Základní údaje

Sídlo

od 20.4.2011 Praha 3 - Žižkov, Husitská 107/3, PSČ 13000

Historické adresy

14.3.2011 - 20.4.2011 Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 14200

24821969

DIČ

Není plátce DPH

27.4.2011 - 30.11.2015

CZ24821969

Datum vzniku

14. března 2011

Datová schránka

8avy98g

Historické názvy

14.3.2011 - 21.4.2011

Gadish Commerce, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17008

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.8.2011

7 000 000 Kč

Historické jmění

20.4.2011 - 4.8.2011

2 000 000 Kč

14.3.2011 - 20.4.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Historické provozovny

15.5.2013 - 2.6.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Rybalkova 202/21, 101 00, Praha - Vršovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. července 2011 - 4. srpna 2011 : Valná hromada společnosti KH Real Estate a.s. učinila dne 29.6.2011 v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního... zákoníku toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:1) zvyšuje základní kapitál o částku 5.000.000,-Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku stím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu;2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 50 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, majících listinnou podobu; akcie nebudou kótované na regulovaném trhu;3) určuje, že všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitými vklady;4) bere na vědomí, že:- v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu vkladatele Pavla Geiera vypracován znalecký posudek č. 3991/41/11, který byl vypracován znalcem Ing. Lubošem Bočákem, bytem Kaňk 165, Kutná Hora, PSČ 284 04 (dále jen "znalecký posudek č. 1"),- shora uvedený znalec byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu Pavla Geiera jmenován Usnesením Městského soudu v Praze čj. 2 Nc 5061/2011-6 ze dne 9.5.2011, které nabylo právní moci dne 1.6.2011,- v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu vkladatele Petra Volfa vypracován znalecký posudek č. 3992/42/11, který byl vypracován znalcem Ing. Lubošem Bočákem, bytem Kaňk 165, Kutná Hora, PSČ 284 04 (dále jen "znalecký posudek č. 2"),- shora uvedený znalec byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu Petra Volfa jmenován Usnesením Městského soudu v Praze čj. 2 Nc 5060/2011-10 ze dne 6.5.2011, které nabylo právní moci dne 31.5.2011,- představenstvo společnosti předložilo valné hromadě zprávu, která obsahuje zdůvodnění hospodářské využitelnosti nepeněžitých vkladů ve vztahu k předmětu podnikání společnosti (§ 59 odst. 2 obchodního zákoníku), důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu akcií (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku);5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitými vklady, nemají dosavadní akcionáři přednostní právo na upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku;6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že žádnému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitým (předem určeným) zájemcům, a to takto:- a) panu Pavlu Geierovi, nar. 14.8.1962, bytem Husova 151/6, Kutná Hora, PSČ 284 01, bude nabídnuto 40 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, majících listinnou podobu,- b) panu Petru Volfovi, nar. 20.1.1967, bytem Anenské náměstí 339, Kutná Hora, PSČ 284 01, bude nabídnuto 10 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, majících listinnou podobu;7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určití (předem určení) zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny;8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti KH Real Estate a.s. na adrese Praha 3, Žižkov, Husitská 107/3, PSČ 130 00, ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotlivým upisovatelům (tj. shora uvedeným předem určeným zájemcům); tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovatelům - určitým (předem určeným) zájemcům předá tak, že jej bud' zašle doporučeným dopisem na adresu bydliště každého z nich nebo jim jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude zapsáno do obchodního rejstříku toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům - určitým (předem určeným) zájemcům oznámen tím, že jim bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií činí částku 100.000,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč;9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že:předmětem nepeněžitého vkladu určitého (předem určeného) zájemce pana Pavla Geiera jsou tyto nemovitosti:- pozemek pare. č. 430/1, druh zahrada,- pozemek pare. č. 430/2, druh zastavěná plocha a nádvoří,- budova č.p. 328, část obce Malin, způsob využití objekt občanské vybavenosti, na pozemku pare. č. 430/2, všechny v katastrálním území Malin, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora, na listu vlastnictví č. 4997 (dále jen "nepeněžitý vklad č. 1"),předmětem nepeněžitého vkladu určitého (předem určeného) zájemce pana Petra Volfa jsou tyto nemovitosti:- pozemek pare. č. 170/2, druh zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek pare. č. 170/3, druh zastavěná plocha a nádvoří,- budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, na pozemku pare. č. 170/2, všechny v katastrálním území Malin, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora, na listu vlastnictví č. 10091 (dále jen "nepeněžitý vklad č. 2"), celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu č. 1 dle znaleckého posudku č. 1 činí částku 4.000.000,- Kč; celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu č. 2 dle znaleckého posudku č. 2 činí částku 1.000.000,- Kč;za nepeněžitý vklad č. 1 bude vydáno:- 40 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, majících listinnou podobu; akcie nebudou kótované na regulovaném trhu,za nepeněžitý vklad č. 2 bude vydáno:- 10 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, majících listinnou podobu; akcie nebudou kótované na regulovaném trhu;10) ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitými vklady č. 1 a č. 2 popsanými v bodě 9 tohoto rozhodnutí;12) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100 % emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti KH Real Estate a.s. na adrese Praha 3, Žižkov, Husitská 107/3, PSČ 130 00, a to tak, že vkladatelé (upisovatelé) předají společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; předáním těchto prohlášení spolu s předáním nemovitostí jsou vklady splaceny;13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 7.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů