Trendy

11 919 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 285 100 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

787 890 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.11.2015 Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

26.7.2014 - 25.11.2015 Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
16.10.2010 - 26.7.2014 Praha 1 - Nové Město, Na příkopě 848/6, PSČ 11000

24738395

DIČ

od 14.6.2016

CZ24738395

Datová schránka

7pnu8fs

Historické názvy

16.10.2010 - 5.12.2012

SHINTER a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16502

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.1.2013

10 000 000 Kč

Historické jmění

16.10.2010 - 5.1.2013

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. května 2014 - 4. dubna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 14. listopadu 2013 - 29. května 2014 : Dne 31. října 2013 přijala valná hromada společnosti AB Facility Group a.s. usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti AB Facility Group a.s. upsáním nových akcií, a to o č... ástku 38 032 000,- Kč. Uvedené rozhodnutí je sepsáno v notářském zápisu č. NZ 204/2013, N 228/2013 sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze.Základní kapitál společnosti AB Facility Group a.s. (dále též jen „Společnost“) se zvyšuje z částky 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) o částku 38 032 000,- Kč (slovy: třicet osm milionů třicet dva tisíc korun českých), na částku 48 032 000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů třicet dva tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 38 032 000 (slovy: třicet osm milionů třicet dva tisíc) kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie.Akcie budou splaceny peněžitým vkladem.Akcie budou upisovány ve dvou kolech. 1. kolo úpisu nových akcií s využitím přednostního práva:V prvním kole budou akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky učiněné akcionářům, kteří upisují akcie s využitím přednostního práva; veřejnou nabídku akcií společně s informací o přednostním právu upsat akcie podle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku zveřejní představenstvo Společnosti v Obchodním věstníku a odešle všem akcionářům nejpozději do 20 (dvaceti) pracovních dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, tedy způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.Místem pro upisování akcií na základě vykonání přednostního práva na upsání akcií bude sídlo Společnosti, Praha 1 – Nové Město, Na příkopě 848/6, PSČ 110 00 (dále jen „Sídlo Společnosti“).Lhůta pro vykonání přednostního práva na upsání akcií činí 2 (dva) měsíce a začne běžet desátým (10.) dnem následujícím po datu zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů podle § 204a obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude oznámen akcionářům Společnosti společně s informací představenstva o přednostním právu podle § 204a obchodního zákoníku.Upsat nabízené akcie s využitím přednostního práva bude možné v Sídle Společnosti ve lhůtě pro upsání akcií každý pracovní den od 9,30 hod. do 17,00 hod.; akcionář oznámí Společnosti svůj úmysl upsat akcie v Sídle Společnosti alespoň 2 (dva) pracovní dny předem.Při využití přednostního práva k upisování akcií na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) lze upsat 760 640 kusů nových akcií ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie a na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) lze upsat 38,032 kusů nových akcií ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie, přičemž upisovat lze pouze celé akcie.Všech 38 032 000 kusů nových kmenových akcií Společnosti bude nabídnuto k upsání akcionářům Společnosti, kteří mají přednostní právo na upsání akcií.Jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva:jmenovitá hodnota každé nově vydané akcie:1 (jedna) Kč; druh: kmenová akcie; forma: akcie na jméno; podoba: listinná.Akcionáři upíšou nabízené akcie zápisem do listiny upisovatelů.Emisní kurz akcií upisovaných při zvýšení základního kapitálu činí celkem 38 032 000,- Kč (slovy: třicet osm milionů třicet dva tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou). Každý upisovatel splatí emisní kurz akcií upsaných s využitím přednostního práva v plné výši do 15 (patnácti) pracovních dnů od zápisu do listiny upisovatelů na zvláštní účet Společnosti č. 107-1279870277/0100 otevřený za tímto účelem u společnosti Komerční banka, a.s.2. kolo úpisu nových akcií:Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty ve druhém kole k upsání jednotlivě postupně určeným zájemcům - akcionářům Společnosti podle výše jejich podílu na Společnosti, a to tak, že první volná (dosud neupsaná) akcie bude nabídnuta akcionáři s největším podílem na Společnosti, druhá volná akcie akcionáři s druhým největším podílem na Společnosti, třetí volná akcie akcionáři s třetím největším podílem na Společnosti, atd. až do upsání všech volných akcií nebo nabídnutí akcie akcionáři s nejmenším podílem na Společnosti; v případě rovnosti podílů akcionářů na Společnosti bude akcie nabízena tomu akcionáři ze skupiny akcionářů se stejným podílem na Společnosti, který bude určen losem. Uvedený postup se použije opakovaně tak dlouho, dokud nebudou upsány všechny volné akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva.Akcie upisované ve druhém kole upíše určený zájemce ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností.Místem pro upisování akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, formou uzavření smlouvy o upsání akcií, je Sídlo Společnosti.Lhůta pro upisování akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, do 30 (třiceti) dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené pro vykonání přednostního práva. Zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem. Emisní kurz všech akcií, jež nebudou upisovány s využitím přednostního práva, bude odpovídat součtu jejich jmenovitých hodnot; emisní kurz na jednu upisovanou akcii ve jmenovité hodnotě 1,- Kč bude 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Každý upisovatel splatí emisní kurz upsaných akcií v plné výši do 15 (patnácti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet Společnosti č. 107-1279870277/0100 otevřený za tímto účelem u společnosti Komerční banka, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 5. prosince 2012 - 5. ledna 2013 : Dne 21.11.2012 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele (společnost AB FACILITY HOLDINGS LIMITED ) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navr... hovatele upsáním nových akcií, a to o částku 8.000.000,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise č.j. NZ 172/2012, N 194/2012, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze.- Základní kapitál společnosti SHINTER a.s. (dále též „Společnost“) se zvyšuje z částky 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 8 000 000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých), na částku 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 800 000 (slovy: osm set tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) každé akcie.- Emisní kurz upisovaných akcií činí 1 073 456 000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedmdesát tři milionů čtyři sta padesát šest tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 1 341, 82 Kč (slovy: tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých a osmdesát dva haléřů).- Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož veškeré akcie budou splaceny nepeněžitými vklady.- Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, jimiž jsou:1. společnost AB FACILITY HOLDINGS LIMITED se sídlem 16 Kyriakou Matsi, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, P.C. 1082, Nicosia, Kypr, zapsaná v rejstříku společností vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turistiky Kyperské republiky pod registračním číslem HE 150601 (dále též jen „Akcionář ABFHL“);2. RNDr. Miroslav Tvrdý, dat. nar. 07.08.1956, bytem Praha 10, Na Vrších 3, PSČ 100 00 (dále též jen „Miroslav Tvrdý“);3. Mgr. Petr Skácel, dat. nar. 21.04.1972, trvale bytem Praha 3, Ke Kapslovně 2855/3, PSČ 130 00 (dále též jen „Petr Skácel“); a4. Ing. Bohuslav Kyjánek, dat. nar. 22.07.1965, trvale bytem Brno, Bělohorská 2766/49, PSČ 636 00 (dále též jen „Bohuslav Kyjánek“).- Tito předem určeni zájemci upíšou akcie ve smlouvách o upsání akcií, které uzavřou se Společností; - Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 1 - Nové Město, Na příkopě 848/6, PSČ 110 00 (dále jen „Sídlo Společnosti“).- Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určeným zájemcům - společnosti AB FACILITY HOLDINGS LIMITED, Miroslavu Tvrdému, Petru Skácelovi a Bohuslavu Kyjánkovi do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Každý z určených zájemců bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem. Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny písemně, podpisy musí být úředně ověřeny.- Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určená posudkem znalce: Předmět nepeněžitého vkladu:Každý z určených zájemců - společnost AB FACILITY HOLDINGS LIMITED, Miroslav Tvrdý, Petr Skácel a Bohuslav Kyjánek - splatí emisní kurs jím upsaných akcií výhradně nepeněžitým vkladem, kterým jsou akcie emitované společností AB Facility a.s., se sídlem Praha, Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČ: 241 72 413, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17593 (dále jen „AB Facility“).Jedná se o tyto akcie vydané společností AB Facility: 1. 1 914 440 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, čísla akcií 1 – 1 914 440, které jsou nahrazeny hromadnou listinou č. 1 s datem emise 1. ledna 2012, vlastněných společností AB FACILITY HOLDINGS LIMITED se sídlem 16 Kyriakou Matsi, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, PSČ 1082, Nicosia, Kypr, zapsanou v rejstříku společností vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turistiky Kyperské republiky pod registračním číslem HE 150601 (dále též jen “Vklad AB FACILITY HOLDINGS”);2. 28 520 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, čísla akcií 1 914 441 – 1 942 960, které jsou nahrazeny hromadnou listinou č. 2 s datem emise 1. ledna 2012, vlastněných RNDr. Miroslavem Tvrdým, dat. nar. 07.08.1956, bytem Praha 10, Na Vrších 3, PSČ 100 00 (dále též jen “Vklad Miroslava Tvrdého”);3. 28 520 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, čísla akcií 1 942 961 – 1 971 480, které jsou nahrazeny hromadnou listinou č. 3 s datem emise 1. ledna 2012, vlastněných Mgr. Petrem Skácelem, dat. nar. 21.04.1972, trvale bytem Praha 3, Ke Kapslovně 2855/3, PSČ 130 00 (dále též jen “Vklad Petra Skácela”); a 4. 28 520 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, čísla akcií 1 971 481- 2 000 000, které jsou nahrazeny hromadnou listinou č. 4 s datem emise 1. ledna 2012, vlastněných Ing. Bohuslavem Kyjánkem, dat. nar. 22.07.1965, trvale bytem Brno, Bělohorská 2766/49, PSČ 636 00 (dále též jen “Vklad Bohuslava Kyjánka”).- Hodnota nepeněžitých vkladů - výše ocenění jednotlivých nepeněžitých vkladů je určena na základě znaleckého posudku č. 259-14/2012 vypracovaného dne 12.11.2012 Ing. Mgr. Petrem Tůmou, znalcem z oboru ekonomika – odvětví ceny a odhady se specializací oceňování cenných papírů, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, 182 00, Praha 8, znalcem jmenovaným soudem, následovně:1. Hodnota Vkladu ABFHL po zaokrouhlení na celé koruny je 1 342 064 610,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta čtyřicet dva milionů šedesát čtyři tisíc šest set deset korun českých);2. Hodnota Vkladu Miroslava Tvrdého po zaokrouhlení na celé koruny je 19 993 148,- Kč (slovy: devatenáct milionů devět set devadesát tři tisíc sto čtyřicet osm korun českých); 3. Hodnota Vkladu Petra Skácela po zaokrouhlení na celé koruny je 19 993 148,- Kč (slovy: devatenáct milionů devět set devadesát tři tisíc sto čtyřicet osm korun českých); 4. Hodnota Vkladu Bohuslava Kyjánka po zaokrouhlení na celé koruny je 19 993 148,- Kč (slovy: devatenáct milionů devět set devadesát tři tisíc sto čtyřicet osm korun českých).- Za tyto nepeněžité vklady se vydají následující akcie emitované společností SHINTER a.s.:1. Společnost AB FACILITY HOLDINGS upíše 755 300 (slovy: sedm set padesát pět tisíc tři sta) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) každé akcie; tyto akcie budou splaceny Vkladem AB FACILITY HOLDINGS; 2. Miroslav Tvrdý upíše 14 900 (slovy: čtrnáct tisíc devět set) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) každé akcie; tyto akcie budou splaceny Vkladem Miroslava Tvrdého; 3. Petr Skácel upíše 14 900 (slovy: čtrnáct tisíc devět set) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) každé akcie; tyto akcie budou splaceny Vkladem Petra Skácela; a 4. Bohuslav Kyjánek upíše 14 900 (slovy: čtrnáct tisíc devět set) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) každé akcie; tyto akcie budou splaceny Vkladem Bohuslava Kyjánka.- Část rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu příslušného zájemce a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění tomuto zájemci, a to ve výši rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu daného zájemce a emisním kurzem akcií upsaných tímto zájemcem se použije v souladu s § 163a odst. 3 obchodního zákoníku na tvorbu rezervního fondu Společnosti. Zbývající část rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění takovému zájemci, tj. rozdíl mezi emisním kurzem akcií upsaných tímto zájemcem a jejich jmenovitou hodnotou, představuje emisní ážio.- Místem pro splacení jednotlivých nepeněžitých vkladů uzavřením smluv o vkladu je Sídlo Společnosti.- Lhůta pro splacení jednotlivých nepeněžitých vkladů uzavřením smluv o vkladu činí 20 (dvacet) pracovních dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů