Trendy

3 157 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-57 435 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

89 624 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 2.11.2017 Budějovická 1518/13b, Michle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

15.12.2015 - 2.11.2017 Vinohradská 1632/180, Vinohrady, 130 00 Praha 3
19.11.2015 - 15.12.2015 Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
3.11.2010 - 19.11.2015 Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078

24759023

DIČ

od 15.11.2010

CZ24759023

Datum vzniku

3. listopadu 2010

Datová schránka

tftvibd

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16627

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.9.2015

101 840 400 Kč

Historické jmění

10.9.2014 - 17.9.2015

76 840 200 Kč

16.4.2014 - 10.9.2014

51 840 000 Kč

2.1.2014 - 16.4.2014

144 000 000 Kč

12.7.2012 - 2.1.2014

104 000 000 Kč

9.1.2012 - 12.7.2012

104 000 000 Kč

3.11.2010 - 9.1.2012

91 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 15.7.2016

500000752 / 0800

Historické provozovny

1.4.2011 - 6.6.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Bubenská 1477/1, 170 00, Praha 7 - Holešovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. září 2014 : Řádná valná hromada společnosti MOPET CZ a.s. konaná dne 12. srpna 2014 přijala následující usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Řádná valná hromada společnosti MOPET CZ a.s. konaná dne 12. srpna 2014 přijala následující usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ...MOPET CZ a.s. o částku 25.000.200 Kč (dvacet pět milionů dvě stě korun českých) ze současné výše 51.840.000 Kč (padesát jedna milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých) na výši 76.840.200 Kč (sedmdesát šest milionů osm set čtyřicet tisíc dvě stě korun českých) za následujících podmínek: (a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští; (b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu Společnosti je řešení aktuální finanční situace Společnosti a poskytnutí dodatečných finančních prostředků na provoz Společnosti; (c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 69.445 (šedesáti devíti tisíc čtyř set čtyřiceti pěti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 360 Kč (tři sta šedesát korun českých), které všechny budou vydány v zaknihované podobě; (e) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1171 (dále jen předem určený zájemce); (f) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) vydanou v zaknihované podobě; (g) Upisování akcií může začít následující pracovní den po dni přijetí tohoto usnesení řádnou valnou hromadou společnosti (počátek běhu upisovací lhůty); (h) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na patnáct dnů. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií; (i) Místem pro upsání akcií je pracoviště společnosti MOPET CZ a.s., v budově na adrese Praha 7, Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 15,00 hodin. (j) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; (k) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet č. 5711999036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. zobrazit více skrýt více
  • 16. dubna 2014 : Valná hromada společnosti MOPET CZ a.s. rozhodla dne 28. března 2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto: "Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společn Valná hromada společnosti MOPET CZ a.s. rozhodla dne 28. března 2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto: "Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společn...osti o částku ve výši 92.160.000,- Kč (slovy: devadesát dva miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých), přičemž důvodem a současně i účelem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty Společnosti vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2013; základní kapitál Společnosti se sníží ze současných 144.000.000,- Kč (slovy: sto čtyřiceti čtyř milionů korun českých) o částku ve výši 92.160.000,- Kč (slovy: devadesát dva miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých) na částku ve výši 51.840.000,- Kč (slovy: padesát jedna milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty akcií Společnosti z 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii na 360,- Kč (slovy: tři sta šedesát korun českých) za jednu akcii; počet akcií přitom zůstává nezměněn; částka odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti ve výši 92.160.000,- Kč (slovy: devadesát dva miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých) bude použita na úhradu části ztráty Společnosti vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2013; vzhledem k tomu, že Společnost vydala akcie v zaknihované podobě, bude snížení základního kapitálu provedeno tak, že bude Společností podán příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke změně zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií Společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 25. února 2014 : Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila zákonu o obchodních korporacích jak Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila zákonu o obchodních korporacích jak...o celku. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. července 2015 - 17. září 2015 : Řádná valná hromada společnosti MOPET CZ a.s. konaná dne 1. července 2015 přijala následující usnesení:Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti... o částku 25.000.200 Kč (dvacet pět milionů dvě stě korun českých) ze současné výše 76.840.200 Kč (sedmdesát šest milionů osm set čtyřicet tisíc dvě stě korun českých) na výši 101.840.400 Kč (jedno sto jeden milion osm set čtyřicet tisíc čtyři sta korun českých) za následujících podmínek:(a)Upisování nad tuto částku se nepřipouští a upisování pod tuto částku se připouští;(b)Důvodem pro zvýšení základního kapitálu Společnosti je řešení aktuální finanční situace Společnosti a poskytnutí dodatečných finančních prostředků na provoz Společnosti;(c)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky;(d)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 69.445 (šedesáti devíti tisíc čtyř set čtyřiceti pěti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 360 Kč (tři sta šedesát korun českých), které všechny budou vydány v zaknihované podobě;(e)Úpis nových akcií bude proveden v rámci dvou kol; (f)V prvním kole budou nové akcie upsány s využitím přednostního práva akcionáři Společnosti, když každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu;(g)Údaje pro využití přednostního práva na upisování nových akcií v prvním kole jsou následující:i.Místem pro upsání nových akcií v prvním kole je pracoviště společnosti MOPET CZ a.s., v budově na adrese Praha 7, Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 15:00 hodin;ii.Lhůta pro vykonání upsání nových akcií v prvním kole jsou 2 (dva) týdny a počíná běžet dnem, který bude označen jako první den pro úpis v písemné informaci představenstva Společnosti o přednostním právu zaslané akcionářům Společnosti, přičemž tento den bude rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva, když představenstvo zveřejní a oznámí zmíněnou informaci bez zbytečného odkladu způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, pro svolání valné hromady;iii.Na 1 (jeden) kus dosavadní akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 360 Kč (tři sta šedesát korun českých), připadá 25.000.200 / 76.840.200 (dvacet pět milionů dvě stě lomeno sedmdesát šest milionů osm set čtyřicet tisíc dvě stě) kusů nových akcií s tím, že nové akcie lze upisovat pouze celé;iv.Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) vydanou v zaknihované podobě;(h)Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty k upsání v rámci druhého kola jednomu určitému zájemci, kterým je společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1171 (dále jen předem určený zájemce);(i)Údaje pro upsání nových akcií ve druhém kole jsou následující:i.Předmětem úpisu budou nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností využití přednostního práva;ii.Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) vydanou v zaknihované podobě;iii.Upisování nových akcií ve druhém kole může začít následující pracovní den po dni skončení lhůty pro upisování nových akcií v prvním kole (počátek běhu upisovací lhůty);iv.Lhůta pro upisování akcií ve druhém kole se stanoví na 15 (patnáct) dnů. Počátek běhu upisovací lhůty ve druhém kole bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií;v.Místem pro upsání nových akcií ve druhém kole je pracoviště společnosti MOPET CZ a.s., v budově na adrese Praha 7, Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 15:00 hodin;vi.Nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií;(j)Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do 30 (třicet)i dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne upsání akcií využitím přednostního práva v prvním kole nebo ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií ve druhém kole, a to na účet č. 500000752/0800, vedený u Česká spořitelna, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 6. prosince 2013 - 2. ledna 2014 : Mimořádná valná hromada společnosti MOPET CZ a.s. konaná dne 3. prosince 2013 přijala následující usnesení:Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společn... osti MOPET CZ a.s. o částku 40.000.000 Kč (čtyřicet milionů korun českých) ze současné výše 104.000.000 Kč (jedno sto čtyři miliony korun českých) na výši 144.000.000 Kč (jedno sto čtyřicet čtyři milionů korun českých) za následujících podmínek:(a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští;(b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu Společnosti je řešení aktuální finanční situace Společnosti a poskytnutí dodatečných finančních prostředků na provoz Společnosti;(c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci;(d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 40.000 (čtyřiceti tisíc) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v zaknihované podobě;(e) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři vzdali přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1171 (dále jen „předem určený zájemce“);(f) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) vydanou v zaknihované podobě;(g) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze;(h) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií;(i) Místem pro upsání akcií je pracoviště společnosti MOPET CZ a.s., v budově na adrese Praha 7, Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 15,00 hodin.(j) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií;(k) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet č. 5060019443/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. zobrazit více skrýt více
  • 26. září 2011 - 9. ledna 2012 : Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., v souladu s rozhodnutím řádné valné hromady společnosti MOPET CZ a.s. ze dne 2.6.2011 (druhého června roku dva tisíce jedenáct), kterým va... lná hromada společnosti rozhodla o pověření představenstva společnosti MOPET CZ a.s. podle ustanovení § 210 zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti MOPET CZ a.s. o 13.000.000,- Kč (třináct milionů korun českých), zvyšuje základní kapitál společnosti MOPET CZ a.s. o částku ve výši 13.000.000,- Kč (třináct milionů korun českých) ze současné výše 91.000.000,- Kč (devadesát jedna milionů korun českých) na výši 104.000.000,- Kč (jedno sto čtyři miliony korun českých) za následujícíh podmínek:(1) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií společnosti MOPET CZ a.s. a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští;(2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 13.000 (třináct tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), přičemž emisní kurz nově upisovaných akcií činí v součtu celkem 20.000.000,- Kč (dvacet milionu korun českých), tj. emisní ážio nově upisovaných akcií činí v součtu celkem 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) (dále jen "Nové akcie" nebo samostatně jen "Nová akcie");(3) Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva k úpisu Nových akcií na valné hromadě konané dne 2. června 2011, a Nové akcie tak nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny Nové akcie nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, IČ: 64949681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3787 (dále jen "Upisovatel");(4) Místem pro upisování Nových akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je provozovna společnosti MOPET CZ a.s. v budově na adrese Praha 7, Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00;(5) Počátek běhu lhůty pro upisování Nových akcií bude Upisovateli oznámen po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku doručením návrhu smlouvy o upsání Nových akcií. Lhůta pro upisování Nových akcií činí 14 (čtrnáct) dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání Nových akcií;(6) Upisovatel je povinen splatit emisní kurz Nových akcií na zvláštní účet banky č. 5040013677/5500, a to následovně:(a) částku ve výši 13.000.000,- Kč (třináct milionů korun českých) (z toho částka 6.000.000,- Kč (šest milionů korun českých) na úhradu jmenovité hodnoty Upsaných akcií, což představuje více než 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty Upsaných akcií a částka 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) na splacení emisního ážia Upsaných akcií) uhradí Upisovatel způsobem uvedeným ve smlouvě o upsání akcií nejpozději do 20 (dvaceti) dní ode dne úpisu Nových akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií;(b) částku ve výši zbylých 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) uhradí Upisovatel nejpozději do 5-ti měsíců ode dne úpisu Nových akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů