68 724 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

-15 294 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

138 709 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.10.2014 Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

16.11.2010 - 24.10.2014 Praha 1, Mezibranská 1579/4, PSČ 11000

24766178

DIČ

od 27.12.2010

CZ24766178

Datum vzniku

16. listopadu 2010

Datová schránka

i5qvwby

Historické názvy

16.11.2010 - 31.12.2014

CHENEN realitní, uzavřený investiční fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16658

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.5.2015

28 480 000 Kč

Historické jmění

11.4.2011 - 18.5.2015

142 400 000 Kč

16.11.2010 - 11.4.2011

4 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 3.4.2016

107- 9619790297 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2014 - 18. května 2015 : Valná hromada rozhodla dne 16. 12. 2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti a vyp... lacení části disponibilních finančních prostředků akcionářům společnosti. Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 142.400.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva miliónů čtyři sta tisíc korun českých) o částku 113.920.000,- Kč (slovy: jedno sto třináct miliónů devět set dvacet tisíc korun českých) na výslednou výši 28.480.000,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech 1424 (slovy: jeden tisíc čtyři sta dvacet čtyři) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) o 80 %, tj. na výslednou jmenovitou hodnotu každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvaceti tisíc korun českých).Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno vydáním nových akcií na jméno o snížené jmenovité hodnotě.Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 11.655.400,- Kč (slovy: jedenáct miliónů šest set padesát pět tisíc čtyři sta korun českých) bude použita k úhradě dosažené ztráty společnosti za rok 2013 a v minulých letech, nebude vyplacena akcionářům, a to ani zčásti, a snížení o tuto částku základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti.Zbývající část ve výši 102.264.600,- Kč (slovy: jedno sto dva milióny dvě stě šedesát čtyři tisíc šest set korun českých) bude vyplacena akcionářům společnosti.Lhůta k předložení listinných akcií k výměně:lhůta činí 30 dnů od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve výše stanovené lhůtě pro předložení akcií. zobrazit více skrýt více
  • 14. srpna 2014 - 31. prosince 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 14. srpna 2014 - 31. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 14. března 2011 - 11. dubna 2011 : 1) Usnesení č. IValná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek:a) částka, o níž má být zvýšen základní kapitál: základní kapitál společn... osti CHENEN realitní, uzavřený investiční fond, a.s., se zvyšuje o částku ve výši Kč 138.400.000,- (slovy: jedno sto třicet osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 4.000.000,- nově na částku ve výši Kč 142.400.000,- (slovy: jedno sto čtyřicet dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; důvodem zvýšení základního kapitálu je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti v souladu s dlouhodobým cílem Společnosti a postupné splnění požadavku na výši vlastního kapitálu podle zákona o kolektivním investování.b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií:počet akcií: 1.384 ks (slovy: jeden tisíc tři sta osmdesát čtyři kusy),jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),druh: kmenové akcie,forma: akcie na jméno,podoba: listinná akcie;emisní kurs každé akci: Kč 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií:počet akcií: 1.384 ks (slovy: jeden tisíc tři sta osmdesát čtyři kusy),jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),druh: kmenové akcie,forma: akcie na jméno,podoba: listinná akcie;emisní kurs každé akci: Kč 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)c) údaj o přednostním právu na upisování akcií:konstatuje se, že neexistují žádná přednostní práva podle § 204a obchodního zákoníku na upsání jakýchkoliv nových akcií, které budou vydány na základě tohoto rozhodnutí, neboť všechny akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem.d) Místo a lhůta pro upisování akcií:místo pro upisování akcií je na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 (budova IBC) v pracovní dny od 10.00 hod do 16.00 hod; lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů a začíná běžet prvního dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze; počátek lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovatelům oznámena představenstvem bez zbytečného odkladu (do pěti dnů od podání návrhu) písemně, nebo osobním předáním oznámení proti podpisu upisovatele, přičemž přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akciíe) Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu:všechny nově vydané akcie budou upsány upisovateli:Ing. Pavel Šťovíček, r.č. 730722/0514, bytem Praha 4, Kunratice, Velké Kunratické 1406/26,Ing. Michal Hanus, r.č. 710722/0197, bytem Praha 9, Újezd nad Lesy, Ochozská 2177,Ing. David Dvořák, r.č. 710317/0217, bytem Praha 4, Nusle, V Zálomu 1271/11,Ing. Pavel Endrle, r.č. 710521/0508, bytem Beroun, K Dubu 1849,pan Vladimír Schödelbauer, r.č. 600306/1581, bytem Praha 5, Smíchov, Fráni Šrámka 2026/26.Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz jimi upsaných nových akcií do 30-ti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, a to předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem vkladatele o vložení předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti CHENEN realitní, uzavřený investiční fond, a.s., s tím, že místem pro splacení nepeněžitých vkladů je na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 (budova IBC ) v pracovní dny od 10.00 hod do 16. 00 hod.f) Celkem 58 akcií o celkové jmenovité hodnotě Kč 5.800.000,- (slovy: pět milionů osm set tisíc korun českých) bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci panu Vladimíru Schödelbauerovi, datum narození 6.3.1960, bytem Praha 5, Smíchov, Fráni Šrámka 2026/26, přičemž upsaný vklad bude předem určeným zájemcem splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi:- podíl ve výši 148649/3367080 budovy - byt. dům č.p. 24, část obce Břevnov,postavené na st. pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří,pozemku parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/9 ostatní plocha,pozemku parc. číslo 3785/1ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/1ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3788 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3811 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 7226 pro obec Praha, katastrální území Břevnov,- podíl ve výši 5/100 - na bytu - č. jednotky 24/1, na bytu - č. jednotky 24/2, na bytu - č. jednotky 24/3, na bytu - č. jednotky 24/4, na bytu - č. jednotky 24/7, na bytu - č. jednotky 24/8, na bytu - č. jednotky 24/9, na bytu - č. jednotky 24/10, na bytu - č. jednotky 24/11, na bytu - č. jednotky 24/12, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/102, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/103, na ateliéru - č. jednotky 24/104, umístěných v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8870 pro obec Praha, katastrální území Břevnov,- podílu ve výši 50/1200 na garáži č. jednotky 24/101 umístěné v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8970 pro obec Praha, katastrální území Břevnov,- podíl ve výši 5/100 na pozemku parc. číslo 3783/10 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/2 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/3 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3786/3 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8939 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 5/100 na pozemku parc. číslo 337 orná půda a ve zjednodušené evidenci (původ pozemkovém katastru - PK) na pozemku parc. číslo 335, v katastrálním území Úhonice, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 876 pro obec a katastrální území Úhonice; valná hromada schvaluje upisování akcií panem Vladimírem Schödelbauerem popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou Kč 5.894.000,- (slovy: pět milionů osm set devadesát čtyři tisíce korun českých) určeného ve znaleckém posudku znalcem Ing. arch. Václavem Chumem (celkem 105.000.000,- Kč, z toho Vladimír Schödelbauer podíl ve výši 5/100, tj. 5.250.000,- Kč) a ve znaleckém posudku panem Marcelem Kurhajcem; (celkem 12.880.000,- Kč, z tohoto Vladimír Schödelbauer podíl ve výši 5/100, tj. 644.000,- Kč), počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem činí:celkem 58 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- v listinné podobě,za celkový emisní kurs 5.800.000,- Kč (slovy: pět milionů osm set tisíc korun českých); rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst. 3) obchodního zákoníku), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. Kč 94.000,- (slovy: devadesát čtyři tisíc korun českých) je Společnost povinna vyplatit upisovateli, a to do deseti dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Ohledně přijetí Usnesení č. I. hlasovali všichni akcionáři; ohledně dalších usnesení o nepeněžitém vkladu nemůže hlasovat akcionář, ohledně jehož nepeněžitého vkladu je rozhodováno (§186c odst. 2), písm. b) obchodního zákoníku - jednání ve shodě dle § 66b obchodního zákoníku nepřichází v úvahu), a proto bude o těchto rozhodnutích hlasováno odděleně:Ohledně přijetí Usnesení č. I. bylo hlasováno s tímto výsledkem:počet přítomných hlasů 40 hlasů, rozhodný počet hlasů 30 hlasů (3/4 hlasů přítomných akcionářů),počet hlasů pro 40 hlasů.Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých akcionářů; zmocněnec akcionářů hlasoval pro přijetí v souladu se stanovami (Článek 14 bod 14.2.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku 15. bodu 15.7. stanov společnosti.2) Usnesení č. IICelkem 537 akcí bude upsáno Ing. Pavlem Šťovíčkem, datum narození 22.7.1973, bytem Praha 4, Kunratice, Velké Kunratické 1406/26, o celkové jmenovité hodnotě Kč 53.700.000,- (slovy: padesát tři milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž upsaný vklad bude akcionářem splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi:podíl ve výši 1040543/4208850 budovy - byt. dům č.p. 24, část obce Břevnov, postavené na st. pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří,pozemku parc. číslo 3783/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/9 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3785/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3788 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3811 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 7226 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 - na bytu - č. jednotky 24/1, na bytu - č. jednotky 24/2, na bytu - č. jednotky 24/3, na bytu - č. jednotky 24/4, na bytu - č. jednotky 24/7, na bytu - č. jednotky 24/8, na bytu - č. jednotky 24/9, na bytu - č. jednotky 24/10, na bytu - č. jednotky 24/11, na bytu - č. jednotky 24/12, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/102, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/103, na ateliéru - č. jednotky 24/104, umístěných v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8870 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podílu ve výši 280/1200 na garáži č. jednotky 24/101 umístěné v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. Číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8970 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 3783/10 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/2 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/3 ostatní plocha na pozemku parc. číslo 3786/3 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8939 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 337 orná půda a ve zjednodušené evidenci (původ pozemkovém katastru - PK) na pozemku parc. číslo 335, v katastrálním území Úhonice, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 876 pro obec a katastrální území Úhonice, budova (způsob využití bydlení), čp. 33 postavená na st. pozemku parc. číslo 1940 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. číslo 1940 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. číslo 1941 zahrada, v katastrálním území Vinohrady, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 1010 pro obec Praha a katastrální území Vinohrady.valná hromada schvaluje upisování akcií panem Ing. Pavlem Šťovíčkem popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou Kč 53.706.400,- (slovy: padesát tři milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) určeného ve znaleckém posudku znalcem Ing. arch. Václavem Chumem (celkem 105.000.000,- Kč, z toho Ing. Pavel Šťovíček podíl ve výši 28/100, tj. 29.400.000,- Kč) a ve znaleckém posudku panem Marcelem Kurhajcem; (celkem Kč 12.880.000,- z tohoto Ing. Pavel Šťovíček podíl ve výši 28/100, tj. 3.606.400,- Kč), a znalcem Ing. Františkem Jarolímkem částkou ve výši 20.700.000,- Kč, tj. celkem Kč 53.706.400,- počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem činí:celkem 537 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- v listinné podobě, za celkový emisní kurs 53.700.000,- Kč (slovy: padesát tři miliony sedm set tisíc korun českých); rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst. 3) obchodního zákoníku), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. Kč 6.400,- (slovy: šest tisíc čtyři sta korun českých) je Společnost povinna vyplatit upisovateli, a to do deseti dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Ohledně tohoto usnesení hlasovali akcionáři Ing. David Dvořák, Ing. Pavel Endrle a Ing. Michal Hanus; k akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se přihlasování nepřihlíží. Ohledně přijetí usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem:počet hlasů oprávněných hlasovat 30 hlasů, rozhodný počet hlasů 23 hlasů (3/4 hlasů přítomných akcionářů), počet hlasů pro 30 hlasů.Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých akcionářů; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí v souladu se stanovami ( Článek 14 bod 14.2.) aklamací.Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku 15. bodu 15.7. stanov společnosti.3) Usnesení č. IIICelkem 129 ks akcí bude upsáno Ing. Davidem Dvořákem, datum narození 17.3.1971, bytem Praha 4, V Zálomu 1271/11, o celkové jmenovité hodnotě Kč 12.900.000,- (slovy: dvanáct milionů devět set tisíc korun českých), přičemž upsaný vklad bude akcionářem splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi:- podíl ve výši 1635139/16835400 budovy - byt. dům č.p. 24, část obce Břevnov,postavené na st. pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/9 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3785/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3788 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3811 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 7226 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 11/100 - na bytu - č. jednotky 24/1, na bytu - č. jednotky 24/2, na bytu - č. jednotky 24/3, na bytu - č. jednotky 24/4, na bytu - č. jednotky 24/7, na bytu - č. jednotky 24/8, na bytu - č. jednotky 24/9, na bytu - č. jednotky 24/10, na bytu - č. jednotky 24/11, na bytu - č. jednotky 24/12, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/102, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/103, na ateliéru - č. jednotky 24/104, umístěných v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8870 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podílu ve výši 110/1200 na garáži č. jednotky 24/101 umístěné v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8970 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 11/100 na pozemku parc. číslo 3783/10 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/2 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/3 ostatní plocha na pozemku parc. číslo 3786/3 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8939 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 11/100 na pozemku parc. číslo 337 orná půda a ve zjednodušené evidenci (původ pozemkovém katastru - PK) na pozemku parc. číslo 335, v katastrálním území Úhonice, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 876 pro obec a katastrální území Úhonice, valná hromada schvaluje upisování akcií panem Ing. Davidem Dvořákem popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou Kč 12.966.800,- (slovy: dvanáct milionů devět set šedesát šest tisíc osm set korun českých) určeného ve znaleckém posudku znalcem Ing. arch. Václavem Chumem (celkem 105.000.000,- Kč, z toho Ing. David Dvořák podíl ve výši 11/100, tj. 11.550.000,- Kč) a ve znaleckém posudku panem Marcelem Kurhajcem; (celkem 12.880.000,- Kč, z tohoto Ing. David Dvořák podíl ve výši 11/100, tj. 1.416.800,- Kč) počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem činí:celkem 129 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- v listinné podobě, za celkový emisní kurs Kč 12.900.000,- (slovy: dvanáct milionů devět set tisíc korun českých), rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst. 3) obchodního zákoníku), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. Kč 66.800,- (slovy: šedesát šest tisíc osm set korun českých) je Společnost povinna vyplatit upisovateli, a to do deseti dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Ohledně tohoto usnesení hlasovali akcionáři Ing. Pavel Šťovíček, Ing. Pavel Endrle a Ing. Michal Hanus; k akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se při hlasování nepřihlíží.Ohledně přijetí usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem:počet hlasů oprávněných hlasovat 30 hlasů, rozhodný počet hlasů 23 hlasů (3/4 hlasů přítomných akcionářů), počet hlasů pro 30 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých akcionářů; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí v souladu se stanovami ( Článek 14 bod 14.2.) aklamací.Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku 15. bodu 15.7. stanov společnosti.4) Usnesení č. IVCelkem 330 akcí bude upsáno Ing. Pavlem Endrlem, datum narození 21.5.1971, bytem Beroun, K Dubu 1849, o celkové jmenovité hodnotě 33.000.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých), přičemž upsaný vklad bude akcionářem splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi: podíl ve výši 1040543/4208850 - budovy - byt. dům č.p. 24, část obce Břevnov, postavené na st. pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/9 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3785/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3788 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3811 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 7226 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 - na bytu - č. jednotky 24/1, na bytu - č. jednotky 24/2, na bytu - č. jednotky 24/3, na bytu - č. jednotky 24/4, na bytu - č. jednotky 24/7, na bytu - č. jednotky 24/8, na bytu - č. jednotky 24/9, na bytu - č. jednotky 24/10, na bytu - č. jednotky 24/11, na bytu - č. jednotky 24/12, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/102, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/103, na ateliéru - č. jednotky 24/104, umístěných v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8870 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podílu ve výši 280/1200 na garáži č. jednotky 24/101 umístěné v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. Číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8970 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 3783/10 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/2 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/3 ostatní plocha na pozemku parc. číslo 3786/3 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8939 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 337 orná půda a ve zjednodušené evidenci (původ pozemkovém katastru - PK) na pozemku parc. číslo 335, v katastrálním území Úhonice, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 876 pro obec a katastrální území Úhonice, valná hromada schvaluje upisování akcií panem Ing. Pavlem Endrlem popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou Kč 33.006.400,- (slovy: třicet tři milionů šest tisíc čtyři sta korun českých) určeného ve znaleckém posudku znalcem Ing. arch. Václavem Chumem (celkem 105.000.000,- Kč, z toho Ing. Pavel Endrle podíl ve výši 28/100, tj. 29.400.000,- Kč) a ve znaleckém posudku panem Marcelem Kurhajcem; (celkem 12.880.000,- Kč, z tohoto Ing. Pavel Endrle podíl ve výši 28/100, tj. Kč 3.606.400,-) počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem:celkem 330 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- v listinné podobě, za celkový emisní kurs Kč 33.000.000,- (slovy: třicet tři milionů korun českých), rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst. 3) obchodního zákoníku), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. Kč 6.400,- (slovy: šest tisíc čtyři sta korun českých) je Společnost povinna vyplatit upisovateli, a to do deseti dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Ohledně tohoto usnesení hlasovali akcionáři Ing. Pavel Šťovíček, Ing. David Dvořák a Ing. Michal Hanus. K akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se při hlasování nepřihlíží.Ohledně přijetí usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem:počet hlasů oprávněných hlasovat 30 hlasů, rozhodný počet hlasů 23 hlasů (3/4 hlasů přítomných akcionářů), počet hlasů pro 30 hlasů.Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých akcionářů; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí v souladu se stanovami ( Článek 14 bod 14.2.) aklamací.Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku 15. bodu 15.7. stanov společnosti.5) Usensení č. VCelkem 330 akcí bude upsáno Ing. Michalem Hanusem, datum narození 22.7.1971, bytem Praha 9, Újezd nad Lesy, Ochozská 2177, o celkové jmenovité hodnotě Kč 33.000.000,- (slovy: třicet tři milionů korun českých), přičemž upsaný vklad bude akcionářem splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi: podíl ve výši 1040543/4208850 - budovy - byt. dům č.p. 24, část obce Břevnov, postavené na st. pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/9 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3785/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3788 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3811 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 7226 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 - na bytu - č. jednotky 24/1, na bytu - č. jednotky 24/2, na bytu - č. jednotky 24/3, na bytu - č. jednotky 24/4, na bytu - č. jednotky 24/7, na bytu - č. jednotky 24/8, na bytu - č. jednotky 24/9, na bytu - č. jednotky 24/10, na bytu - č. jednotky 24/11, na bytu - č. jednotky 24/12, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/102, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/103, na ateliéru - č. jednotky 24/104, umístěných v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8870 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podílu ve výši 280/1200 na garáži č. jednotky 24/101 umístěné v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. Číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8970 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 3783/10 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/2 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/3 ostatní plocha na pozemku parc. číslo 3786/3 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8939 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 337 orná půda a ve zjednodušené evidenci (původ pozemkovém katastru - PK) na pozemku parc. číslo 335, v katastrálním území Úhonice, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 876 pro obec a katastrální území Úhonice, valná hromada schvaluje upisování akcií panem Ing. Michalem Hanusem popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou Kč 33.006.400,- (slovy: třicet tři milionů šest tisíc čtyři sta korun českých) určeného ve znaleckém posudku znalcem Ing. arch. Václavem Chumem (celkem 105.000.000,- Kč, z toho Ing. Michal Hanus podíl ve výši 28/100, tj. 29.400.000,- Kč) a ve znaleckém posudku panem Marcelem Kurhajcem (celkem 12.880.000,- Kč, z tohoto Ing. Michal Hanus podíl ve výši 28/100, tj. 3.606.400,- Kč); počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem:celkem 330 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- v listinné podobě, za celkový emisní kurs Kč 33.000.000,- (slovy: třicet tři milionů korun českých), rozdíl mezi rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst. 3) obchodního zákoníku), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. Kč 6.400,- (slovy: šest tisíc čtyři sta korun českých) je Společnost povinna vyplatit upisovateli, a to do deseti dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Ohledně tohoto usnesení hlasovali akcionáři Ing. Pavel Šťovíček, Ing. David Dvořák a Ing. Pavel Endrle. K akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se při hlasování nepřihlíží.Ohledně přijetí usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem:počet hlasů oprávněných hlasovat 30 hlasů, rozhodný počet hlasů 23 hlasů (3/4 hlasů přítomných akcionářů), počet hlasů pro 30 hlasů.Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých akcionářů; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí v souladu se stanovami ( Článek 14 bod 14.2.) aklamací.Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku 15. bodu 15.7. stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů