Základní údaje

Sídlo

od 26.11.2015 Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

29.9.2011 - 26.11.2015 Praha 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000
16.3.2011 - 29.9.2011 Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 853/12, PSČ 11000

24823244

DIČ

od 1.4.2011

CZ24823244

Datum vzniku

16. března 2011

Datová schránka

99rzbad

Historické názvy

16.3.2011 - 9.12.2015

Outulný uzavřený investiční fond , a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17017

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.12.2015

2 367 000 Kč

Historické jmění

25.4.2013 - 9.12.2015

236 700 000 Kč

1.2.2012 - 25.4.2013

40 000 000 Kč

10.1.2012 - 1.2.2012

14 000 000 Kč

16.3.2011 - 10.1.2012

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 17.9.2013

2108845581 / 2700

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. prosince 2017 : Následkem realizace fúze sloučením nástupnické společnosti Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, I Následkem realizace fúze sloučením nástupnické společnosti Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, I...ČO: 24823244 se zanikajícími společnostmi VENETUM, spol.s r.o., se sídlem Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 24180246 a MANPraha Sever, a.s., se sídlem Na Zámecké 1518/9, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 03180344, přešlo na nástupnickou společnost Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jmění zanikajících společností VENETUM, spol.s r.o. a MAN Praha Sever, a.s., jak je uvedeno v projektu fúze sloučením ze dne 27.11.2017. zobrazit více skrýt více
  • 9. prosince 2015 : Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
  • 1. května 2015 : Na společnost Outulný uzavřený investiční fond , a.s., jakožto na nástupnickou společnost přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Outulný, a.s., sídlem Bohunická 133/ Na společnost Outulný uzavřený investiční fond , a.s., jakožto na nástupnickou společnost přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Outulný, a.s., sídlem Bohunická 133/...50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 26230992, určená v Projektu rozdělení společnosti Outulný, a.s. odštěpením sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností Outulný uzavřený investiční fond , a.s. ze dne 29.12.2014. Rozhodný den rozdělení odštěpením sloučením: 1.4.2014. zobrazit více skrýt více
  • 28. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 1. února 2012 : Na společnost Outulný uzavřený investiční fond , a.s., jakožto na nástupnikcou společnost přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Outulný, a.s., sídlem Náměšť nad Osl Na společnost Outulný uzavřený investiční fond , a.s., jakožto na nástupnikcou společnost přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Outulný, a.s., sídlem Náměšť nad Osl...avou, Ocmanická 989, PSČ 675 71, IČ 262 30 992, určená v projektu rozdělení odštěpením sloučením. zobrazit více skrýt více
  • 10. ledna 2012 : Se společností Outulný uzavřený investiční fond , a.s., se sídlem Praha 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, IČ 248 23 244, byly sloučeny zanikající společnosti OUTULNÝ Bystrc Centrum Se společností Outulný uzavřený investiční fond , a.s., se sídlem Praha 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, IČ 248 23 244, byly sloučeny zanikající společnosti OUTULNÝ Bystrc Centrum... s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12/853, PSČ 110 00, IČ 277 33 068, OUTULNÝ Cukrovar s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 853/12, PSČ 110 00, IČ 277 32 738, OUTULNÝ Industry Hall Pohořelice s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 853/12, PSČ 110 00, IČ 277 32 487, OUTULNÝ Industry Park Velká Bíteš s.r.o., se sídlem Praha 1, Černá Růže, Na Příkopě 853/12, PSČ 110 00, IČ: 277 33 467, Outulný Real Estate s.r.o., se sídlem Praha, Na Příkopě 853/12, PSČ 110 00, IČ 277 52 640, Centrum Kastanova s.r.o., se sídlem Praha 1, Černá Růže, Na Příkopě 12/853, PSČ 110 00, IČ 277 52 755 a River Apartment House s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12/853, PSČ 110 00, IČ 282 88 696, které byly zrušeny bez likvidace formou vnitrostátní fúze sloučením. Na společnost Outulný uzavřený investiční fond , a.s. přešlo veškeré jmění zaniklých společností OUTULNÝ Bystrc Centrum s.r.o., OUTULNÝ Cukrovar s.r.o., OUTULNÝ Industry Hall Pohořelice s.r.o., OUTULNÝ Industry Park Velká Bíteš s.r.o., Outulný Real Estate s.r.o., Centrum Kastanova s.r.o. a River Apartment House s.r.o. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2018 - 1. ledna 2018 : Následkem realizace fúze sloučením nástupnické společnosti Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, I... ČO: 24823244 se zanikajícími společnostmi VENETUM, spol.s r.o., se sídlem Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 24180246 a MAN Praha Sever, a.s., se sídlem Na Zámecké 1518/9, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 03180344, přešlo na nástupnickou společnost Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jmění zanikajících společností VENETUM, spol.s r.o. a MAN Praha Sever, a.s., jak je uvedeno v projektu fúze sloučením ze dne 27.11.2017. zobrazit více skrýt více
  • 7. března 2013 - 25. dubna 2013 : Valná hromada dne 06.02. 2013 přijala toto usnesení: a) Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 196.700.000,-Kč (slovy: sto devadesát šest milión... ů sedm set tisíc korun českých) - tedy z částky 40.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) na částku 236.700.000,-Kč (slovy: dvě stě třicet šest miliónů sedm set tisíc korun českých) - s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním – 1967 kusů (slovy: tisíc devět set šedesát sedm tisíc kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českýchb) Valná hromada rozhoduje, že se vylučuje přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zejména získání předmětných nemovitostí klíčových pro chod společnosti do jejího vlastnictví. Z tohoto důvodu nejsou uváděny údaje uvedené v § 204a odst 2 a) Obc. Zc) Valná hromada rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány předem určeným zájemcem - Ing. Svatoslavem Outulným, dat. nar. 11. listopadu 1973Ocmanice 117, PSČ 675 71 a to nepeněžitým vkladem specifikovaných pod písmenem f) tohoto rozhodnutí.d) Valná hromada určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Praha 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00 nejpozději do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným oznámením představenstva společnosti s návrhem smlouvy na upsání akcií.e) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta minimálně čtrnácti dní od dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, f) Valná hromada určuje, že akcie budou splaceny ve lhůtě šedesáti dnů od dne upsání akcií společnosti.-g) Valná hromada schvaluje splacení upisováních akcií nepeněžitými vklady, které byly oceněny znaleckými posudky Ing. Šárky Kašpárkové, znalcem ustanoveným Usnesením Městského soudu v Praze - nemovitosti evidované na listu 2628 k.ú. a obec Pohořelice, budova č.p. 1508 způsob využití stavba pro výrobu a skladování na p.č. 2546/79, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Šárkou Kašpárkovou, číslo posudku 676 -100/12 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli Ing. Svatoslavu Outulnému, dat. nar. 11. listopadu 1973, bytem Ocmanice 117, PSČ 675 71 vydáno 1950 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) s tím, že emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Schvaluje se hospodárnost nepeněžitého vkladu pro společnostnemovitosti evidované na listu 2777 k.ú. a obec Velká Bíteš, p.č. 4251 orná půda o vým. 8891 m2, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Šárkou Kašpárkovou, číslo posudku 677 -101/12 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli Ing. Svatoslavu Outulnému, dat. nar. 11. listopadu 1973, bytem Ocmanice 117, PSČ 675 71 vydáno 17 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) s tím, že emisní kurs všech akcií je 1.752.000,-Kč (jeden milión sedm set padesát dva tisíc korun českých) a je dán součtem všech jmenovitých hodnot akcií ve výši 1.700.000,-Kč (jeden milión sedm set tisíc korun českých) a emisního ážia ve výši 52.000,-Kč (padesát dva tisíc korun českých). Emisní kurs jedné upisované akcie činí 103.058,82Kč (sto tři tisíc padesát osm korun českých osmdesátka haléřů), z toho jmenovitá hodnota akcie je 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a emisní ážio je 3.058,82Kč (tři tisíce padesát osm korun českých osmdesátka haléřů). Schvaluje se hospodárnost nepeněžitého vkladu pro společnost zobrazit více skrýt více
  • 20. listopadu 2012 - 7. března 2013 : Valná hromada dne 18.10. 2012 přijala toto usnesení: a) Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 196.752.000,-Kč (slovy: sto devadesát šest milió... nů sedm set padesát dva tisíc korun českých) - tedy z částky 40.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) na částku 236.752.000,-Kč (slovy: dvě stě třicet šest miliónů sedm set padesát dva tisíc korun českých) - s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním – 1967 kusů (slovy: tisíc devět set šedesát sedm tisíc kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a 52 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých). b) Valná hromada rozhoduje, že se vylučuje přednostní právo akcionářů k upsaní nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zejména získání předmětných nemovitostí klíčových pro chod společnosti do jejího vlastnictví. Z tohoto důvodu nejsou uváděny údaje uvedené v § 204a odst 2 a) Obc. Z. c) Valná hromada rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány předem určeným zájemcem - Ing. Svatoslavem Outulným, dat. nar. 11. listopadu 1973Ocmanice 117, PSČ 675 71 a to nepeněžitým vkladem specifikovaných pod písmenem g) tohoto rozhodnutí d) Valná hromada určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Praha 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00 nejpozději do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným oznámením představenstva společnosti s návrhem smlouvy na upsání akcií.e) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta minimálně čtrnácti dní od dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. f) Valná hromada určuje, že akcie budou splaceny ve lhůtě šedesáti dnů od dne upsání akcií společnosti. g) Valná hromada schvaluje splacení upisováních akcií nepeněžitými vklady, které byly oceněny znaleckými posudky Ing. Šárky Kašpárkové, znalcem ustanoveným Usnesením Městského soudu v Praze: nemovitosti evidované na listu 2628 k.ú. a obec Pohořelice, budova č.p. 1508 způsob využití stavba pro výrobu a skladování na p.č. 2546/79, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Šárkou Kašpárkovou, číslo posudku 676 -100/12 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli Ing. Svatoslavu Outulnému, dat. nar. 11. listopadu 1973, bytem Ocmanice 117, PSČ 675 71 vydáno 1950 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) s tím, že emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Schvaluje se hospodárnost nepeněžitého vkladu pro společnost.- nemovitosti evidované na listu 2777 k.ú. a obec Velká Bíteš, p.č. 4251 orná půda o vým. 8891 m2, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Šárkou Kašpárkovou, číslo posudku 677 -101/12 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli Ing. Svatoslavu Outulnému, dat. nar. 11. listopadu 1973, bytem Ocmanice 117, PSČ 675 71 vydáno 17 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a 52 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých) s tím, že emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Schvaluje se hospodárnost nepeněžitého vkladu pro společnost. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů