Trendy

69 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

37 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

2 653 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 15.9.2011 Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ 18600

Historické adresy

21.3.2011 - 15.9.2011 Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 14200

Adresa z obchodního rejstříku

od 29.5.2014 Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8

24824658

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

21. března 2011

Datová schránka

xvgzcnx

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17033

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.12.2017

5 300 000 Kč

Historické jmění

15.9.2011 - 30.12.2017

2 000 000 Kč

21.3.2011 - 15.9.2011

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. prosince 2017 - 1. března 2018 : Valná hromada společnosti Viveca Invest, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Viveca Invest, a.s. peněžitým vkladem o částku 3.300.000,- Kč, na celkovou částku ... 5.300.000,- Kč, po zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: (A)Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští;(B)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 33 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny;(C)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky;(D)Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je akcionář, a to Grzegorz Hóta, datum narození 15.7.1977, bydliště Amathountos Ave 59A, House Nr. 2, 4532 Agios Tychonas, Kyperská republika (dále jen předem určený zájemce nebo Grzegorz Hóta nebo Upisovatel); (E)Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 100.000,- Kč za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč vydanou v listinné podobě;(F)Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (G)Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty začíná Upisovali běžet doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií;(H)Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Viveca Invest, a.s., v budově na adrese Sokolovská 394/17, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost Viveca Invest, a.s. a Upisovatel nedohodnou jinak;(I)Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. K úpisu akcií bude předem určenému zájemci poskytnuta lhůta 1 měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; (J)Emisní kurs upsaných akcií bude zcela splacen započtením.(K)Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, kterým je akcionář Grzegorz Hóta, v celkové výši 3.300.000,- Kč, jejímž vlastníkem je předem určený zájemce, za společností Viveca Invest, a.s. na úhradu: i)pohledávky Upisovatele za společností Viveca Invest, a.s. ve výši 2.800.000,- Kč, která vznikla poskytnutím bezúročné zápůjčky ve výši 2.800.000,- Kč v souladu se smlouvou o zápůjčce, uzavřenou mezi Upisovatelem jako zapůjčitelem a společností Viveca Invest, a.s. jako vydlužitelem dne 27.10.2016, (dále jen Smlouva o zápůjčce 1);ii)pohledávky Upisovatele za společností Viveca Invest, a.s. ve výši 500.000,- Kč, která vznikla poskytnutím bezúročné zápůjčky ve výši 500.000,- Kč v souladu se smlouvou o zápůjčce, uzavřenou mezi Upisovatelem jako zapůjčitelem a společností Viveca Invest, a.s. jako vydlužitelem dne 27.4.2017, (dále jen Smlouva o zápůjčce 2); (společně dále jen Pohledávka),proti pohledávce společnosti Viveca Invest, a.s. ve výši 3.300.000,- Kč za předem určeným zájemcem, akcionářem Grzegorz Hóta, na splacení emisního kursu jím upisovaných akcií, a to do výše 3.300.000,- Kč;(L)Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a musí mít písemnou formu. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost Viveca Invest, a.s. předem určenému zájemci, kterým je akcionář Grzegorz Hóta, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost Viveca Invest, a.s. poskytnout předem určenému zájemci, kterým je akcionář Grzegorz Hóta, lhůtu alespoň 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. zobrazit více skrýt více
  • 8. srpna 2014 - 30. prosince 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 8. srpna 2014 - 30. prosince 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů