Základní údaje

Sídlo

od 25.11.2010 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078

Historické adresy

20.10.2010 - 25.11.2010 Praha 1, Na Příkopě 859/22, PSČ 11000

24753173

DIČ

od 21.10.2010

CZ24753173

Datum vzniku

20. října 2010

Datová schránka

2m7u9cp

Historické názvy

26.3.2015 - 1.1.2016

LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

23.3.2011 - 26.3.2015

LCJ Invest,uzavřený investiční fond,a.s.

20.10.2010 - 23.3.2011

Patronus druhý, uzavřený investiční fond,  a.s.

20.10.2010 - 23.3.2011

Patronus druhý, uzavřený investiční fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16586

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.7.2015

5 600 000 Kč

Historické jmění

27.3.2014 - 20.7.2015

5 600 000 Kč

28.11.2011 - 27.3.2014

4 100 000 Kč

20.10.2010 - 28.11.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 26.9.2017

CZ7427000000862750150277

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 14.2.2018

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 588 11, Střítež 3

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. září 2016 : Na základě projektu přeměny ze dne 18. 5. 2016, došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti JIPOCAR GROUP, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 247 89 Na základě projektu přeměny ze dne 18. 5. 2016, došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti JIPOCAR GROUP, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 247 89 ...925, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16820, vedenou u Městského soudu v Praze, jak je toto jmění blíže vymezeno v předmětném projektu, a tato část jmění přešla na obchodní společnost LCJ Invest, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 24753173, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16586, vedenou u Městského soudu v Praze. zobrazit více skrýt více
  • 1. září 2016 : Se společností LCJ Invest, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 24753173, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16586, vedenou u Městského soudu v Praze Se společností LCJ Invest, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 24753173, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16586, vedenou u Městského soudu v Praze..., jako společností nástupnickou, byla sloučena zanikající společnost QVALIS a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 29132444, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 18721, vedenou u Městského soudu v Praze, a zanikající společnost LCJ, s.r.o., se sídlem Rantířovská 284/19, Horní Kosov, 586 01 Jihlava, IČO: 46963065, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 6483, vedenou u Krajského soudu v Brně. Na společnost LCJ Invest, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 24753173, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16586, vedenou u Městského soudu v Praze, přešlo veškeré jmění výše uvedených zaniklých společností. zobrazit více skrýt více
  • 20. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 31. ledna 2015 : Na společnost LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti JAB Reality, s.r.o., IČO 03554 Na společnost LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti JAB Reality, s.r.o., IČO 03554...457, se sídlem Praha 4, Kamýk, K lesu 345/16, PSČ 142 00. zobrazit více skrýt více
  • 27. května 2011 : Na společnost LCJ Invest,uzavřený investiční fond,a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ : 247 53 173 jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované Na společnost LCJ Invest,uzavřený investiční fond,a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ : 247 53 173 jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované... společnosti LCJ,s.r.o., se sídlem Jihlava,Rantířovská 284, PSČ 586 01, IČ : 496 63 065, uvedená v projektu rozdělení odštěpení sloučením schváleném dne 23.3.2011 zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. března 2014 - 27. března 2014 : Valná hromada společnosti LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen Společnost) rozhodla dne 11. 3. 2014 o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuje se základní kapitál... Společnosti peněžitými vklady o částku ve výši 1.500,000 Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých), tj. z částky ve výši 4,100.000,00 Kč (čtyři miliony sto tisíc korun českých) na částku ve výši 5.600,00 Kč (pět milionů šest set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 15 (patnácti) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako cenné papíry, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Převoditelnost nově vydaných akcií bude v souladu s článkem 7. (Převoditelnost akcií) bod 7.1 stanov Společnosti omezena. Akcie budou vydány jako cenný papír.Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu ustanovení § 475 pís. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále i jen zákon o obchodních korporacích).Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - obchodní společnosti QVALIS a.s., IČO: 291 32 444, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále i jen Předem určený zájemce), který upíše všech nových 15 (patnáct) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako cenný papír, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých).Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná v souladu s dohodou akcionářů učiněnou na této valné hromadě jejich jmenovité hodnotě.Lhůta pro úpis akcií Předem určeným zájemcem bude činit 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Návrh bude doručen Předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.Představenstvo Společnosti předloží Předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.Emisní kurs upsaných akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem.Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, v souladu s ustanovením § 475 pís. i) zákona o obchodních korporacích, takto: emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 1,500.000,00 Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých) je povinen splatit Předem určený zájemce jako upisovatel do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na účet Společnosti vedený u Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.: 2105780620/2700.Tento způsob a pravidla postupu při splacení emisního kursu nově upisovaných akcií valná hromada schvaluje. zobrazit více skrýt více
  • 1. listopadu 2011 - 28. listopadu 2011 : Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 18. 10. 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál akciové společnosti LCJ Invest, uzavřený invest... iční fond, a.s., se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 2.100.000,-- Kč, slovy: dva miliony sto tisíc korun českých, tj. z částky 2.000.000,-Kč, slovy: dva miliony korun českých na částku 4.100.000,- Kč.Důvodem zvýšení základního kapitálu je zajištění předpokladů pro další rozvoj činnosti, financování nových investičních příležitostí a uvedení do souladu se zákonem o kolektivním investování.Bude vydáno 21 kusů (slovy: dvacet jeden) nových nekótovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč.Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady.Podle § 204a odstavce 7 Obchodního zákoníku se LCJ, s.r.o., jako jediný akcionář, vzdává přednostního práva na upisování akcií, toto prohlášení činí jednatel společnosti touto formou a uvádí, že důvodem vzdání se předkupního práva je financování nových investičních příležitostí společnosti kapitálem třetí osoby a uvedení do souladu se zákonem o kolektivním investování.Všechny nové akcie jsou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Ing. Petru Prokopovi, nar. 4.7.1955, bytem Jihlava, Jasmínová 474/1, PSČ 586 01.Emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se bude rovnat její jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých.Počátek běhu lhůty a délka lhůty pro upisování akcií bude 30 kalendářních dnů od dne výzvy od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Upisovatel bude povinen splatit 100% emisního kurzu nových akcií nejpozději do 30ti kalendářních dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2106789125/2700.Představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií.Upisování akcií může začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obchodního zákoníku).Místo pro úpis akcií je sídlo AMISTA investiční společnosti, a.s. obhospodařující majetek společnosti, na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů