Trendy

153 968 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 629 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 132 991 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.5.2014 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

30.8.2010 - 5.5.2014 Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 11800

24725145

DIČ

od 18.5.2011

CZ24725145

Datová schránka

7mhtu38

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16423

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.3.2011

177 000 000 Kč

Historické jmění

30.8.2010 - 25.3.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 21.5.2016

107-5765140227 / 0100

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 18. května 2011 : Na základě projektu fúze schváleného dne 9. května 2011 došlo k fúzi sloučením obchodních společností CB Property Development, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00 Na základě projektu fúze schváleného dne 9. května 2011 došlo k fúzi sloučením obchodních společností CB Property Development, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00..., identifikační číslo 247 25 145 a IGY České Budějovice, s.r.o., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 281 72 043 ( ále jen "Fúze"). Fúzí došlo k zániku obchodní společnosti IGY České Budějovice, s.r.o., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 281 72 043 a obchodní jmění této zanikající obchodní společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost CB Property Development, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 247 25 145. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. května 2014 - 7. dubna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 5. května 2014 - 7. dubna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 18. března 2011 - 25. března 2011 : Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti CB Property Development, a.s.Základní kapitál společnosti se zvýší... o částku 175.000.000,-- Kč (slovy jednostosedmdesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1750 (jedentisícsedmsetpadesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.Upsání všech 175(jedentisícsedmsetpadesát) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci ? stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 427 16 161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1115, (dále jen "Czech Property Investments, a.s." nebo jen "určitý zájemce"), který tímto rovněž využije svého přednostního práva na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku.Akcie je možno upsat na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost CB Property Development, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným nebo předaným určitému zájemci, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 (dvacetijednoho) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých).Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 (dvacetijednoho) dne ode dne upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti CB Property Development, a.s. ve výši 175.000.000,-- Kč (slovy jednostosedmdesátpětmilionů korun českých) za určitým zájemcem společností Czech Property Investments, a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Czech Property Investments, a.s. za společností CB Property Development, a.s. ve výši 175.000.000,-- Kč (slovy jednostosedmdesátpětmilionů korun českých) z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 25. října 2010 mezi společností Czech Property Investments, a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností CB Property Development, a.s., na straně druhé jako dlužníkem, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru ve výši EUR 17.500.000,-- (sedmnáctmilionůpětsettisíc euro.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti CB Property Development, a.s. určitému zájemci při úpisu akcií. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů