Trendy

255 940 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-33 105 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

1 584 613 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.11.2015 Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

11.9.2014 - 15.11.2015 Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
24.4.2012 - 11.9.2014 Praha 8, Na Žertvách 2196/34, PSČ 18000
1.10.2010 - 24.4.2012 Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 11000

24727873

DIČ

od 1.10.2010

CZ24727873

Datová schránka

ts4uqhv

Historické názvy

11.7.2012 - 5.8.2016

Palmer Capital Central European Properties, a.s.

1.10.2010 - 11.7.2012

MEI Properties, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16436

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.12.2013

26 343 000 Kč

Historické jmění

11.6.2012 - 21.12.2013

20 799 000 Kč

1.10.2010 - 11.6.2012

13 685 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 29.1.2014

5010015460 / 5500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 11. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 11. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 1. října 2010 : Společnost MEI Properties, a.s., IČ: 24727873, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, jako společnost nástupnická vznikla vnitrostátní fúzí splynutím zanikající s Společnost MEI Properties, a.s., IČ: 24727873, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, jako společnost nástupnická vznikla vnitrostátní fúzí splynutím zanikající s...polečnosti MEI Properties, a.s., IČ: 28253302, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 14060, s další zanikající společností DELTATEL, s.r.o., IČ: 27880362, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 123772, v důsledku čehož na ní přešlo jmění obou zanikajících společností. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. listopadu 2013 - 21. prosince 2013 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti Palmer Capital Central European Properties, a.s., IČ 247 27 873 (dále jen "Společnost")a) důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je... vstup nového investora do Společnosti, její kapitálové posílení a zájem na jejím dalším rozvoji; důvodem navrhovaného započtení pohledávek stávajících akcionářů za Společností proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kurzu těmito akcionáři je eliminace závazků zatěžujících hospodaření Společnostib) základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 20.799.000, Kč o částku 5.544.000, Kč na částku 26.343.000, Kč, když upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští; c) nové akcie budou vydány jako kmenové listinné akcie na jméno a počet nových akcií bude 5.544 ks (dále jen „Nové akcie“); d) s Novými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a jejich vydání nebude mít žádné důsledky na práva spojená s akciemi dříve vydanými; e) poukázky na akcie nebudou vydávány; f) upisování Nových akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští; g) Nové akcie budou upisovány ve dvou (2) kolech. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním Nových akcií (i) stávajícími akcionáři Společnosti, kterým svědčí přednostní právo upsat akcie a (ii) předem určeným zájemcem, kterým je společnost Florijn Investment B.V., se sídlem Rijksweg 162 B, 1906ZG Limmen, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodní komorou pro Noordwest – Holland, číslo vložky 37012258 (dále jen „Určený zájemce“); h) 1. kolo úpisu Nových akcií a. v prvním kole budou Nové akcie nabídnuty k upsání akcionářům s využitím přednostního práva; b. lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činní dvacet jedna (21) kalendářních dnů od konání valné hromady Společnosti, která rozhodne o zvýšení základního kapitálu. Akcionáři mohou vykonat své přednostní právo v sídle Společnosti: Praha 8, Na Žertvách 2196/34, PSČ: 180 00 a to každý pracovní den v době od 10:00 hodin do 17:00 hodin; c. platí, že (i) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000, Kč připadá podíl na jedné Nové akcii ve výši 5.544/20.799, (ii) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5.000, Kč připadá 27.720/20.799 ks Nových akcií, (iii) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 15.000, Kč připadá 83.160/20.799 ks Nových akcií, (iv) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 25.000, Kč připadá 138.600/20.799 ks Nových akcií; upsat lze pouze celé Nové akcie; d. emisní kurs Nových akcií, které budou upisovány s využitím přednostního práva, bude činit součet (i) jmenovité hodnoty Nových akcií, která bude činit 1.000, Kč na akcii a (ii) emisního ážia ve výši 19.000, Kč na akcii, tzn. emisní kurz Nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva bude 20.000, Kč na akcii; e. upisovatel upíše Nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností, upisování Nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; f. při upisování Nových akcií s využitím přednostního práva se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; g. započtení pohledávek ve smlouvě o započtení bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, když k uzavření smluv o započtení dojde před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; h. postup pro uzavření smlouvy o započtení bude následující: i. akcionář s využitím přednostního práva je povinen ve stanovené lhůtě upsat Nové akcie; ii. návrh smlouvy o započtení předloží akcionáři Společnost, a to ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií; iii. akcionář je povinen smlouvu o započtení uzavřít do deseti (10) ode dne předložení návrhu smlouvy o započtení Společností; i) 2. kolo úpisu nových akcií a. Nové akcie, které nebudou účinně upsány v 1. kole, budou všechny nabídnuty ve 2. kole Určenému zájemci; b. Určený zájemce, jako upisovatel, upíše Nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností, upisování Nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; c. lhůta pro upsání Nových akcií Určeným zájemcem bude činit patnáct (15) kalendářních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Určenému zájemci, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti Určenému zájemci do jednoho (1) týdne od uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Místem pro upisování akcií Určeným zájemcem je sídlo Společnosti, a to každý pracovní den v době od 10:00 hodin do 17:00 hodin; d. emisní kurz Nových akcií, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva, bude odpovídat jmenovité hodnotě Nových akcií, která bude činit 1.000, Kč na akcii, tzn. emisní ážio bude rovno nule, emisní kurz Nových akcií upisovaných v druhém kole úpisu bude činit 1.000, Kč; e. při upisování Nových akcií Určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek Určeného zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; f. započtení pohledávek ve smlouvě o započtení bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, když k uzavření smluv o započtení dojde před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; g. postup pro uzavření smlouvy o započtení bude následující: i. Určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat Nové akcie; ii. návrh smlouvy o započtení předloží Určenému zájemci Společnost, a to ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií; iii. Určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít do deseti (10) ode dne předložení návrhu smlouvy o započtení Společností; j) Připouští se možnost započtení následujících peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisních kursů upsaných akcií: - pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií ve výši 9.260.000, Kč za stávajícím akcionářem, společností MEI Czech Offices II C.V., se sídlem Parkweg 4, 7411SH Deventer, Nizozemské království, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Oost Nederland pod reg. č. 08175938 („MEI Czech Offices II C.V.“) proti pohledávce tohoto akcionáře za Společností ve výši 9.260.000, Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 25.8.2008 mezi společností MEI Czech Offices II C.V., jako věřitelem a právním předchůdcem Společnosti, společností MEI Properties, a.s. IČ 282 53 302, jako dlužníkem, když práva a povinnosti této společnosti, jakožto dlužníka, ze smlouvy o úvěru přešla v důsledku fúze splynutím této zanikající společnosti a zanikající společnosti DELTATEL, s.r.o., IČ: 278 80 362, na nástupnickou společnost, kterou je Společnost; - pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií ve výši 72.260.000, Kč za stávajícím akcionářem, společností Middle Europe Opportunity Fund III N.V., se sídlem Parkweg 4, 7411SH Deventer, Nizozemské království, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Oost Nederland pod reg. č. 08158471 („Middle Europe Opportunity Fund III N.V.“) proti pohledávce společnosti Middle Europe Opportunity Fund III N.V. za Společností ve výši 72.260.000, Kč z titulu (i) smlouvy o úvěru ze dne 1.8.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.8.2008 a (ii) smlouvy o úvěru ze dne 16.9.2008, obě smlouvy o úvěru uzavřeny mezi společností Middle Europe Opportunity Fund III N.V, jako věřitelem a právním předchůdcem Společnosti, společností MEI Properties, a.s. IČ 282 53 302, jako dlužníkem, ve znění společného dodatku č.1 ze dne 30.12.2009, když práva a povinnosti této společnosti, jakožto dlužníka, ze smluv o úvěru ad (i) a (ii) přešla v důsledku fúze splynutím této zanikající společnosti a zanikající společností DELTATEL, s.r.o., IČ: 278 80 362, na nástupnickou společnost, kterou je Společnost; - pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií ve výši 1.380.000, Kč za stávajícím akcionářem, společností Partex Czech I B.V., se sídlem De Vennen 225, 9541LK Vlagtwedde, Nizozemské království, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Noord Nederland pod reg. č. 01140967 („Partex Czech I B.V.“) proti pohledávce tohoto akcionáře za Společností ve výši 1.380.000, Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 15.1.2009 mezi společností Partex Czech I B.V., jako věřitelem a právním předchůdcem Společnosti, společností MEI Properties, a.s. IČ 282 53 302, jako dlužníkem, když práva a povinnosti této společnosti, jakožto dlužníka, ze smlouvy o úvěru přešla v důsledku fúze splynutím této zanikající společnosti a zanikající společností DELTATEL, s.r.o., IČ: 278 80 362, na nástupnickou společnost, kterou je Společnost, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.12.2009; - pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií ve výši 9.740.000, Kč za stávajícím akcionářem, společností Middle Europe Opportunity Fund II N.V., se sídlem Parkweg 4, 7411SH Deventer, Nizozemské království, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Oost Nederland pod reg. č. 08142236 („Middle Europe Opportunity Fund II N.V.“) proti pohledávce tohoto akcionáře za Společností ve výši 9.740.000, Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 16.9.2008 mezi společností Middle Europe Opportunity Fund II N.V., jako věřitelem a právním předchůdcem Společnosti, společností MEI Properties, a.s. IČ 282 53 302, jako dlužníkem, když práva a povinnosti této společnosti, jakožto dlužníka, ze smlouvy o úvěru přešla v důsledku fúze splynutím této zanikající společnosti a zanikající společností DELTATEL, s.r.o., IČ: 278 80 362, na nástupnickou společnost, kterou je Společnost, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2009; - pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií ve výši 2.240.000, Kč za stávajícím akcionářem, společností Palmer Capital Nederland N.V., se sídlem Parkweg 4, 7411SH Deventer, Nizozemské království, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Oost Nederland pod reg. č. 06065740 („Palmer Capital Nederland“) proti pohledávce tohoto akcionáře za Společností ve výši 2.240.000, Kč z titulu (i) smlouvy o úvěru uzavřené dne 24.6.2008 mezi společností Palmer Capital Nederland N.V., jako věřitelem a právním předchůdcem Společnosti, společností MEI Properties, a.s. IČ 282 53 302, jako dlužníkem a (ii) smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.12.2008 uzavřené mezi společností Palmer Capital Nederland N.V., jako postupníkem a společností Czech Offices C.V. jako postupitelem, kterou společnost Palmer Capital Nederland N.V. nabyla od společnosti Czech Offices C.V. pohledávku této společnosti za výše popsaným právním předchůdcem Společnosti z titulu smlouvy o úvěru ze dne 28.7.2008, uzavřené mezi společností Czech Office, C.V., jako věřitelem, a výše popsaným právním předchůdcem Společnosti, jako dlužníkem, vše ve znění společného dodatku ze dne 2.1.2009 a dodatku č. 1 ke společnému dodatku ze dne 9.12.2010, když práva a povinnosti právního předchůdce Společnosti, tj. společnosti MEI Properties, a.s. z výše popsaných smluv ad (i) a (ii) přešla v důsledku fúze splynutím této zanikající společnosti a zanikající společností DELTATEL, s.r.o., IČ: 278 80 362, na nástupnickou společnost, kterou je Společnost; - pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií ve výši 800.000, Kč za Určeným zájemcem proti pohledávce Určeného zájemce za Společností ve výši 800.000, Kč, která představuje nárok Určeného zájemce za Společností na úhradu poplatku za zpracování úvěru poskytnutého Společnosti Určeným zájemcem (Arrangement fee) dle faktury vystavené Určeným zájemcem na částku 1.000.000, Kč. zobrazit více skrýt více
  • 27. února 2012 - 11. června 2012 : 1. Základní kapitál obchodní společnosti MEI Properties, a.s. se zvýší o částku 7.114.000,- Kč ze současné výše 13.685.000,- Kč na novou celkovou výši 20.772.000,- Kč a to upsáním... nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti.2.Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:a) počet akcií: 7.114b) jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč,c) druh akcií: kmenové akcie,d) forma akcií: akcie na jméno,e) podoba akcií: listinná.3. Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 20.000,- Kč, z čehož částka 1.000,- Kč představuje jmenovitou hodnotu akcie a částka 19.000,- Kč představuje emisní ážio.4. Akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to:- společnosti Middle Europe Opportunity Fund II N.V., se sídlem Parkweg 4, 7411SH Deventer, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Oost Nederland pod reg. č. 08142236 (dále jen "MEOF II") bude nabídnuto 953 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 953.000,- Kč;- společnosti Middle Europe Opportunity Fund III N.V., se sídlem: Parkweg 4, 7411SH Deventer, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Oost Nederland pod reg. č. 08158471 (dále jen "MEOF III") bude nabídnuto 6.161 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 6.161.000,- Kč5. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti na adrese Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, a to každý pracovní den v době od 10:00 hodin do 17:00 hodin.6. Lhůta pro upisování nových akcií bude činit 3 měsíce od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty.7. S novými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a jejich vydání nebude mít žádné důsledky na práva spojená s akciemi dříve vydanými.8. Poukázky na akcie nebudou vydávány.9. Připouští se možnost započtení následujících peněžitých pohledávek upisovatelů (předem určených zájemců) vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursů upsaných akcií:- pohledávka obchodní společnosti Middle Europe Opportunity Fund II N.V. ve výši 19.060.000,- Kč vzniklá na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 16.09.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2009, na základě které poskytla obchodní společnost Middle Europe Opportunity Fund II N.V. jako věřitel obchodní společnosti MEI Properties, a.s. jako dlužníku peněžní prostředky ve výši 48.000.000,- Kč,- pohledávka obchodní společnosti Middle Europe Opportunity Fund III N.V. ve výši 123.220.000,- Kč vzniklá na základě (i) smlouvy o úvěru uzavřené dne 01.08.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.08.2008, na základě které poskytla obchodní společnost Middle Europe Opportunity Fund III N.V. jako věřitel obchodní společnosti MEI Properties, a.s. jako dlužníku peněžní prostředky ve výši 200.000.000,- Kč a (ii) smlouvy o úvěru uzavřené dne 16.09.2008, na základě které poskytla obchodní společnost Middle Europe Opportunity Fund III N.V. jako věřitel obchodní společnosti MEI Properties, a.s. jako dlužníku peněžní prostředky ve výši 109.000.000,- Kč, obě smlouvy o úvěru uvedené pod bodem (i) a (ii) výše ve znění společného dodatku č. 1 ze dne 30.12.2009.Celý emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením, přičemž započtení pohledávek ve smlouvě o započtení bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, když k uzavření smlouvy o započtení dojde před zápisem rozhodnutí mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku.10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat nové akcie. Smlouva o započtení bude uzavřena před zápisem rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o započtení předloží zájemci společnost, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít do 10 dnů ode dne předložení návrhu smlouvy o započtení společností. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů