Trendy

8 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 455 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

8 455 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.7.2014 Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice

Historické adresy

26.7.2011 - 15.7.2014 Litoměřice - Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 41201
22.4.2011 - 26.7.2011 Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000

24840688

DIČ

od 22.6.2011

CZ24840688

Datová schránka

yez2fct

Historické názvy

22.4.2011 - 26.7.2011

SATYFUSARON a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17146

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.11.2012

10 000 000 Kč

Historické jmění

22.4.2011 - 22.11.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Litoměřice

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

107- 176420287 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 2. listopadu 2012 - 22. listopadu 2012 : Jediný akcionář Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 8.... 000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů financování Společnosti,b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 40 (slovy: čtyřiceti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), znějících na majitele, vydaných v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých). Emisní ážio je nulové, c) Jediný akcionář Společnosti se vzdal přednostního práva na úpis nových akcií a jeho přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář, tj. Město Litoměřice, se sídlem Litoměřice, Litoměřice - město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČ: 002 63 958, (dále jen Město Litoměřice nebo předem určený zájemce), d) předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění, e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 14 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného Společností předem určenému zájemci. Společnost doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci do 10 dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí počátek běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo osobním předáním, f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář v sídle společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. na adrese Litoměřice - Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, ----g) ve smyslu ust. § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku v platném znění rozhoduje Jediný akcionář o připuštění možnosti započtení celých peněžitých pohledávek, a to pohledávek Města Litoměřice vůči společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. v celkové výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) proti pohledávce společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. vůči Městu Litoměřice na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií. Město Litoměřice má vůči společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. pohledávky v celkové výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) na základě Smlouvy o půjčce ze dne 15.3.2012 na částku 4.000.000,- Kč a Smlouvy o půjčce ze dne 10.10.2012 na částku 4.000.000,- Kč, uzavřených mezi Městem Litoměřice, jako věřitelem, a společností 1. Geotermální Litoměřice a.s., jako dlužníkem. Smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci započítávaných pohledávek s určením, že pohledávky zanikají ke dni uzavření této smlouvy.Jediný akcionář souhlasí, že pohledávky budou započteny před jejich splatností. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: (i) návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost a doručí jej předem určenému zájemci společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií (dle písm. e) tohoto usnesení), (ii) pohledávka předem určeného zájemce určená k započtení je pohledávka ze Smlouvy o půjčce ze dne 15.3.2012 a pohledávka ze Smlouvy o půjčce ze dne 10.10.2012, obě uzavřené mezi Městem Litoměřice, jako věřitelem, a společností 1. Geotermální Litoměřice a.s., jako dlužníkem, v nominální hodnotě celkem 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých), přičemž budou obě započteny v plné výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých), (iii) uzavřením smlouvy o započtení bude splacen celý emisní kurs nově upsaných akcií Společnosti,(iv) smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, (v) smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů