840 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

128 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

34 378 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

9.2.2012 - 31.3.2015 Radonice, Pavlova 255, PSČ 25073
18.5.2011 - 9.2.2012 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13000

24846929

DIČ

Není plátce DPH

11.4.2012 - 31.3.2015

CZ24846929

Datum vzniku

18. května 2011

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. března 2015

Datová schránka

v2723bv

Historické názvy

9.2.2012 - 31.3.2015

TennisCentrum Radonice a.s.

18.5.2011 - 9.2.2012

BERBUNGA, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17191

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.2.2012 - 31.3.2015

34 200 000 Kč

18.5.2011 - 20.2.2012

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. března 2015 - 31. března 2015 : V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti TennisCentrum Radonice a.s., IČ 24846929, se sídlem Radonice, Pavlova 255, PSČ 250 73, zapsané v obchodním rejstříku ... vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 17191, a k přechodu jmění zanikající společnosti TennisCentrum Radonice a.s. na nástupnickou společnost PRAGORENT uzavřený investiční fond, a.s., IČ 24788759, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Jiřího ze Vtelna 1731, PSČ 193 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 16814, a nástupnická společnost PRAGORENT uzavřený investiční fond, a.s. tak vstoupila do právního postavení zanikající společnosti TennisCentrum Radonice a.s. zobrazit více skrýt více
  • 3. června 2014 - 31. března 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 3. června 2014 - 31. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 3. června 2014 - 31. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 3. června 2014 - 31. března 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 3. června 2014 - 31. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 9. února 2012 - 20. února 2012 : Jediný akcionář v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti BERBUNGA, a.s. učinil rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek.1.) základní kapitál společnos... ti BERBUNGA, a.s. se zvyšuje o částku 32.200.000,- Kč (slovy: třicet dva miliony dvě stě tisíc korun českých), tj. z původní výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč na novou výši 34.200.000,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů dvě stě tisíc korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;2.) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto:- počet akcií: 16.100 ks (slovy: šestnáct tisíc jedno sto kusů);- jmenovitá hodnota jedné akcie: 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých);- druh akcií: kmenové;- podoba akcií: listinná;- forma akcií: akcie na majitele;- emisní kurz jedné akcie: 2.000,- Kč(slovy: dva tisíce korun českých),(dále jen "Nové akcie");3.) celkový emisní kurs Nových akcií činí: 32.200.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů dvě stě tisíc korun českých);4.) všechny Nové akcie budou upsány jediným akcionářem a jejich emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi o tomto označení:- budova bez čísla popisného nebo evidenčního ? stavba občanského využití ? na parcelách st. 317/1 a st. 317/2;- pozemek par.č. st. 317/1 ? zastavěná plocha a nádvoří (výměra 2478 m2);- pozemek par.č. st. 317/2 ? zastavěná plocha a nádvoří (výměra 2035 m2);- pozemek par.č. 1/3 ? orná půda (výměra 168 m2) ? zemědělský půdní fond;- pozemek par.č. 1/4 ? orná půda (výměra 2839 m2) ? zemědělský půdní fond;- pozemek par.č. 1/5 ? orná půda (výměra 8583 m2) ? zemědělský půdní fond;- pozemek parc.č. 1/6 ? orná půda (výměra 46 m2) ? zemědělský půdní fond;- pozemek par.č. 1/7 ? orná půda (výměra 7473 m2) ? zemědělský půdní fond;- pozemek par.č. 1/95 ? orná půda (výměra 210 m2 ) ? zemědělský půdní fond;- pozemek par.č. 358 ? orná půda (výměra 226 m2) ? zemědělský půdní fond;- pozemek par.č. 359 ? orná půda (výměra 4351 m2) ? zemědělský půdní fond;v katastrálním území Radonice u Prahy, které jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 325 pro obec Radonice, katastrální území Radonice u Prahy;5.) jediný akcionář schválil předmět nepeněžitého vkladu popsaný v bodě 4) a výši jeho ocenění částkou 32.200.000,- Kč v souladu se znaleckým posudkem společnosti American Appraisal s.r.o., se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ: 448 47 068 s tím, že na tento nepeněžitý vklad je možno upsat 16.100 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,- Kč za celkový emisní kurz 32.200.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů dvě stě tisíc korun českých);6.) všechny Nové akcie budou jediným akcionářem upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností BERBUNGA, a.s. a jediným akcionářem; lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnost BERBUNGA, a.s. jedinému akcionáři do 20 pracovních dnů ode dne zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; akcie budou upsány v sídle společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00; v pracovní dny v době od 8.00 hod do 15.00 hod.;7.) jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných nových akcií do 30-ti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, a to předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem vkladatele o vložení předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnost BERBUNGA, a.s. zobrazit více skrýt více
posunout dolů