Trendy

435 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

237 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

47 836 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 16.12.2015 Křimice 556, 322 00 Plzeň

Historické adresy

11.2.2011 - 16.12.2015 Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000

24808962

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

11. února 2011

Datová schránka

ra2yaci

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 312

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 23.3.2017

3 521 820 Kč

Historické jmění

7.12.2011 - 23.3.2017

46 957 600 Kč

11.2.2011 - 7.12.2011

2 952 600 Kč

11.2.2011 - 11.2.2011

2 952 600 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. září 2016 - 23. března 2017 : Dne 21.09.2016 učinila valná hromada společnosti FURCIFER, SE následující rozhodnutí: Valná hromada Společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu takto: 1) Důvodem a účelem s... nížení základního kapitálu Společnosti je skutečnost, že výše základního kapitálu Společnosti značně překračuje zákonný požadavek na základní kapitál a tyto prostředky společnost efektivně nepotřebuje pro své podnikání. 2) Základní kapitál Společnosti se snižuje z částky 46.957.600,- Kč (čtyřicet šest milionů devět set padesát sedm tisíc šest set korun českých) o částku 43.435.780,- Kč (čtyřicet tři miliony čtyři sta třicet pět tisíc sedm set osmdesát korun českých) na částku 3.521.820,- Kč (slovy: tři miliony pět set dvacet jedna tisíc osm set dvacet korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti, takto: - jmenovitá hodnota každé ze 2 (dvou) kusů listinných kmenových akcií na jméno o dosavadní jmenovité hodnotě 22.002.500,- Kč (dvacet dva miliony dva tisíce pět set korun českých) se snižuje o 20.352.312,50 Kč (dvacet milionů tři sta padesát dva tisíce tři sta dvanáct korun českých a padesát haléřů) na novou jmenovitou hodnotu 1.650.187,50 Kč (jeden milion šest set padesát tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých a padesát haléřů), - jmenovitá hodnota každé z 10 (deseti) kusů listinných kmenových akcií na jméno o dosavadní jmenovité hodnotě 295.260,-Kč (dvě stě devadesát pět tisíc dvě stě šedesát korun českých) se snižuje o 273.115,50 Kč (dvě stě sedmdesát tři tisíce jedno sto patnáct korun českých a padesát haléřů) na novou jmenovitou hodnotu 22.144,50 Kč (dvacet dva tisíce jedno sto čtyřicet čtyři korun českých a padesát haléřů). 3) Částka ve výši 43.435.780,- Kč (čtyřicet tři miliony čtyři sta třicet pět tisíc sedm set osmdesát korun českých), která odpovídá snížení základního kapitálu Společnosti, bude celá rozdělena mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jimi vlastněných akcií a takto vyplacena ve lhůtě do 3 (tří) měsíců po zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. 4) V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu Společnosti se akcionářům ukládá, aby ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení výzvy Společnosti k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, předložili v sídle Společnosti akcie za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Tato výzva bude odeslána bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu Společnosti po jeho snížení. zobrazit více skrýt více
  • 9. listopadu 2011 - 7. prosince 2011 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2.952.600,- Kč (dva miliony devět set padesát dva tisíc šest set korun českých) o částku ve výši 44.005.000... ,- Kč (čtyřicet čtyři milionů pět tisíc korun českých) na celkovou částku ve výši 46.957.600,- Kč (čtyřicet šest milionů devět set padesát sedm tisíc šest set korun českých) s tím, že úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie budou upsány peněžitými vklady.Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zajištění finančních prostředků pro další rozvoj podnikatelské činnosti společnosti a celkové zvýšení konkurence schopnosti společnosti.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním dvou (2) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 22.002.500,- Kč (dvacet dva milionů dva tisíce pět set korun českých) na jednu akcii s tím, že emisní kurs každé z upisovaných akcií se rovná její jmenovité hodnotě. Vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu všichni akcionáři společnosti vzdali přednostního práva na upsání akcií, budou všechny akcie upsány předem určenými zájemci, a to:- Zbyňkem Ortmannem, nar. 16. 3. 1977, bytem Horní Jiřetín, Školní 102/12, PSČ 43543, který upíše 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 22.002.500,- Kč (dvacet dva milionů dva tisíce pět set korun českých).Emisní kurs, za nějž bude akcie upsána, se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. -Zbyněk Ortmann se zavazuje splatit peněžitý vklad nejpozději před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.- Davidem Bendou, nar. 4. 3. 1977, bytem Horní Jiřetín, Mostecká 480/74, PSČ 43543, který upíše 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 22.002.500,- Kč (dvacet dva milionů dva tisíce pět set korun českých). Emisní kurs, za nějž bude akcie upsána, se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem.David Benda se zavazuje splatit peněžitý vklad nejpozději před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.1.Místem pro upisování akcií je advokátní kancelář advokáta JUDr. Jindřicha Vítka v Praze 2, Nad Petruskou 63/1, 3. patro. Od počátku běhu lhůty k úpisu akcií bude na této adrese připraven návrh smlouvy o upsání akcií, kterou akcionáři uzavírají se společností FURCIFER, SE ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a která bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu, lhůty pro jeho splácení. Je-li emisní kurs splácen v penězích, obsahuje návrh smlouvy i číslo účtu u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, na nějž musí být splacen emisní kurs akcií. Je-li emisní kurs akcií splácen nepeněžitým vkladem, obsahuje návrh smlouvy i předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění v souladu s rozhodnutím valné hromady.2. Lhůta pro upsání nových akcií je čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne následujícího po dni právní moci usnesení vydaného Městským soudem v Praze, kterým bude proveden zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -Upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií doručením písemného oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií.3. Celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky Zbyňka Ortmanna, nar. 16. 3. 1977, bytem Horní Jiřetín, Školní 102/12, PSČ 43543 a Davida Bendy, nar. 4. 3. 1977, bytem Horní Jiřetín, Mostecká 480/74, PSČ 43543 vzniklé z titulu postoupení pohledávky ve výši 44.005.000,- Kč (čtyřicet čtyři milionů pět tisíc korun českých) smlouvou ze dne 31. 5. 2011 uzavřenou mezi postupníkem, tj. obchodní společností FURCIFER, SE, a postupiteli Zbyňkem Ortmannem a Davidem Bendou proti pohledávce, kterou má obchodní společnost FURCIFER, SE za akcionáři Zbyňkem Ortmannem a Davidem Bendou ve výši 44.005.000,- Kč (čtyřicet čtyři milionů pět tisíc korun českých) z titulu nároku na splacení emisního kursu upsaných akcií.4. Upisování akcií předem určenými zájemci je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 25. 10. 2011 o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tj. účinnost upisování akcií zaniká v případě, že nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů