Trendy

1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 281 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

5 183 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

23.6.2016 - 20.9.2017 V jirchářích 148/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
29.9.2010 - 23.6.2016 Praha 1 - Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ 11000

24738727

DIČ

Není plátce DPH

Datum zániku v obchodním rejstříku

20. září 2017

Datová schránka

3kxupy9

Historické názvy

21.4.2017 - 20.9.2017

UGMS Holding SE v likvidaci

29.9.2010 - 21.4.2017

UGMS Holding SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 261

Právní forma

932 Evropská společnost

Historické jmění

27.4.2011 - 20.9.2017

5 421 200 Kč

29.9.2010 - 27.4.2011

2 986 200 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 20. září 2017 - 20. září 2017 : Společnost UGMS Holding SE v likvidaci se sídlem V jirchářích 148/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24738727, se ke dni nabytí právní moci usnesení o výmazu vymazává z obchodního ... rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 261. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 21. dubna 2017 - 20. září 2017 : Společnost UGMS Holding SE, identifikační číslo 247 38 727 zrušena s likvidací na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 219/2017 - 3 ze dne 6.3.2017, a to ke dni práv... ní moci, která nastala dne 4.4.2017. zobrazit více skrýt více
  • 29. března 2011 - 27. dubna 2011 : Valná hromada akciové společnosti UGMS Holding SE, se sídlem Praha 1, Nově Město, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, IČ: 247.38.727 rozhoduje takto:I.: r o z h o d u j e o zvýšení z... ákladního kapitálu společnosti UGMS Holding SE, se sídlem Praha 1, Nově Město, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, IČ: 247.38.727 dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku, následovně:1. Základní kapitál společnosti UGMS Holding SE bude zvýšen upsáním nových akcií o částku 100.000,-- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro) což v přepočtu dle kurzu ČNB vyhlášeného dne 01. 03. 2011 (tj. 1 EUR=24,350 Kč) činí částku 2.435.000,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet pět tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie budou upsány peněžitým vkladem.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podobě upisovaných akcií:- 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 EUR (slovy: deset tisíc euro) vše v přepočtu dle kurzu ČNB vyhlášeného dne 01. 03. 2011 (tj. 1 EUR=24,350 Kč) na jednu akcii.3. Akcie v plném rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem budou nabídnuty JUDr. Vladimíru Jaškovi, Ph.D., LL.M., advokátu se sídlem Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00 (dále zván jen "upisovatel") bez využití přednostního práva, a budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Všichni akcionáři se prohlášením učiněným před notářem na valné hromadě před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem vzdali přednostního práva na upisování akcií podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku tj. v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 100.000,-- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro) což v přepočtu dle kurzu ČNB vyhlášeného dne 01. 03. 2011 (tj. 1 EUR=24,350 Kč) činí částku 2.435.000,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet pět tisíc korun českých).4. Lhůta k upsání akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doručí společnost upisovateli ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, tj. Praha 1, Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, doba upisování v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin.5. Emisní kurs akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude činit 10.000 EUR (slovy: deset tisíc euro) vše v přepočtu dle kurzu ČNB vyhlášeného dne 01. 03. 2011 (tj. 1 EUR=24,350 Kč) na jednu akcii.6. Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií (peněžitého vkladu): - Upisovatel je povinen splatit celkový emisní kurs upsaných akcií, tj. částku 100.000,-- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro) což v přepočtu dle kurzu ČNB vyhlášeného dne 01. 03. 2011 (tj. 1 EUR=24,350 Kč) je částka 2.435.000,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet pět tisíc korun českých) na zvláštní za tím účelem založený účet č. 2106302663/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., otevřený na jméno společnosti, a to ve lhůtě 90 (slovy: devadesát) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů