Základní údaje

Historické adresy

24.3.2011 - 1.8.2015 Praha 8 - Karlín, Pod Výtopnou 13/10, PSČ 18600
10.11.2010 - 24.3.2011 Praha 1, Na Příkopě 859/22, PSČ 11000

24762601

DIČ

Není plátce DPH

22.11.2010 - 31.7.2015

CZ24762601

Datum vzniku

10. listopadu 2010

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. srpna 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. srpna 2015

Datová schránka

6iyvqkx

Historické názvy

3.6.2015 - 1.8.2015

Rextim FKI a.s.

21.7.2011 - 3.6.2015

Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s.

10.11.2010 - 21.7.2011

Patronus čtvrtý, uzavřený investiční fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16645

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.11.2013 - 1.8.2015

112 000 000 Kč

2.11.2011 - 20.11.2013

62 000 000 Kč

10.11.2010 - 2.11.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. srpna 2015 - 1. srpna 2015 : V souladu s projektem fúze vyhotoveným dne 11.6.2015 společnost Rextim FKI a.s., IČ 247 62 601, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pod Výtopnou 13/10, PSČ 186 00, jako zanikající společn... ost zanikla a její jmění přešlo na nástupnickou společnost ČSAD Praha holding a.s., IČ 261 40 659, se sídlem Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8 - Karlín. zobrazit více skrýt více
  • 3. června 2015 - 1. srpna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. září 2014 - 1. srpna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 5
  • 1. září 2014 - 1. srpna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 8. listopadu 2013 - 20. listopadu 2013 : Valná hromada společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. takto:Důvodem zvýšení základn... ího kapitálu je posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. sloužící dalšímu rozvoji společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. a zejména splnění požadavku ustanovení § 284 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a § 91 odst. 1 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.Základní kapitál společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. se zvyšuje o částku 50.000.000,- Kč, slovy padesát miliónů korun českých, tedy ze zcela splacené částky 62.000.000,- Kč, slovy šedesát dva miliónů korun českých, na částku 112.000.000,- Kč, slovy sto dvanáct miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen dále uvedeným nepeněžitým vkladem. Při tomto zvýšení základního kapitálu bude celkem upisováno 50.000, slovy padesát tisíc nových kmenových akcií společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Tyto nové akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu. Převoditelnost všech těchto nových akcií bude omezena předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti. Jelikož se zvyšuje základní kapitál nepeněžitým vkladem a stávající akcionáři nemají přednostní právo na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva a všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to obchodní společnosti ČSAD Praha holding a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Pod Výtopnou 13/10, PSČ 186 00, identifikační číslo 26140659, kterému tedy bude nabídnuto k upsání všech 50.000 (slovy: padesát tisíc) nových kmenových akcií společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč slovy jeden tisíc korun českých, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou těchto akcií, tedy za emisní kurs 1.000,- Kč slovy jeden tisíc korun českých, za každou jednu tuto novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, tedy emisní ážio je nulové. Všechny tyto nové akcie budou tedy určitému zájemci, a to obchodní společnosti ČSAD Praha holding a.s., nabídnuty za celkový emisní kurs 50.000.000,- Kč, slovy padesát miliónů korun českých. Místem pro upsání nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem, a to obchodní společnosti ČSAD Praha holding a.s. a společností Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. je sídlo obhospodařující investiční společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hod., kontaktní osoba Office Manager.Lhůta pro upsání nových akcií určitým zájemcem, a to obchodní společností ČSAD Praha holding a.s., tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a společností Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci představenstvem. Společnost Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. doručí určitému zájemci, a to obchodní společnosti ČSAD Praha holding a.s. nejpozději do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, písemný návrh smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu uvede počátek běhu lhůty pro upisování akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy emisní kurs každé jedné nové kmenové akcie společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, činí 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, tedy celkový emisní kurs všech 50.000 nových akcií je 50.000.000,- Kč. Určitý zájemce, a to obchodní společnost ČSAD Praha holding a.s., je povinen celý emisní kurs všech jím upsaných nových akcií ve výši 50.000.000,- Kč, slovy padesát miliónů korun českých, splatit v rozsahu 100 % (slovy jedno sto procent) nepeněžitým vkladem, který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k jejímu předmětu podnikání (činnosti), a to následujícím nepeněžitým vkladem, který tvoří: Bývalý areál autobusové stanice Smíchov, který nyní slouží jako parkoviště, a sestává zejména z:- pozemku parc. č. 5088 zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 2080 pro katastrální území Smíchov, obec Praha;- dispečinku tvořeného upravenou mobilní buňkou;- asfaltových chodníků a nástupních ostrůvků;- komunikační plochy z asfaltobetonu;- žulových obrubníků podél chodníků;- přístřešku pro motocykly;- kanalizace včetně vpustí a šachet;- sloupů elektrického uličního osvětlení s rozvodem pod zemí;- silničního zábradlí; a- plotu s podezdívkou.Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 742/12/13 vypracovaným Ing. Petrem Paličkou, místem podnikání Nerudova 218/30, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, znalcem nezávislým na společnosti a jmenovaným za tím účelem usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 5489/2013-9 ze dne 24. 9. 2013, a podle tohoto znaleckého posudku byl tento nepeněžitý vklad oceněn na částku 50.000.000,- Kč, slovy padesát miliónů korun českých. Valná hromada schvaluje upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem i výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou tímto posudkem znalce.Lhůta pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je jeden měsíc ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem, a to obchodní společností ČSAD Praha holding a.s., a společností Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s.Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodní společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., a to Praha 8 - Karlín, Pod Výtopnou 13/10, PSČ 186 00. Určitému zájemci, a to obchodní společnosti ČSAD Praha holding a.s., bude za tento nepeněžitý vklad vydáno všech 50.000 slovy padesát tisíc nových kmenových akcií společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 18. října 2011 - 2. listopadu 2011 : Obchodní společnost ČSAD Praha holding a.s., jako jediný akcionář společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., vykonávajíc působnost valné hromady dle § 190 obchodního z... ákoníku, jejím jménem za představenstvo člen představenstva pan Ing. Pavel Vráblík a člen představenstva pan Ing. Petr Knop, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. takto:Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. je posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., sloužící dalšímu rozvoji společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. a zejména splnění požadavku ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.Základní kapitál společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 60 000 000 Kč (slovy: šedesát milionů korun českých), tedy ze zcela splacené částky 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 62 000 000 Kč (slovy: šedesát dva milionů korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná.Zvýšení základního kapitálu společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí v částce 1 000 000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, peněžitým vkladem a v částce 59 000 000,- Kč, slovy padesátdevět milionů korun českých, nepeněžitých vkladem, a to bez veřejné nabídky k upsání akcií.Celkem bude upisováno 60 000 kusů (slovy: šedesát tisíc kusů) nových kmenových akcií společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, jejichž převoditelnost je omezena předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s.Jelikož se jediný akcionář již před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to:- obchodní společnosti ČSAD Praha holding a.s, se sídlem Praha 8 Karlín, Pod Výtopnou 13/10, PSČ 186 00, identifikační číslo 26140659, které bude nabídnuto k upsání 59 000 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 59 000 000,- Kč, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za emisní kurs 1 000,- Kč za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tedy za celkový emisní kurs všech nabízených akci 59 000 000,- Kč, slovy padesátdevět milionů korun českých,- a obchodní společnosti Rextim holding a.s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 1567/25, PSČ 110 00, identifikační číslo 27609383, které bude nabídnuto k upsání 1 000 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1 000 000- Kč, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za emisní kurs 1 000,- Kč za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tedy za celkový emisní kurs všech nabízených akcií 1 000 000,- Kč, slovy jeden milion korun českých. Předmětem činnosti společnosti Rextim holding a.s. je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a dle písemného prohlášení této společnosti má tato společnost zkušenost s obchodování s cennými papíry.Nově emitované akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry a budou upsány předem určenými zájemci smlouvami o upsání akcií. Vzhledem k tomu, že emisní kurs všech nových akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč bude ve výši 1 000,- Kč, emisní ážio bude nulové. Převoditelnost nových akcií je omezena předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Místem pro upisování těchto nových akcií, tedy pro uzavření smluv o upsání akcií mezi výše uvedenými určitými zájemci a společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. je sídlo obhospodařující investiční společnosti AMISTA investiční společnost, a.s. na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, v pracovní dny od 10 do 16 hod., kontaktní osoba Office Manager.Lhůta pro upisování těchto nových akcií určitými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií mezi těmito určitými zájemci a společností Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. činí jeden měsíc.Společnost Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. doručí do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku, každému z předem určených zájemců písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. oznámí upisovatelům počátek běhu lhůty pro upisování akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Určitý zájemce, a to obchodní ČSAD Praha holding a.s., je povinen celý emisní kurs všech jím upsaných nových akcií ve výši 59 000 000,- Kč, slovy: padesátdevět milionů korun českých splatit v rozsahu 100% (slovy jednosto procent) nepeněžitým vkladem, a to vkladem nemovitostí, které může společnost hospodářsky využít ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, tedy nepeněžitým vkladem, který tvoří:- celé nemovitosti v obci Praha, katastrálním území Nové Město, a to budova č.p. 2110 Nové Město, postavená na pozemku parc. č. 2537/135 zastavěná plocha a nádvoří s pozemkem parc. č. 2537/135 zastavěná plocha a nádvoří, které jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 212 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha, katastrální území Nové Město, včetně veškerých součástí a příslušenství.Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 3077-137/2011, vyhotoveným soudním znalcem Ing. Janem Mertenem, Armády 246, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, který byl pro tento úkon jmenován pravomocným usnesením Městského soudu v Praze, číslo jednací 2 Nc 5548/2011-14 ze dne 12. 9. 2011, podle kterého byl tento nepeněžitý vklad oceněn na částku 59 000 000,- Kč, slovy padesátdevět milionů korun českých.Jediný akcionář schvaluje upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem i výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou tímto posudkem znalce.Lhůta pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu činí jeden měsíc ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem, tedy obchodní společnosti ČSAD Praha holding. a.s. a společností Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s.Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. na adrese Praha 8, Karlín, Pod Výtopnou 13/10, PSČ 186 00. Vzhledem ke skutečnosti, že nepeněžitý vklad je tvořen nemovitostmi, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí.Určitému zájemci, tedy obchodní společností ČSAD Praha holding, a.s. bude za tento nepeněžitý vklad vydáno 59 000 kusů nových kmenových akcií společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč.Určitý zájemce, a to obchodní společnost Rextim holding a.s., je povinen celý emisní kurs všech jím upsaných nových akcií v celkové výši 1 000 000 ,- Kč, slovy jeden milion korun českých, splatit peněžitým vkladem ve výši 1 000 000,- Kč, slovy jeden milion korun českých.Určitý zájemce, a to obchodní společnost Rextim holding a.s., je povinen splatit 100% (slovy sto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií, tedy částku 1 000 000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 4843822/0800, vedený u depozitáře společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., a to České spořitelny, a.s., který za tímto účelem společnost Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. otevřela na své jméno. zobrazit více skrýt více
posunout dolů