Trendy

309 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 227 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

453 074 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 28.12.2010 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078

Adresa z obchodního rejstříku

od 19.1.2012 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14000

24789925

DIČ

od 28.12.2010

CZ24789925

Datum vzniku

28. prosince 2010

Datová schránka

zqtwwir

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16820

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.12.2011

4 100 000 Kč

Historické jmění

28.12.2010 - 28.12.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 8663940227 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. září 2016 : Na základě projektu přeměny ze dne 18.5. 2016, došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti JIPOCAR GROUP, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 247 89 9 Na základě projektu přeměny ze dne 18.5. 2016, došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti JIPOCAR GROUP, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 247 89 9...25, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16820, vedenou u Městského soudu v Praze, jak je toto jmění blíže vymezeno v předmětném projektu, a tato část jmění přešla na obchodní společnost LCJ Invest, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 24753173, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16586, vedenou u Městského soudu v Praze. zobrazit více skrýt více
  • 4. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. prosince 2010 : Na společnost JIPOCAR GROUP, a.s. přešla v důsledku rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti část obchodního jmění rozdělované společnosti JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o. se sí Na společnost JIPOCAR GROUP, a.s. přešla v důsledku rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti část obchodního jmění rozdělované společnosti JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o. se sí...dlem Jihlava, Rantířovská 284, PSČ 586 01, IČ 607 30 871, určená projektemn rozdělení . Rozhodným dnem rozdělení byl 1.červenec 2010. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. prosince 2011 - 28. prosince 2011 : Jediný akcionář společnosti rozhodnul dne 21. 12. 2011 v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti JIPOCAR GROUP, a.... s., který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 2,100.000,- Kč (dva miliony jedno sto tisíc korun českých), z dosavadní výše 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou celkovou výši základního kapitálu 4,100.000,- Kč (čtyři miliony jedno sto tisíc korun českých), a to nepeněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude splácen pouze nepeněžitým vkladem.V rámci upisování akcií bude možno upsat celkem 105 ks (jedno sto pět) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), jejichž převod nebude omezen souhlasem představenstva. Akcie nebudou kótovanými cennými papíry.Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Poukázky na akcie nebudou vydány.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že veškeré akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem jediného akcionáře.Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod.Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně zamítnut, je upsání akcií neúčinné. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií (včetně uvedení emisního kurzu) předem určenému zájemci do pěti dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí čtrnáct dnů ode dne úpisu. Místem pro splacení emisního kurzu upsaných akcií je sídlo společnosti.Předmětem nepeněžitého vkladu je:- obchodní podíl o velikosti 100 % (jedno sto procent ve společnosti JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o., IČ 60730871, se sídlem Jihlava, Rantířovská 284, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka. Hodnota obchodního podílu ve společnosti JIPOCAR TRANSPORT byla dle posudku Ing. Josefa Duchana, znalce jmenovaného pro ocenění nepeněžitého vkladu Městským soudem v Praze č.j. 2 Nc 5430/2011-8 ze dne 29.7.2011, č. 387/11/P a dále pak v souhrnném posudku č. 390/11/P, stanovena na částku 250.368.000,- Kč,- obchodní podíl o velikosti 100 % ve společnosti JIPOCAR Logistic, s.r.o., se sídlem Rantířovská 284, 586 06 Jihlava, IČ: 269 59 224, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vložce 48133. Hodnota obchodního podílu ve společnosti JIPOCAR Logistic byla dle posudku Ing. Josefa Duchana, znalce jmenovaného pro ocenění nepeněžitého vkladu Městským soudem v Praze č.j. 2 Nc 5430/2011-8 ze dne 29.7.2011, č. 388/11/P a dále pak v souhrnném posudku č. 390/11/P, stanovena na částku 147.108.000,- Kč,- obchodní podíl o velikosti 100 % ve společnosti JIPOCAR Služby, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Nusle, IČ: 247 63 284, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 172328. Hodnota obchodního podílu ve společnosti JIPOCAR Služby byla dle posudku Ing. Josefa Duchana, znalce jmenovaného pro ocenění nepeněžitého vkladu Městským soudem v Praze č.j. 2 Nc 5430/2011-8 ze dne 29.7.2011, č. 389/11/P a dále pak v souhrnném posudku č. 390/11/P, stanovena na částku 2.745.000,- Kč. Z celkové hodnoty nepeněžitého vkladu - obchodních podílů všech tří společností bude na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem započtena částka 2,100.000,- Kč (dva miliony jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři, je společnost povinna vyplatit upisovateli, tedy jedinému akcionáři Ing. Petru Prokopovi.Akcie upíše jediný akcionář ? Ing. Petr Prokop, nar. 4. 7. 1955, bytem Jihlava, Jasmínová 474/1, a to 105 ks (jedno sto pět kusů) nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů