127 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 395 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

5 100 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 12.4.2017 Mostecká 273/21, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Historické adresy

9.8.2011 - 12.4.2017 Praha 1 - Staré Město, Smetanovo nábřeží 327/14, PSČ 11000
30.3.2011 - 9.8.2011 Praha 8 - Libeň, Srbova 360/1, PSČ 18000

24829781

DIČ

od 6.9.2012

CZ24829781

Datová schránka

yxczrir

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 337

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 29.3.2013

5 952 000 Kč

Historické jmění

9.8.2011 - 29.3.2013

2 922 000 Kč

30.3.2011 - 9.8.2011

2 922 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 13.4.2016

4217609309 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 7. ledna 2013 - 29. března 2013 : Z v y š u j i základní kapitál společnosti nepeněžitými vklady předem určených zájemců v souladu s ust. § 202 a následujícími obchodního zákoníku o částku 120.000 EUR, tj. ... 3,030.000,--Kč podle kurzu České národní banky 1 EURO = 25,25 Kč ke dni 29. 11. 2012, tedy na novou výši základního kapitálu 240.000 EUR, tj. 5,952.000,-- Kč, a to upsáním nových akcií. Upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští. Bude emitováno 100 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.200 EURO, tj. 30.300,--Kč. Nově emitované akcie nebudou kótované. Navrhovaná výše emisního kursu nových akcií je totožná se jmenovitou hodnotou akcií a činí 1.200 EURO, tedy 30.300,--Kč. Částka ve výši 108.118,81 EURO, tedy 2,730.000,--Kč, přesahující jmenovitou hodnotu nově emitovaných akcií, bude zaúčtována jako emisní ážio, tj. na jednu emitovanou akcii o jmenovité hodnotě 1.200 EURO připadne emisní ážio ve výši 1.081,18 EURO, tedy 27.300,--Kč.D ů v o d e m navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je realizace podnikatelského záměru a posilování vlastních finančních zdrojů společnosti. Dále pak získání finančních prostředků na realizaci obnovy stávajícího majetku společnosti. Cílem převodu nemovitého majetku na společnost je zajištění komplexního a efektivního provozování podnikatelské činnosti společnosti. Jediný akcionář prohlašuje, že představenstvo společnosti mu předložilo písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody pro upisování akcií nepeněžitými vklady, jakož i odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu akcií. Upisování nových akcií bude probíhat bez využití přednostního práva stávajícího akcionáře. Základní kapitál bude zvýšen úpisem nových akcií za hodnotu níže uvedených nepeněžitých vkladů s tím, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: a) Petru Urbanovi, nar. 25. 11. 1976, s bydlištěm Zábřeh, Skalička 1857/26, PSČ 789 01, jeho nepeněžitým vkladem, který spočívá ve vkladu nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj - Katastrálního pracoviště Šumperk na listu vlastnictví číslo 5004 pro obec Zábřeh a katastrální území Z á b ř e h n a M o r a v ě , a to budovy bez čp/če (výroba) v části obce Zábřeh na pozemku p.č. 322/16 a pozemků p.č. 322/16 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 322/1, ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/7 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 322/27 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/35 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/39 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/41 ostatní plocha, manipulační plocha, p. č. 322/42 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/43 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/ 44 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/45 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/48 ostatní plocha, manipulační plocha. Výše uvedený nepeněžitý vklad se oceňuje valnou hromadou v působnosti jediného akcionáře na částku 2,272.500,--Kč ve výši stanovené ve znaleckém posudku číslo 731-49/2012 ze dne 3. 9. 2012 soudního znalce Ing. Josefa Straky, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočkou Olomouc ze dne 13. 7. 2012, č.j. 2 Nc 5187/2012-16. Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci vydáno 75 kusů kmenových akcií každou o jmenovité hodnotě 1.200 EURO, tj. 30.300,--Kč, na majitele, nekótovaných, v listinné podobě. Emisní kurs takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 1.200 EURO na jednu akcii. b) Pavle Urbanové, nar. 30.8.1951, s bydlištěm Zábřeh, Skalička 1857/26, PSČ 789 01, jejím nepeněžitým vkladem, který spočívá ve vkladu nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj - Katastrálního pracoviště Šumperk na listu vlastnictví číslo 413 pro obec Zábřeh a katastrální území Z á b ř e h na M o r a v ě , a to budovy č.p. 2049 (výroba) v části obce Zábřeh na pozemku p.č. 336 a pozemků p.č. 336 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 282/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.322/30 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/37 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 329 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 337 zastavěná plocha a nádvoří. Výše uvedený nepeněžitý vklad se oceňuje valnou hromadou v působnosti jediného akcionáře na částku 757.500,--Kč ve výši stanovené ve znaleckém posudku číslo 731-49/2012 ze dne 3. 9. 2012 soudního znalce Ing. Josefa Straky, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě- pobočkou Olomouc ze dne 13. 7. 2012, č.j. 2 Nc 5187/2012-16. Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci vydáno 25 kusů kmenových akcií každou o jmenovité hodnotě 1.200 EURO, tj. 30.300,-- Kč, na majitele, nekótovaných, v listinné podobě. Emisní kurs takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 1.200 EURO na jednu akcii. Místo a lhůta pro upisování akcií:Místem pro upsání je sídlo společnosti – Praha 1, Staré Město, Smetanovo nábřeží 327/14, PSČ 110 00, a to v pracovní dny od 8.00 hodin do 14.00 hodin u člena představenstva. Lhůta pro upsání nepeněžitého vkladu je 15 dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku) zaslaném konkrétním zájemcům nejpozději do 15 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na adresu jejich bydliště. Upisování akcií se navrhuje realizovat s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odstavcem 4 obchodního zákoníku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Lhůta pro splacení počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií a trvá 30 dnů. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v rozsahu svého upsání tím způsobem, že v této lhůtě v sídle společnosti FERRYMAN,SE každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod. uzavře písemnou smlouvu o vkladu nemovitostí v souladu s ust. § 60 odstavce 1 obchodního zákoníku s úředně ověřenými podpisy všech účastníků a podepíše zápis o předání a převzetí s tím, že došlo k faktickému předání veškerých nemovitostí, které jsou předmětem vkladu, a to před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů