Trendy

1 324 442 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

12 188 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

54 328 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 12.12.2012 Václavské náměstí 1282/51, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

22.4.2011 - 12.12.2012 Praha 5 - Smíchov, Holubova 2517/4, PSČ 15000

24839540

DIČ

od 27.4.2011

CZ24839540

Datum vzniku

22. dubna 2011

Datová schránka

fii2ffd

Historické názvy

22.4.2011 - 6.5.2015

GOLDEN GATE CZ a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17136

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.11.2015

2 142 000 Kč

Historické jmění

27.4.2015 - 27.11.2015

2 100 000 Kč

31.3.2014 - 27.4.2015

2 060 000 Kč

23.8.2013 - 31.3.2014

2 020 000 Kč

22.4.2011 - 23.8.2013

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

33557788 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 27. listopadu 2015 : Řádná valná hromada společnosti GOLDEN GATE CZ a.s. konaná dne 24. listopadu 2015 přijala následující usnesení:Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Spo Řádná valná hromada společnosti GOLDEN GATE CZ a.s. konaná dne 24. listopadu 2015 přijala následující usnesení:Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Spo...lečnosti o částku ve výši 42.000 Kč (čtyřicet dva tisíce korun českých) ze současné výše základního kapitálu 2.100.000 Kč (dva miliony jedno sto tisíc korun českých) na výši 2.142.000 Kč (dva miliony jedno sto čtyřicet dva tisíce korun českých) za následujících podmínek:(a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští;(b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky;(c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním: (i) 4 (čtyř) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě, (ii) 2 (dvou) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě;(d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni oprávnění akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je Vladimír Brůna, datum narození 3.12.1978, bydliště Paťanka 2616/15, Dejvice, 160 00 Praha 6 (dále jen "předem určený zájemce");(e) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě a emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě;(f) Upisovací lhůta se stanoví na patnáct dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti;(g) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti GOLDEN GATE CZ a.s., v budově na adrese Václavské náměstí 1282/51, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8.00 hodin do 15.00 hodin.(h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích;(i) Emisní kurs akcií musí být předem určeným zájemcem zcela splacen nejpozději do deseti dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet č. 33557788/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.(j) Upisování nových akcii může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 27. dubna 2015 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 10.3.2015 takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), tj. ze současné výše 2.06 Valná hromada společnosti rozhodla dne 10.3.2015 takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), tj. ze současné výše 2.06...0.000,- Kč (slovy: dva milióny šedesát tisíc korun českých) na částku 2.100.000,- Kč (slovy: dva milióny jedno sto tisíc korun českých).Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích s tím, že emisní kurs nových akcií bude splacen výlučně peněžitými vklady.Na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány 4 (slovy: čtyři) kusy nových kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá. Všechny nové akcie budou vydány jako cenný papír na jméno. Nové akcie společnosti nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhuCelková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani nebudou upsány obchodníkem s cennými papíry. Všechny nové akcie emitované ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jímž je pan Vladimír Brůna, nar. 3.12.1978, bydlištěm Praha 6, Paťanka 15, PSČ 160 00.Všechny nové akcie budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. Upisovací lhůta činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.Emisní kurs každé nové akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio se nestanoví.Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).Emisní kurs nově emitovaných akcií se splácí výlučně v penězích a upisovatel je povinen jej splatit v plné výši na bankovní účet společnosti číslo 5070013133/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií činí třicet (30) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Upisování nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 27. dubna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 31. března 2014 - 31. března 2014 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 11.3.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku o částku 40.000,- Kč z původních 2.020.000,- Kčna 2.060.000,- kč a přijala toto ... rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) ze současné výše 2.020.000,- Kč (slovy: dva milióny dvacet tisíc korun českých) na částku 2.060.000,- Kč (slovy: dva milióny šedesát tisíc korun českých).Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 474 zákona o obchodních korporacích, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Emisní ážio se nestanoví. Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. Jelikož se všichni stávající akcionáři vzdali svého přednostního práva k upsání nových akcií, budou 4 (čtyři) nové akcie společnosti nabídnuty k upsání v sídle společnosti bez veřejné nabídky vybranému zájemci, kterým se určuje pan Vladimír Brůna, dat. nar. 3.12.1978, bydlištěm Praha 6, Paťanka 15, PSČ 160 00. Pan Vladimír Brůna upíše své akcie v souladu s ust. § 479 zákona o obchodních korporacích ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen tak, že společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Vladimíru Brůnovi bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisování nových akcií však může začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 30-ti (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Upisovatel je povinen splatit v 30-ti (třiceti) denní lhůtě celé emisní ážio ajmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na, k tomuto účelu zřízený, zvláštní bankovní účet společnosti číslo 5070013133/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. zobrazit více skrýt více
  • 31. května 2013 - 23. srpna 2013 : Valná hromada společnostri rozhodla dne 24. dubna 2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 20.000,- Kč z původních 2.000.000,- Kč na 2.020.000,- Kč.Základní kapitál společn... osti se zvyšuje o částku 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) ze současné výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) na částku 2.020.000,- Kč (slovy: dva milióny dvacet tisíc korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Emisní ážio se nestanoví. Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Jelikož se všichni stávající akcionáři vzdali svého přednostního práva k upsání nových akcií, budou 2 (dvě) nové akcie společnosti nabídnuty k upsání v sídle společnosti vybranému zájemci, kterým se určuje pan Vladimír Brůna, dat. nar. 6.12.1978, bytem Praha 6, Paťanka 15, PSČ 160 00. Pan Vladimír Brůna upíše své akcie v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen tak, že společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Vladimíru Brůnovi bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisování nových akcií však nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování nových akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 30-ti (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Upisovatel je povinen splatit v 30 (třicet)– ti denní lhůtě celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na, k tomuto účelu zřízený, zvláštní bankovní účet společnosti číslo 5060010182/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů