29 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

-61 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

2 956 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 24.2.2017 Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Historické adresy

26.11.2015 - 24.2.2017 Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10
22.2.2011 - 26.11.2015 Praha 10 - Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 10800

24813745

DIČ

od 17.3.2011

CZ24813745

Datum vzniku

22. února 2011

Datová schránka

hg4yk89

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16969

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.7.2016

5 730 000 Kč

Historické jmění

30.9.2013 - 22.7.2016

4 500 000 Kč

22.2.2011 - 30.9.2013

3 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 15.2.2017

2501145450 / 2010

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. května 2016 : Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu peněžitým vkladem.Základní kapitál se zvyšuje o částku 12300 Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu peněžitým vkladem.Základní kapitál se zvyšuje o částku 12300...00,00Kč, tj. jeden milion dvě stě třicet tisíc korun českých, vydáním 41 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 30 000,00 Kč, tj. třicet tisíc korun českých.- Upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem- Přednostní právo je možné uplatnit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v advokátní kanceláři Bedrna a společníci, Praha 6, Jednořadá 1051/53. Běh lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem pomocí dopisu či elektronickou poštou.- Valná hromada určuje, že lze upisovat pouze celé akcie a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 30 000,00 Kč, tj. třicet tisíc korun českých lze upsat pouze jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 30 000,00 Kč, tj. třicet tisíc korun českých- Nové akcie se vydávají jako nekótované kmenové akcie znějících na jméno. vydávané v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 30 000,00 Kč, tj. třicet tisíc korun českých v počtu 41 kusů.- V případě, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány akcionáři dle dohody.Valná hromada určuje, ve smyslu ustanovení § 479 a násl zákona 90/2012 Sb., že akcie budou nabídnuty těmto zájemcům:AQUA a.s., IČ: 49447360, se sídlem Praha 6, Závěrka 412, upíše 1ks akcieKABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IČ: 48150029, se sídlem Ruská 8, Praha 10, upíše 1ks akcieRNDr. Přemysl Klíma, CSc., narozený 19. listopadu 1943, bytem Praha 10, K Průmstavu 1139, PSČ 107 00, upisuje 1ks akcieRNDr. Zbyněk Linhart, narozený 8. května 1966, bytem Pod Beránkem 1418, Zbraslav, 156 00 Praha 5, upisuje 2ks akciíMATERNA Communications a.s., IČ: 25949098, se sídlem Praha 3, Vinohradská 2396/184, upíše 36 ks akcií- Upsání akcií bez využití přednostního práva je možné v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od výzvy představenstva společnosti. Běh lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem pomocí dopisu či elektronickou poštou.- Emisní kurz nově vydávaných akcií je 73558,-Kč, tj. sedmdesát tři tisíce pět set padesát osm korun českých za jednu akcii.- Valná hromada určuje číslo účtu na který je možno splatit upsané akcie:2112910630 / 2700 - Valná hromada určuje, že lhůta pro splacení emisního kurzu je 30 (třicet) dnů. zobrazit více skrýt více
  • 11. ledna 2016 : Převádí-li některý z akcionářů akcie, mají ostatní akcionáři předkupní právo.
  • 11. ledna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. října 2015 - 11. ledna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 2
  • 26. října 2015 - 11. ledna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 2. října 2014 - 26. října 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 2. října 2014 - 26. října 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 13. srpna 2013 - 30. září 2013 : Valná hromada společnosti rozhodla ozvýšení základního kapitálu upsánímnových akcií a splacením jejichemisního kurzu peněžitým vkladem.Základní kapitál se zvyšuje o částku 1500 000... ,00 Kč, tj. jeden milion pět settisíc korun českých, vydáním 50 kusůnových nekótovaných kmenových akciíznějících na jméno s omezenoupřevoditelností, vydávaných v listinnépodobě, každá o jmenovité hodnotě 30000,00 Kč, tj. třicet tisíc korun českých.Akcie společnosti lze převádět pouze sesouhlasem 2/3 všech členůpředstavenstva společnosti. Upisovánínad tuto částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští.Nové akcie mohou být upsány pouzepeněžitým vkladem. Přednostní právo jemožné uplatnit ve lhůtě 15 dnů odprávní moci zápisu zvýšení základní-hokapitálu do obchodního rejstříku, a to vadvokátní kanceláři Bedrna aspolečníci, Praha 6, Jednořadá1051/53. Běh lhůty bude akcionářůmoznámen představenstvem pomocídopisu či elektronickou poštou. Valnáhromada určuje, že lze upisovat pouzecelé akcie a na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 30 000,00 Kč, tj.třicet tisíc korun českých lze upsatpouze jednu novou akcii o jmenovitéhodnotě 30 000,00 Kč, tj. třicet tisíckorun českých. Nové akcie se vydávajíjako nekótované kmenové akcieznějících na jméno s omezenoupřevoditelností, vydávané v listinnépodobě, každá o jmenovité hodnotě 30000,00 Kč, tj. třicet tisíc korun českých vpočtu 50 kusů. V případě, že akcienebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou upsányakcionáři dle dohody podle § 205obchodního zákoníku. Valná hromadaurčuje, ve smyslu ustanovení § 203odstavce 2 písmene d), že akcie budounabídnuty těmto zájemcům:ČD-Telematika a.s., se sídlem Praha 3,Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, IČ614 59 445 upíše 43 ks akcií a ostatníakcionáři či jiné osoby upíší 7 ks akcií.Akcionářům se navrhuje, aby uzavřelidohodu tak, aby v případě jejich zájmuupsaly společnosti, které mají potenciálposílit odbyt služeb dále uvedený početakcií a to společnost PRO-ZETA a.s., sesídlem Praha, Malešice, Tiskařská257/10, PSČ 108 00, IČO 158 91 585,minimálně jeden kus akcie z výšeuvedených sedmi kusů, společnost NETservice solution, s.r.o., se sídlemŠumperk, Slovanská 3123/13, PSČ 78701, IČO 278 49 252, právě jeden kusakcie z výše uvedených sedmi kusů.Pokud tyto dvě posledně uvedenéspolečnosti neupíší akcie ve lhůtěprvních 5ti dnů od počátku běhu lhůtypro úpis akcií, upíší tyto akcie stávajícíakcionáři. Upsání akcií bez využitípřednostního práva je možné v sídlespolečnosti do patnácti dnů od výzvypředstavenstva společnosti. Běh lhůtybude akcionářům oznámenpředstavenstvem pomocí dopisu čielektronickou poštou. Emisní kurz nověvydávaných akcií je 60 000,00 Kč, tj.šedesát tisíc korun českých za jednuakcii. Valná hromada určuje číslo účtu,na který je možno splatit upsané akcie:2109374048/2700. Valná hromadaurčuje, že lhůta pro splacení emisníhokurzu je patnáct dnů. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů