22 536 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

378 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

67 050 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 26.11.2015 Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10

Historické adresy

2.12.2011 - 26.11.2015 Praha 10 - Strašnice, Na Výsluní 201/13, PSČ 10000
11.4.2011 - 2.12.2011 Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000

24834921

DIČ

od 27.9.2011

CZ24834921

Datum vzniku

11. dubna 2011

Datová schránka

9j9z7f4

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17110

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.10.2011

5 910 000 Kč

Historické jmění

11.4.2011 - 19.10.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 28.5.2013

6728178001 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 21. července 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 21. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 27. prosince 2012 : Na společnost ADASRIGEL a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem 01.02.2012 veškeré jmění zanikající společnosti TRANSFORM Na společnost ADASRIGEL a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem 01.02.2012 veškeré jmění zanikající společnosti TRANSFORM...ED REALITY s.r.o., IČ: 292 70 723, se sídlem Brno - Štýřice, Vídeňská 255/42, PSČ 639 00. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. října 2011 - 19. října 2011 : (A) Valná hromada společnosti ADASRIGEL a.s. bere na vědomí písemnou zprávu představenstva o důvodech upisování akcií nepeněžitými vklady a o odůvodnění výše navrhovaného emisního ... kurzu dle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku.(B) Valná hromada společnosti ADASRIGEL a.s. připouští a schvaluje nepeněžitý vklad, kterým bude splaceno zvýšení základního kapitálu o částku 3.910.000,- Kč (tři miliony devět set deset tisíc korun českých) a jehož předmětem jsou:- pozemek parc. č. 3483/34, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 369 m2,- pozemek parc. č. 3483/118, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 369 m2,- pozemek parc. č. 3483/131, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 363 m2,- pozemek parc. č. 3483/2, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 9.979 m2,- budova č.p. 738 (část obce Vyškov - Předměstí), adminis., postavená na pozemku parc. č. 3483/118,- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. 3483/34,- budova bez čp/če, výroba, postavená na pozemku parc. č. 3483/131,- budova č.p. 448 (část obce Vyškov - Město), jiná st., postavená na pozemcích parc. č. 1229/10 a parc. č. 1229/11,- budova bez čp/če, garáž, postavená na pozemku parc. č. 1229/14,- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemcích parc. č. 3483/23 a parc. č. 3483/141,- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. 3483/24,- pozemek parc. č. 3483/23, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.115 m2,- pozemek parc. č. 3483/24, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 570 m2,- pozemek parc. č. 3483/128, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m2,- pozemek parc. č. 3483/107, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1.690 m2,vše v katastrálním území Vyškov, obec Vyškov, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, na listu vlastnictví pro katastrální území Vyškov, obec Vyškov, č. 6326.(C) Valná hromada společnosti ADASRIGEL a.s. schvaluje výši ocenění nepeněžitých vkladů určenou podle § 59a odst. 2 ObchZ, odbornými posudky na ocenění nepeněžitého vkladu do společnosti, zpracovanými dne 25.9.2011 v souladu s ust. § 59a odst. 2 ObchZ, společností SEDLAK Reality, s.r.o., IČ: 63469693, se sídlem Olomučany 300, PSČ 679 03, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19858, v souhrnu na částku 3.910.000,- Kč (tři miliony devět set deset tisíc korun českých).(D) Valná hromada společnosti ADASRIGEL a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 3.910.000,- Kč (tři miliony devět set deset tisíc korun českých) ze současné výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na výši 5.910.000,- Kč (pět milionů devět set deset tisíc korun českých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci tak, že:(1) Upisování akcií nad částku 3.910.000,- Kč (tři miliony devět set deset tisíc korun českých) se nepřipouští.(2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 3.910 (tří tisíc devíti set deseti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu.(3) Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií.(4) Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti WILGOR a.s., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, IČ: 27094570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8958.(5) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ.(6) Místem pro upisování, a tedy místem k uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo advokátní kanceláře Mgr. Ondřeje Lakomého, advokáta ev.č. ČAK 11 809, na adrese Brno, Kobližná 47/19, PSČ 602 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin.(7) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do 30 (třiceti) dní ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemným oznámením doručeným upisovateli do jeho sídla. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.(8) Emisní kurs upisovaných akcií se rovná součtu jmenovitých hodnot akcií a emisního ážia. Emisní kurs je stanoven ve výši rovnající se hodnotě nepeněžitého vkladu. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a součtem jmenovitých hodnot nově vydaných akcií tvoří emisní ážio.(9) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do 30 (třiceti) dní ode dne, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií podle § 204 odst. 5 ObchZ, a to předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 ObchZ spolu s předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti.(10) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo advokátní kanceláře Mgr. Ondřeje Lakomého, advokáta ev.č. ČAK 11 809, na adrese Brno, Kobližná 47/19, PSČ 602 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro splacení nepeněžitého vkladu od 8,00 hodin do 16,00 hodin.(11) Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti v katastrálním území Vyškov, obec Vyškov, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, na listu vlastnictví pro katastrální území Vyškov, obec Vyškov, č. 6326, a to :- pozemek parc. č. 3483/34, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 369 m2,- pozemek parc. č. 3483/118, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 369 m2,- pozemek parc. č. 3483/131, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 363 m2,- pozemek parc. č. 3483/2, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 9.979 m2,- budova č.p. 738 (část obce Vyškov - Předměstí), adminis., postavená na pozemku parc. č. 3483/118,- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. 3483/34,- budova bez čp/če, výroba, postavená na pozemku parc. č. 3483/131,- budova č.p. 448 (část obce Vyškov - Město), jiná st., postavená na pozemcích parc. č. 1229/10 a parc. č. 1229/11,- budova bez čp/če, garáž, postavená na pozemku parc. č. 1229/14,- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemcích parc. č. 3483/23 a parc. č. 3483/141,- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. 3483/24- pozemek parc. č. 3483/23, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.115 m2,- pozemek parc. č. 3483/24, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 570 m2,- pozemek parc. č. 3483/128, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m2,- pozemek parc. č. 3483/107, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1.690 m2.Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a oceněn podle § 59a odst. 2 ObchZ, odbornými posudky na ocenění nepeněžitého vkladu do společnosti, zpracovanými dne 25.9.2011 v souladu s ust. § 59a odst. 2 ObchZ, společností SEDLAK Reality, s.r.o., IČ: 63469693, se sídlem: Olomučany 300, PSČ 679 03, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19858, v souhrnu na částku 3.910.000,- Kč (tři miliony devět set deset tisíc korun českých).Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3.910 (tři tisíce devět set deset) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů