Trendy

27 031 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

6 259 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

38 529 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 24.7.2014 Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

7.12.2011 - 24.7.2014 Praha 3, Husinecká 903/10, PSČ 13000
1.3.2011 - 7.12.2011 Roudná 261, PSČ 39201
8.2.2011 - 1.3.2011 Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 14200

24807397

DIČ

od 9.3.2011

CZ24807397

Datová schránka

y8ax82v

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16930

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.9.2015

2 200 000 Kč

Historické jmění

13.12.2011 - 23.9.2015

2 100 000 Kč

1.3.2011 - 13.12.2011

2 000 000 Kč

8.2.2011 - 1.3.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 19.8.2016

2051100772 / 8040

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 2.3.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 261 01, Háje

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. září 2015 : Jediný akcionář rozhodl dne 31.7.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a přijímá usnesení v tomto znění:a) základní kapitál bude zvýšen o částku 100.0 Jediný akcionář rozhodl dne 31.7.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a přijímá usnesení v tomto znění:a) základní kapitál bude zvýšen o částku 100.0...00,-Kč, slovy jednostotisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 2.200.000,-Kč, slovy dvamilionydvěstětisíc korun českých; upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští;b) bude emitován 1, slovy jeden, kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy jednostotisíc korun českých;c) úprava využití přednostního práva na upisování akcií uvedená v § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se podle § 485 odst. 2 nepoužije, neboť jediná emitovaná akcie bude upsána jediným akcionářem;d) akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích;e) akcie nebude upsána obchodníkem s cennými papíry podle § 489 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;f) přednostní právo na upisování akcie není vyloučeno ani omezeno;g) upisovací lhůta se stanoví v délce 1, slovy: jeden měsíc ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, když v této lhůtě jediný akcionář uzavře se společností smlouvu o upsání akcie podle § 479 zákona o obchodních korporacích; písemný návrh smlouvy s předepsanými formalitami jedinému akcionáři předloží společnost a ten jej ve stanovené upisovací lhůtě přijme jeho podepsáním předepsaným způsobem a vrácením společnosti;h) navrhovaná výše emisního kursu jediné akcie činí částku 100.000,-Kč, slovy jednostotisíc korun českých; emisní kurz akcie bude splacen v penězích a jeho výše odpovídá hodnotě dosud emitovaných akcií společnosti;i) jediný akcionář jako upisovatel splatí emisní kurz akcie na účet společnosti číslo 43-8974900257/0100 vedený u Komerční banky a.s. a to ve lhůtě 30, slovy třiceti, dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích dle bodu h) usnesení;j) možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcie se nepřipouští;k) představenstvo společnosti podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku a spojí jej s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 24. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. července 2014 - 23. září 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 24. července 2014 - 23. září 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 7. prosince 2011 - 24. července 2014 : Jediný akcionář přijal dne 27. 9. 2011 v působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti Toril Invest, a.s. se zvyš... uje o 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) vydáním 1 (jedné) nové nekótované kmenové akcie znějící na majitele, vydávané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - Romanu Pokornému, stávajícímu jedinému akcionáři společnosti. Emisní kurs nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 30 (třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit: - písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku - návrh smlouvy o upsání akcií - oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. Předem určený upisovatel, který upsal nové akcie bez využití přednostního práva, je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti číslo 107-77380267/0100 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu takto: - 30 % (třicet procent) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií - zbytek nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů