Trendy

1 507 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

201 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

31 804 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.3.2011 Praha 1, Řeznická 1486/5, PSČ 11000

24825557

DIČ

od 12.9.2011

CZ24825557

Datum vzniku

22. března 2011

Datová schránka

666zc99

Historické názvy

22.3.2011 - 6.3.2012

EURO HOME ALFA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17042

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.4.2014

19 000 000 Kč

Historické jmění

20.3.2012 - 14.4.2014

7 000 000 Kč

22.3.2011 - 20.3.2012

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

256369039 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 16. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 16. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 14. dubna 2014 : Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 12 000 000,- Kč. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního ka Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 12 000 000,- Kč. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního ka...pitálu bude upsáno 12 kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále společně též jen Akcie). Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem. Upsání všech Akcií bude nabídnuto stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti FPD CORPORATION CZ a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČ 276 43 549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 11445 (dále též jen Zájemce). Akcie je možno upsat ve lhůtě 21dnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude Společnosti doručeno toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Zájemce upisuje písemnou smlouvou uzavřenou se Společností dle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, na níž musí být podpisy úředně ověřeny. Zdůvodnění emisního kursu: Emisní kurs akcií se navrhuje ve výši jmenovité hodnoty akcií, protože i vlastní kapitál připadající na jednu akcii odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč bude upsána emisním kursem 1 000 000,- Kč.Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto:Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 dnů ode dne upsání Akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. ve výši 12.000.000,- Kč za Zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií bude započtena část peněžité pohledávky Zájemce jako vlastníka pohledávky za společností EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. ve výši 12 000 000,- Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. března 2011 mezi Zájemcem, na straně jedné jako věřitelem, a společností EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně poskytnutí úvěru ve výši 100 000 000,- Kč (dále též jen Započtení pohledávek). Akcionář ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh smlouvy o Započtení pohledávek. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o Započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. Zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o Započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 6. března 2012 - 20. března 2012 : 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitá... lu bude upsáno 5 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Upsání všech 5 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti FPD CORPORATION CZ a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČ 276 43 549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 11445, (dále též jen "FPD CORPORATION CZ a.s." nebo jen "určitý zájemce").4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EURO HOME ALFA a.s. v Praze 1, Řeznická 1486/5, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EURO HOME ALFA a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 14 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč bude upsána emisním kursem 1.000.000,- Kč.8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 den ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti EURO HOME ALFA a.s. ve výši 5.000.000,- Kč za určitým zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část peněžité pohledávky společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. za společností EURO HOME ALFA a.s. ve výši 5.000.000,- Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. března 2011 mezi společností FPD CORPORATION CZ a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností EURO HOME ALFA a.s., na straně druhé jako dlužníkem.9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti EURO HOME ALFA a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií.10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů