Trendy

416 804 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 608 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

323 780 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.12.2012 Praha 5 - Smíchov, Radlická 3201/14, PSČ 15000

Historické adresy

26.4.2011 - 11.12.2012 Praha 5 - Stodůlky, Sluneční náměstí 2583/11, PSČ 15800

24840351

DIČ

od 1.5.2011

CZ24840351

Datum vzniku

26. dubna 2011

Datová schránka

xz92fpp

Historické názvy

20.3.2012 - 21.3.2016

PENTAR a.s.

26.4.2011 - 20.3.2012

PENTAR CE a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17145

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.7.2015

207 680 000 Kč

Historické jmění

29.4.2013 - 2.7.2015

132 000 000 Kč

26.4.2011 - 29.4.2013

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 8.12.2017

115- 4407010217 / 0100

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 1.4.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Lidická 1690, 258 01, Vlašim

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. dubna 2013 - 29. dubna 2013 : Společnost PENTAR GROUP SPRL jako jediný akcionář společnosti PENTAR a.s. při výkonu působnosti valné hromady této společnosti rozhodl dne 2.4.2013 o zvýšení základního kapitálu z... a následujících podmínek. Základní kapitál společnosti PENTAR a.s. ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 130.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet miliónů korun českých) na jeho novou výši 132.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet dva miliónů korun českých), zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje.b) Celkový počet nově upisovaných akcií činí: 650 (slovy: šest set padesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každá, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem). c) Žádná z nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.).d) Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnost PENTAR GROUP SPRL, reg. č. 508.794.395, se sídlem Gulledelle 96, 1200 Woluwe-Saint Lambert, Belgické Království, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 130.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet miliónů korun českých).e) Všechny nově upisované akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena v sídle společnosti PENTAR a.s. mezi předem určeným zájemcem a společností PENTAR a.s. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování nově upisovaných akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje.g) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky nebo části pohledávky jediného akcionáře, kterým je společnost PENTAR GROUP SPRL, tj. předem určeného zájemce, vůči společnosti PENTAR a.s., proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku, jejíž existence plyne z pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti PENTAR a.s., vyplývajícího z uznání dluhu ze dne 25.3.2013, na základě kterého byla potvrzena existence závazku společnosti PENTAR a.s. vrátit předem určenému zájemci peněžní prostředky ve výši 130.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet miliónů korun českých).Existence pohledávky jediného akcionáře, resp. předem určeného zájemce, za společností PENTAR a.s., byla potvrzena ze Zprávy auditora pro zvláštní účely o ověření vybraných závazků společnosti, zpracovaného nezávislým auditorem, kterým je společnost Koutník & Partner, auditorská kancelář, s.r.o. se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21, oprávnění KAČR č. 516 a Ing. Jiří Trnka, jednatel a auditor, oprávnění KAČR č. 1494, ve Zprávě auditora ke dni 27.3.2013. Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti PENTAR a.s. proti pohledávce společnosti PENTAR a.s. vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, nebo její části, se současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných předem určeným zájemcem, zcela splacen.Písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví společnost PENTAR a.s. ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji předem určenému zájemci. Dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky.nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo její části, popř. nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu nově upisovaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost společnosti PENTAR a.s. nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů