz akcií bude splacen nepeněžitým vkladem tohoto předem určeného zájemce:Předem určený zájemce pan Asama Hashmy, dat.nar. 30.5.1970, pobyt v ČR Ladná, Masaryková 59/15, upíše všech 20 ks (slovy: dvacet kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 84.700 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc sedm set korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných panem Asama Hashmy bude tedy činit 1.694.000 Kč (slovy: jeden milion šest set devadesát čtyři tisíc korun českých).Emisní kurz bude splacen vkladem těchto nepeněžitých vkladů:A/ celé bytové jednotky č. 663/1 v domě č.p.663 se spoluvlastnickým podílem 13720/27945 (slovy: třináct tisíc sedm set dvacet lomeno dvacet sedm tisíc devět set čtyřicet pět) na společných částech domu č.p.663 stojícího na pozemku St.p.č.873 a se spoluvlastnickým podílem 13720/27945 (slovy: třináct tisíc sedm set dvacet lomeno dvacet sedm tisíc devět set čtyřicet pět) na pozemku St.p.č.873 - vše zapsáno na LV č. 8570, 8569 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec a katastrální území Břeclav, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 3380-35-2011 vypracovaném soudním znalcem Ing. Dušanem Krošlákem, 1.050.000 Kč (slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude do základního kapitálu vložena částka 210.000 Kč (osm dvě stě deset tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií vydaných za tento vklad ve výši 840.000 Kč (slovy: osm set čtyřicet tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.B/ celé bytové jednotky č. 663/2 v domě č.p.663 se spoluvlastnickým podílem 14225/27945 (slovy: čtrnáct tisíc dvě stě dvacet pět lomeno dvacet sedm tisíc devět set čtyřicet pět) na společných částech domu č.p.663 stojícího na pozemku St.p.č.873 a se spoluvlastnickým podílem 14225/27945 (slovy: čtrnáct tisíc dvě stě dvacet pět lomeno dvacet sedm tisíc devět set čtyřicet pět) na pozemku St.p.č.873 - vše zapsáno na LV č. 8570, 8569 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec a katastrální území Břeclav, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 3380-37-2011 vypracovaném soudním znalcem Ing. Dušanem Krošlákem, 1.200.000 Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude do základního kapitálu vložena částka 240.000 Kč (osm dvě stě čtyřicet tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií vydaných za tento vklad ve výši 960.000 Kč (slovy: devět set šedesát tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.C/ celých nemovitostí zapsaných na LV č. 1343 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec a katastrální území Ladná, a sice domu č.p.59 na st.pl.1043 a pozemků p.č.1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1050/2 a 1056/2 v hodnotě dle znaleckého posudku č. 3378/34/2011 vypracovaném soudním znalcem Ing. Dušanem Krošlákem, 4.120.000 Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto dvacet tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude do základního kapitálu vložena částka 824.000 Kč (osm set dvacet čtyři tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií vydaných za tento vklad ve výši 3.296.000 Kč (slovy: tři miliony dvě stě devadesát šest tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.D/ celých nemovitostí zapsaných na LV č. 9116 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec a katastrální území Břeclav, a sice domu č.p.3331 na St.pl.575/4, 4788, 5675 a pozemků St.p.č.4788, St.p.č.5675, a p.č.286/13 v hodnotě dle znaleckého posudku č. 3379-36-2011 vypracovaném soudním znalcem Ing. Dušanem Krošlákem 2.100.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude do základního kapitálu vložena částka 420.000 Kč (čtyři sta dvacet tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií vydaných za tento vklad ve výši 1.680.000 Kč (slovy: jeden milion šest set osmdesát tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nově emitované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností Leopards international SE, přičemž návrh smlouvy o upsání akcií, podepsané ze strany společnosti Leopards international SE, doručí představenstvo společnosti upisovateli - předem určenému zájemci - ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnůode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi upisovatelem - předem určeným zájemcem - a společností Leopards international SE, bude sídlo společnosti Leopards international SE, tedy Dolní Břežany, Pražská 636, okres Praha-západ, PSČ 252 41.Lhůta pro upisování nových akcií upisovatelem - předem určeným zájemcem, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se určuje 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - předem určenému zájemci. Tato lhůta bude upisovateli - předem určenému zájemci - oznámena v návrhu smlouvy o upsání akcií.Upisovatel - předem určený zájemce - je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Nové akcie budou vydány a doručeny upisovateli - předem určenému zájemci - do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů