88 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

- 556 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

30 059 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 10.12.2013 K Haltýři 819/5, Troja, 181 00 Praha 8

Historické adresy

21.12.2010 - 10.12.2013 Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 12000

24784672

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

21. prosince 2010

Datová schránka

vrewpm9

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16785

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.12.2013

31 200 000 Kč

Historické jmění

28.4.2011 - 19.12.2013

2 000 000 Kč

21.12.2010 - 28.4.2011

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 25. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. prosince 2013 - 19. prosince 2013 : Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto :1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 29.200.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů dvě stě tis... íc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku na novou hodnotu 31.200.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) s určením,že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští2) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových 292 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč3) nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem4) místo pro upisování akcií je sídlo Společnosti, na adrese Praha 2,Vinohrady, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, v pracovní dny od 9.00hod do 16.00 hod, lhůta pro upsání akcií činí dvacet jedna dnů a začíná běžet prvního dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze , počátek lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovatelům oznámena představenstvem bez zbytečného odkladu ( do 5 dnů od podání návrhu) písemně, nebo osobním předáním oznámení proti podpisu upisovatele, přičemž přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií5) upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných nových akcií do dvaceti jedna dní ode dne následujícího po uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst.5 Obch.Z.. a to předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem vkladatele o vložení předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti s tím,že místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo Společnosti na adrese Praha 2,Vinohrady,Moravská 1687/34, PSČ 120 00, v pracovní dny od 9.00 hod do 16.00 hod.6) celkem 292 akcií o celkové jmenovité hodnotě 29.200.000,-Kč ( slovy : dvacet devět milionů dvě stě tisíc korun českých) bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci paní JUDr. Barboře Grubnerové, datum narození 9.9.1974, bytem Praha 8 - Troja, K Haltýři 819/5, PSČ 181 00, přičemž upsaný vklad bude předem určeným zájemcem splacen nepeněžitým vkladem a to nemovitostmi : budova č.p. 819 - rodinný dům, v části obce Troja, postavená na pozemku p.č. 1110/15 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 1110/5 zahrada, pozemek p.č. 1110/15 zastavená plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Troja, zapsané na výpisu z katastru nemovitostí - LV č.5071 pro obec Praha,katastrální území Troja, vedeného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, včetně jejich součástí a veškerého příslušenství7) valná hromada schválila upisování akcií paní JUDr. Barborou Grubnerovou, popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou 29.227.000,-Kč ( dvacet devětmilionů dvě stě dvacet sedm tisíc korun českých) určenou ve znaleckém posudku znalcem Ing.Františkem Cigánkem, počet akcií určených k upsání a splacení tímto nepeněžitým vkladem činí : celkem 292 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč v listinné podobě, za celkový emisní kurs 29.200.000,-Kč ( dvacet devět milionů dvě stě tisíc korun českých), rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ažio. Celkové emisní ážio nově vydaných akcií bude ve výši 27.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů