Trendy

108 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

- 190 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

15 883 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 14.4.2014 Smrková 1526, 250 82 Úvaly

Historické adresy

27.4.2011 - 14.4.2014 Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ 11000

24837083

DIČ

od 7.9.2014

CZ24837083

Datum vzniku

27. dubna 2011

Datová schránka

mzu2jhn

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 346

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 3.10.2013

15 500 000 Kč

Historické jmění

27.4.2011 - 3.10.2013

3 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 16.9.2014

2110453464 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. dubna 2014 : Společnost se na základě rozhodnutí ve formě notářského zápisu NZ 35/2014, N 37/2014 ze dne 19. 2. 2014 podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zá Společnost se na základě rozhodnutí ve formě notářského zápisu NZ 35/2014, N 37/2014 ze dne 19. 2. 2014 podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zá...kon o obchodních korporacích) jako celku. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. února 2013 - 3. října 2013 : Jediný akcionář společnosti TRISTAIN VERMŐGENSVERWALTUNG SE rozhodl dne 7. 2. 2013 při výkonu působnosti valné hromady společnosti TRISTAIN VERMŐGENSVERWALTUNG SE o zvýšení základn... ího kapitálu společnosti TRISTAIN VERMŐGENSVERWALTUNG SE:Základní kapitál společnosti TRISTAIN VERMŐGENSVERWALTUNG SE se zvyšuje upsáním nových akcií o částku o 12.500.000,-- Kč (slovy: dvanáct miliónů pět set tisíc korun českých) z dosavadní výše 3.000.000,-- Kč (slovy: tři milióny korun českých) na 15.500.000,-- Kč (slovy: patnáct miliónů pět set tisíc korun českých), s tím, že se upisování akcií nad tuto částku nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.250.000,-- Kč (slovy: jeden milión dvě stě padesát tisíc korun českých). Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Hodnota nepeněžitého vkladu musí odpovídat alespoň počtu a emisnímu kursu akcií, které za ně budou vydány.Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, důvodem je posílení finanční situace společnosti, hospodářské využití nepeněžitého vkladu společností ve vztahu k předmětu podnikání.Jako předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti se schvalují nemovitosti, a to:- budova (dosud nezapsaná v katastru nemovitostí) č.p. 1526 s objektem bazénu a garáže situovaná na parc. č. 3399/135, - budova (dosud nezapsaná v katastru nemovitostí) – garáž – samostatná dvojgaráž situovaná na parc. č. 3399/124, - budova (dosud nezapsaná v katastru nemovitostí) – zahradní altán - situovaná na parc. č. 3399/123, - pozemek parc. č. 3399/135 o výměře 520 m2 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 3399/124 o výměře 60 m2 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 3399/123 o výměře 37 m2 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 3399/17 o výměře 995 m2, - pozemek parc. č. 3399/40 o výměře 89 m2, včetně součástí a příslušenství, zejména venkovních úprav (venkovní zpevněné plochy, oplocení, přípojky) a trvalých porostů. Uvedené pozemky vzniknou ze současných pozemků parc. č. 3399/17 o výměře 1600 m2 orná půda a parc. č. 3399/40 o výměře 101 m2 orná půda oba zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území Úvaly u Prahy, obec Úvaly, na listu vlastnictví č. 2268 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, podle geometrického plánu č. 2197-183/2009 a geometrického plánu č. 2485-274/2012, které zhotovila společnost s obchodní firmou AREA G.K. spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9. Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena znaleckým posudkem č. 1797-23/2013 Jana Münstera znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na nemovitosti, částkou, ve výši 12.500.000,-- Kč (slovy: dvanáct miliónů pět set tisíc korun českých). O tomto způsobu určení hodnoty nepeněžitého vkladu rozhodl statutární orgán společnosti TRISTAIN VERMŐGENSVERWALTUNG SE ve smyslu § 59a odst. 2 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.250.000,-- Kč (slovy: jeden milión dvě stě padesát tisíc korun českých). Potvrzuje se, že jedinému akcionáři, vykonávajícímu působnost valné hromady, byla předložena písemná zpráva, ve které představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Akcie budou upsány předem určeným zájemcům manželům Petru Novákovi, nar. 20. 9. 1949, a Zdeňce Novákové, nar. 9. 8. 1949, oba bytem U Kněžské louky 2622/1, Praha, Žižkov, 130 00, tj. vlastníky nemovitostí, které mají tvořit předmět nepeněžitého vkladu (dále jen jako upisovatelé), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doručí společnost upisovateli ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlo advokátní kanceláře NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS, v.o.s. tj. Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00, doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Upisování akcií může začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře bude zapsáno do obchodního rejstříku v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře. V takovém případě je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude činit: u kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.250.000,-- Kč (slovy: jeden milión dvě stě padesát tisíc korun českých) částku 1.250.000,-- Kč (slovy: jeden milión dvě stě padesát tisíc korun českých). Celkový emisní kurs všech akcií bude činit 12.500.000,-- Kč (slovy: dvanáct miliónů pět set tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů