Trendy

4 381 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

19 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

116 747 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.3.2015 Za Hládkovem 973/4, Střešovice, 169 00 Praha 6

Historické adresy

14.4.2011 - 24.3.2015 Praha 6 - Dejvice, Eliášova 327/12, okres Praha Hl.m., PSČ 16000

24836982

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

gsiz8u9

Historické názvy

12.12.2011 - 24.3.2015

EAST REAL INVEST, SE

14.4.2011 - 12.12.2011

RS - ER, SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 345

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 23.7.2014

55 215 000 Kč

Historické jmění

23.7.2013 - 23.7.2014

80 982 000 Kč

14.4.2011 - 23.7.2013

3 067 500 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. července 2011 : Dne 15.6.2011 jediný akcionář společnosti rozhodnutím, sepsaným formou notářského zápisu JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové pod sp.zn. NZ 628/2011, N 628/2011, schvá Dne 15.6.2011 jediný akcionář společnosti rozhodnutím, sepsaným formou notářského zápisu JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové pod sp.zn. NZ 628/2011, N 628/2011, schvá...lil fúzi sloučením společnosti RS - ER, SE se společností EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s., IČ: 61058661, se sídlem Praha 6, Na Petřinách 1897/29, PSČ: 162 00, ve které má společnost RS - ER, SE, postavení nástupnické právnické osoby a společnost EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s. postavení právnické osoby zanikající. Na společnost RS - ER, SE, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. prosince 2013 - 23. července 2014 : Dne 17.12.2013 jediný akcionář společnosti rozhodnutím, sepsaným formou notářského zápisu JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové pod č. NZ 992/2013, N 857/2013, rozhodl ... o snížení základního kapitálu společnosti takto:Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace kapitálové struktury Společnosti, když dosavadní výše základního kapitálu je pro činnost Společnosti z ekonomického hlediska nepřiměřeně vysoká. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo v závislosti na způsobu snížení základního kapitálu, kterým je úplatné vzetí akcií z oběhu na základě návrhu, tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu tímto způsobem bude vyplacena akcionáři Společnosti, který přijal veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, jako úplata za vzetí akcií z oběhu.Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 1.050.000,00 EUR (jeden milion padesát tisíc euro), t.j. 25.767.000,00 Kč (dvacet pět miliónů sedm set šedesát sedm tisíc korun českých) – dle přepočítacího koeficientu ve výši 24,540 Kč (dvacet čtyři celých pět set čtyřicet tisícin korun českých) stanoveného dle článku 67 Nařízení Rady Evropských společenství číslo 2157/2001 o statutu evropské společnosti k poslednímu dni měsíce, který předcházel založení společnosti, to je platného ke dni 31. 3. 2011 (třicátého prvého března roku dva tisíce jedenáct) (dále i jen "Přepočítací koeficient") z částky 3.300.000,00 EUR (tři miliony tři sta tisíc eur), tj. odpovídající částce 80.982.000,00 Kč (osmdesát milionů devět set osmdesát dva tisíc korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 2.250.000,00 EUR (dva miliony dvě stě padesát tisíc euro), tj 55.215.000,00 Kč (padesát pět miliónů dvě stě patnáct tisíc korun českých) dle Přepočítacího koeficientu.Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné, tedy takto(i) Základní kapitál bude snížen ve smyslu ustanovení § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku o pevnou částku celkem ve výši 1.050.000,00 EUR (jeden milion padesát tisíc euro), t.j. 25.767.000,00 Kč (dvacet pět miliónů sedm set šedesát sedm tisíc korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, a to vzetím akcií z oběhu, jejichž jmenovitá hodnota bude odpovídat uvedené pevné částce celkem ve výši 1.050.000,00 EUR (jeden milion padesát tisíc euro), t.j. 25.767.000,00 Kč (dvacet pět miliónů sedm set šedesát sedm tisíc korun českých) dle Přepočítacího koeficientu;(ii) Akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, jenž bude uveřejněn způsobem určeným stanovami a obchodním zákoníkem pro svolání valné hromady. Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 183a odst. 3 obchodního zákoníku;(iii) Akcie budou vzaty z oběhu za úplatu, která se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. úplata za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.250,00 EUR (jeden tisíc dvě stě padesát euro), tedy 30.675,00 Kč (třicet tisíc šest set sedmdesát pět korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, bude činit 1.250,00 EUR jeden tisíc dvě stě padesát euro), a úplata za jednu akcii o jmenovité hodnotě 25.000,00 EUR (dvacet pět tisíc euro), tedy 613.500,00 Kč (šest set třináct tisíc pět set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, bude činit 25.000,00 EUR (dvacet pět tisíc euro). Úplata bude vyplacena akcionáři v eurech (EUR);(iv) Kupní cena akcií, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; (v) Lhůta pro předložení akcií činí 3 (tři) měsíce ode dne zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle Společnosti na adrese Praha 6 – Dejvice, Eliášova 327/12, PSČ: 160 00. Nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne uplynutí lhůty pro předložení akcií vyzve předseda správní rady – generální ředitel způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře Společnosti, který uzavřel smlouvu na základě veřejného návrhu smlouvy, aby předložil akcie, jichž se uzavřená smlouva týká, za účelem jejich vzetí z oběhu.(vi) Pokud akcionář v uvedené lhůtě listinné akcie Společnosti nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a předseda správní rady – generální ředitel postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů