Trendy

1 277 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

306 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

77 573 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

11.12.2015 - 30.12.2016 Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1
7.12.2010 - 11.12.2015 Praha 4 - Krč, Nad Obcí II 470/66, PSČ 14000

24773441

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

7. prosince 2010

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. prosince 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. prosince 2016

Datová schránka

gd2wfuj

Historické názvy

7.12.2010 - 30.12.2016

BUENA  INVEST, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16692

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

4.11.2011 - 30.12.2016

4 000 000 Kč

7.12.2010 - 4.11.2011

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. prosince 2016 - 30. prosince 2016 : Společnost BUENA INVEST, a.s., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24773441, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ... B, vložka 16692, jako společnost zanikající, zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením se společností TECH PHARMA, a.s., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26688956, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601, jako společností nástupnickou, a společností ZIPIA, a.s., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27253007, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9995, jako další zanikající společností s tím, že na nástupnickou společnost přešlo veškeré jmění obou zanikajících společností. zobrazit více skrýt více
  • 5. června 2014 - 30. prosince 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 5. června 2014 - 30. prosince 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 5. června 2014 - 30. prosince 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 18. října 2011 - 4. listopadu 2011 : Jediný akcionář tímto příjímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) ze současné výše 2.000.000,- Kč (slovy... : dva miliony korun českých) na částku 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), přičemž toto zvýšení bude realizováno následovně.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 20 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na akcii, tj. celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na žádném regulovaném trhu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií tedy činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 20 kusů nových akcií společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti, pan PhMr. Vladimír Michalíček, nar. 27.12.1965, bytem Praha 1, Staré Město, Na Můstku 381/6, PSČ 110 00 (dále též jen jako "zájemce" nebo "upisovatel"). Zájemce je oprávněn upsat 20 kusů nových akcií společnosti uzavřením Smlouvy o upsání akcií se společností.Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti, BUENA INVEST, a.s., Praha 4, Krč, Nad Obcí II 470/66, PSČ: 140 00, IČ: 247 73 441. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), nesnížený o jakékoliv bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, a to ve lhůtě čtyř (4) kalendářních týdnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 247649979/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s.Proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů