Základní údaje

Sídlo

od 18.5.2016 Masarykova 413/34, Brno-město, 602 00 Brno

Historické adresy

12.8.2013 - 18.5.2016 Masarykova 413/34, Brno-město, 602 00 Brno
21.3.2012 - 12.8.2013 Říčany, Zděbradská 56, PSČ 25101
11.4.2011 - 21.3.2012 Praha 10 - Vršovice, Ukrajinská 728/2, PSČ 10100

24832511

DIČ

Není plátce DPH

1.5.2011 - 25.9.2015

CZ24832511

Datová schránka

bqazz7c

Historické názvy

11.4.2011 - 12.8.2013

Sales Online a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17089

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.8.2011

24 000 000 Kč

Historické jmění

11.4.2011 - 17.8.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Provozovny

od 10.6.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Hlavatého 664/13, 149 00, Praha - Háje

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. května 2017 : Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 15.12.2016, č.j. 2 T 156/2016-583, který nabyl právní moci dne 02.05.2017 byla společnost odsouzena k zákazu činnosti v trvání 3 roků ( počá Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 15.12.2016, č.j. 2 T 156/2016-583, který nabyl právní moci dne 02.05.2017 byla společnost odsouzena k zákazu činnosti v trvání 3 roků ( počá...tek zákazu dne 02.05.2017 a bude vykonán dne 02.05.2020 ). zobrazit více skrýt více
  • 22. října 2014 : Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18.09.2014, čj. 35 Cm 242/2013-99, které nabylo právní moci dne 09.10.2014 byl jmenován Mgr. Lukáš Pachl likvidátorem.
  • 18. září 2014 : Na základě usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30.7.2014, č.j. 8 Cmo 203/2014-88, které nabylo právní moci dne 4.9.2014 byl odvolán Zdeněk Bajer, likvidátor společnosti, z Na základě usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30.7.2014, č.j. 8 Cmo 203/2014-88, které nabylo právní moci dne 4.9.2014 byl odvolán Zdeněk Bajer, likvidátor společnosti, z ...funkce likvidátora. zobrazit více skrýt více
  • 12. srpna 2013 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 27.06.2013 notářským zápisem NZ 27/2013, N 28/2013, byla společnost ke dni 02.07.2013 zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor.

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. června 2011 - 17. srpna 2011 : Valná hromada přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu:a) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení její kapitálové pozice a zvýšení konkurenc... eschopnosti společnosti.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 22.000.000,--Kč (slovy: dvacetdvamiliónů korun českých), tj. ze současných 2.000.000,--Kč (slovy: dvamilióny korun českých) na konečnou částku 24.000.000,--Kč (slovy: dvacetčtyřimiliónů korun českých), přičemž upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřiouští.c) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 2200 (slovy: dvatisícedvěstě) kusů nových akcií, a to kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: desettisíc korun českých). Akcie nebudou kótované.d) Navrhovaný emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak 10.000,--Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každoiu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: desettisíc korun českých), tj. celkem 22.000.000,--Kč (slovy: dvacetdvamiliónů korun českých) za všechny nově vydávané akcie. Navrhovaná výše emisního kursu tak pokrývá celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu.e) Oba akcionáři tj. společnost S.P.Partners, s.r.o. a společnost Across Finance, a.s. prohlašují, že využijí svého přednosního práva na upisování akcií v rámci předmětného zvýšení základního kapitálu o částku 22.000.000,--Kč (slovy: dvacetdvamiliónů korun českých) v poměru svých vkladů k základnímu kapitálu takto:- 11 kusů nových akcií (každá o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč s emisním kursem ve výši 10.000,--Kč), bude upsáno S.P.Partners, s.r.o., se sídlem Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35804319, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 23287/B,- 2189 kusů nových akcií (každá o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč s emisním kursem ve výši 10.000,--Kč), bude upsáno Across Finance a.s., se sídlem Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 33887753, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 3342/B.f) Oba akcionáři tj. společnost S.P.Partners, s.r.o. a společnost Across Finance, a.s. budoiu mít možnost upsat nově vydané akcie společnosti ve lhůtě dvou týdnů ode dne, který bude akcionářům oznámen v souladu s předpisy.Místo pro vykonání přednostního práva je kancelář advokáta Mgr. Jakuba Trčky, advokáta na adrese Spálená 21, Praha 1, PSČ: 110 00, a lhůta se stanoví na 15 (patnáct) dní přičemž počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen na internetových stránkách společnosti.g) Akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurs jimi upsaných akcií tj. 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30ti (slovy: třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 2825816804/1100, SK2811000000002825816804, SWIFT TATRSKBX, vedený u Tatra banky a.s., se sídlem Bratislava 55, Hodžovo nám. 3, PSČ 850 05, IČ 00686930, zřízený společností na její jméno zvlášť k tomuto účelu. Místem pro upsání nových akcií je Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Trčky na adrese Spálená 21, Praha 1, PSČ 110 00. Upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů