Trendy

51 665 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-4 309 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

9 021 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 30.1.2017 V Horkách 1735/21, Nusle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

23.11.2015 - 30.1.2017 Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4
17.1.2011 - 23.11.2015 Praha 4 - Krč, Na Strži 1702/65, PSČ 14062
8.11.2010 - 17.1.2011 Praha 6 - Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 16900

24759856

DIČ

od 1.4.2011

CZ24759856

Datová schránka

iksvpv3

Historické názvy

8.11.2010 - 17.1.2011

Monolithos Trade a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16633

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.1.2017

5 500 000 Kč

Historické jmění

26.10.2013 - 30.1.2017

5 500 000 Kč

8.11.2010 - 26.10.2013

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 27.4.2017

1093085 / 2060

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. února 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. dubna 2013 - 30. ledna 2017 : r o z h o d n u t í ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku Účastník prohlašuje, že je jediným akcionářem obchodní společnosti RETAIL VISION a.s. se sídlem Praha 4, Krč... , Na Strži 1702/65, 140 62, IČ 24759856 (dále jen společnost), jejíž existenci jsem zjistil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16633 a jako takový je oprávněn a vykonávat ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 obchodního zákoníku působnost valné hromady této společnosti.Účastník prohlásil, že je způsobilý přijímat rozhodnutí, neboť je jediným akcionářem společnosti.Skutečnost, že Ing. Lukáš Reisinger je jediným akcionářem, dokládá předložením 20 kusů kmenových akcií, v listinné podobě, na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jeden kus.Ing. Lukáš Reisinger prohlašuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.Ing. Lukáš Reisinger rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2.000.000,- Kč o částku 3.500.000,- Kč na částku 5.500.000,- Kč peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky k upisování vydáním nových kusů kmenových nekótovaných akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Zvýšení základního kapitálu nad tuto částku je nepřípustné. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov.Výše navrhovaného emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu akcií.Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti.Účastník prohlašuje, že využívá svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Účastník upíše emisní kurs 35 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za kus ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, která tuto smlouvu zpracuje. Smlouva u upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák. Počátek běhu lhůty k upsání akcií je stanoven tak, že den doručení je dnem počátku běhu této lhůty, sdělí společnost jedinému akcionáři na adresu jeho sídla písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat toto oznámení nejpozději do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení přijatého při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti v každý pracovní den, v době od 8,00 do 15,00 hod. Účastník rozhoduje o tom, že vyslovuje souhlas ve smyslu § 163 odst.3 obchodního zákoníku s tím, aby na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií byly započítány pohledávky v celkové výši 3.500.000,- Kč jediného akcionáře Ing. Lukáše Reisingera vůči společnosti z titulu neuhrazení společností přijatých finančních půjček ve výši 3.500.000,- Kč, které budou započteny na zvýšení základního kapitálu o 3.500.000,- Kč, a prohlašuje, že uznává existenci těchto půjček co do důvodu a výše, a že tyto půjčky jsou nepromlčené a k dnešnímu dni trvají. Přehled těchto půjček byl ověřen auditorem Ing. Janem Bartasem dne 18.12.2012 (prohlášení auditora tvoří přílohu tohoto notářského zápisu), a je následující:datum půjčky půjčená částka7.8.2012 10.000 EUR (25,120)=251.200 CZK3.9.2012 28.000 EUR (24,895)=697.060 CZK29.10.2012 22.000 EUR (25,020)= 550.440 CZK22.11.2012 13.800 EUR (25,420) = 350.796 CZK31.5.2012 1.599.000 CZK16.11.2012 100.000 CZKDůvodem navrhovaného započtení je skutečnost, že vrácení výše uvedených finančních prostředků by znamenalo pro společnost značné omezení jejích podnikatelských aktivit, přičemž vklad výše uvedených peněžních prostředků do základního kapitálu znamená pro společnost oddlužení, a tím velmi významné kapitálové posílení a zajištění její finanční stability.Účastník rozhoduje o tom, že pravidla pro uzavření písemné dohody o započtení pohledávek jsou stanovena takto : Písemný návrh dohody o započtení peněžité pohledávky společnosti jediného akcionáře Ing. Lukáše Reisingera vůči společnosti na splacení emisního kursu akcií proti pohledávce tohoto akcionáře vůči společnosti na základě neuhrazení přijatých finančních půjček vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií výše uvedeným akcionářem, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií a zašle jej v této lhůtě doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Dohoda bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí jediného akcionáře a uvedení usnesení rejstříkového soudu. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií.Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek budou započteny pohledávky společnosti vůči Ing. Lukáši Reisingerovi na splacení emisního kursu upsaných 35 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč proti pohledávce Ing. Lukáše Reisingera vůči společnosti z titulu neuhrazených půjček v celkové výši 3.500.000,- Kč. Pro uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek se pro Ing. Lukáše Reisingera stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po doručení návrhu dohody.Dohoda o vzájemném započtení pohledávek je uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů