Základní údaje

Historické adresy

19.5.1998 - 18.12.2015 Praha 2, Štěpánská 7
29.5.1996 - 19.5.1998 Liberec, Pražská 38, PSČ 46001

25004085

DIČ

Není plátce DPH

1.7.1996 - 17.12.2015

CZ25004085

Datum vzniku

29. května 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

18. prosince 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

18. prosince 2015

Datová schránka

cfaadye

Historické názvy

29.5.1996 - 18.12.2015

BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 864

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.9.2006 - 18.12.2015

2 243 000 000 Kč

31.8.2005 - 11.9.2006

2 243 000 000 Kč

12.11.2004 - 31.8.2005

1 943 000 000 Kč

23.7.2004 - 12.11.2004

1 943 000 000 Kč

5.5.2004 - 23.7.2004

1 643 000 000 Kč

2.12.2003 - 5.5.2004

1 643 000 000 Kč

19.6.2003 - 2.12.2003

1 393 000 000 Kč

16.9.2002 - 19.6.2003

1 393 000 000 Kč

10.4.2002 - 16.9.2002

1 013 000 000 Kč

15.10.2001 - 10.4.2002

1 013 000 000 Kč

3.9.2001 - 15.10.2001

603 000 000 Kč

5.1.2001 - 3.9.2001

603 000 000 Kč

14.6.2000 - 5.1.2001

293 000 000 Kč

10.3.2000 - 14.6.2000

293 000 000 Kč

12.3.1999 - 10.3.2000

63 000 000 Kč

17.11.1997 - 12.3.1999

3 000 000 Kč

11.12.1996 - 17.11.1997

3 000 000 Kč

29.5.1996 - 11.12.1996

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Provozovny

od 30.9.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Pod Zeleným vrchem 650, 471 54, Cvikov - Cvikov II

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 18. prosince 2015 - 18. prosince 2015 : Obchodní společnost BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s., se sídlem Praha 2, Štěpánská 7, identifikační číslo: 250 04 085, se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí vymazává z obchodního r... ejstříku. Právní důvod výmazu je zrušení konkursu na majetek společnosti po splnění rozvrhového usnesení rozhodnutím Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 3730/2008-B-189 ze dne 13.10.2015, které nabylo právní moc dne 30.10.2015. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 1998 - 18. prosince 2015 : Vložka číslo 864 oddílu B obchodního rejstříku Krajskéhosoudu v Ústí nad Labem se pro změnu sídla obchodní společnosti zLiberce, Pražská 38, PSČ 460 01 do Prahy 2, Štěpánská 7u z a... v í r á . Nadále je místně příslušným k řízení pro tuto obchodníspolečnost obchodní rejstřík Krajského obchodního soudu v Praze. zobrazit více skrýt více
 • 29. června 2005 - 31. srpna 2005 : Valná hromada konaná dne 22.6.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu :Základní kapitál společnosti se zvyšuje z důvodu zajištění zdrojů pro další investiční činnost a rozvoj ... společnosti peněžitým vkladem z 1.943.000.000,- Kč na 2.243.000.000,-Kč, tj. o 300.000.000,- Kč, bez emisního ážia, upsáním 30.000 kusů nových nekótovaných kmenových akcií společnosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s., v listinné podobě, znějicích na jméno, s jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000,- Kč, bez připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního kapitálu, peněžitým vkladem. Emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie. Nově vydávané akcie budou poskytovat akcionáři stejná práva jako dosud vydané akcie.Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti ke svolání valné hromady, oznámit informaci o přednostním právu s náležitostmi dle§ 204a odst. 2 obch. zák. Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionáři vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 70 dnů od oznámení informace o výkonu přednostního práva podle § 204a odst. 2 obch. zák. Počátek běhu upisovací lhůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.0000,- Kč je možno upsat takový počet akcií, který odpovídá poměru podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti. Podíl na jedné nové akci připadající na jednu dosavadní akcii činí 300/1943, a to s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou v souladu s ustanovením § 205 obch. zák. upsány akcionáři na základě dohody v sídle společnosti, a to do 60 dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií. Počátek běhu upisovací lhůty bude upisovatelům oznámen písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy činí 10.000,- Kč a je pro všechny upisovatele stejný. Nepřipouští se možnost nabídnout akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebo na základě dohody podle § 205 obch. zák., k upsání na základě veřejné nabídky.Veškeré nové akcie upsané na základě využití přednostního práva nebo na základě dohody akcionářů budou splaceny peněžitými vklady na zvláštní účet společnosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s., založený ve smyslu a za podmínek daných § 204 obch. zák., v platném znění, pro platby v EUR, vedený u Citibank a.s., č.ú. EUR 201972981/2600, a sice do 30.11.2005 nejméně ve výši 30 % jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií. Zbývající část pak musí být upisovateli splacena do jednoho roku od data právní moci rozhodnutí o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Nové akcie budou vydány a doručeny akcionářům během 30 dnů poté, co akcionáři plně splatí jmenovitou hodnotu nově upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 17. června 1998 - 31. srpna 2005 : Po přenesení místní příslušnosti z Krajského soudu v Ústí nadLabem kde společnost byla dosud vedena pod Rg B 864 sespolečnost nyní zapisuje do obchodního rejstříku vedenéhoKrajským... obchodním soudem v Praze do oddílu B číslo vložky 5441ke dni 17.06.1998. zobrazit více skrýt více
 • 19. května 1998 - 31. srpna 2005 : Soud přenáší místní příslušnost a po právní moci tohoto usneseníbude spis postoupen místně příslušnému Krajskému obchodnímusoudu v Praze.
 • 5. května 2004 - 23. července 2004 : Valná hromada konaná dne 22.4.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z důvodu zajištění zdrojů pro další investiční č... innost a rozvoj společnosti peněžitým vkladem z částky 1.643.000.000,- Kč na částku 1.943.000.000,- Kč, tj. o částku 300.000.000,- Kč, bez emisního ážia, upsáním 30.000 kusů nových, neregistrovaných kmenových akcií společnosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, s jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000,- Kč, bez připuštění možnosti upisovat akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, a to bez emisního ážia, peněžitým vkladem. Emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie. Nově vydávané akcie budou poskytovat akcionáři stejná práva jako dosud vydané akcie.Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti ke svolání valné hromady, oznámit informaci o přednostním právu s náležitostmi dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionáři vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 15 dnů od oznámení infomace o výkonu přednostního práva podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Počátek běhu upisovací lhůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je možno upsat takový počet akcií, který odpovídá poměru podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti, na jednu dosavadní akcii přitom připadá maximálně jedna akcie. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii činí 18259/100000, a to s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku upsány akcionáři na základě dohody v sídle společnosti, a to do 30 dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií. Počátek běhu upisovací lhůty bude upisovatelům oznámen písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs každé nové akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy činí 10.000,- Kč a je pro všechny upisovatele stejný. Nepřipouští se možnost nabídnout akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebo na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku, k upisování akcií na základě veřejné nabídky.Veškeré nové akcie upsané na základě využití přednostního práva nebo na základě dohody akcionářů budou splaceny peněžitými vklady na zvláštní účet společnosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s., založený ve smyslu a za podmínek daných § 204 obchodního zákoníku v platném znění, vedený u Citibank a.s., č.ú. 2019729802/2600, a sice do 31.7.2004 nejméně ve výši 30 % jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií. Zbývající část pak musí být upisovateli splacena do 30.10.2004.Nové akcie budou vydány a doručeny akcionářům během 30-ti dnů poté, co akcionáři plně splatí jmenovitou hodnotu nově upsanýách akcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2003 - 2. prosince 2003 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 17,6,2003 o zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z důvodu zajištění zdrojů pro další investiční činnost a rozvoj spol... ečnosti peněžitým vkladem z 1.393.000.000,- Kč na 1.543.000.000,- Kč tj. o 150.000.000,- Kč, bez emisního ážia, upsáním 15.000 ks nových, neregistrovaných kmenových akcií společnosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, s jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000,- Kč, s připuštěním možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního kapitálu a to maximálně na celkových 1.643.000.000,- Kč tj. o maximálně dalších 100.000.000,- Kč, upsáním dalších maximálně 10.000 kusů nových, neregistrovaných kmenových akcií společnosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s., v listinné podobě, na jméno, s jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000,- Kč, a to bez emisního ážia, peněžitým vkladem. O konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodne představenstvo společnos ti. Emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie. Nově vydávané akcie budou poskytovat akcionáři stejná práva jako dosud vydané akcie.Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti ke svolání valné hromady, oznámit informaci o přednostním právu s náležitostmi dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Přenostní právo k upsání nových akcií může být akcionáři vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 70 dnů od oznámení informace o výkonu přednostního práva podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Počátek běhu upisovací lhůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je možno upsat takový počet akcií, který odpovídá poměru podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti, na jednu dosavadní akcii přitom připadá maximálně jedna akcie. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosa vadní akcii činí 10768/100000, při připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního kapitálu činí podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii maximálně 17950/100000, a to s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku upsány akcionáři na základě dohody, a to do 20 dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií. Počátek běhu upisovací lhůty bude upisovatelům oznámen písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy činí 10.000,- Kč a je pro všechny upisovatele stejný.Veškeré nové akcie budou splaceny peněžitými vklady, a sice nejpozději do 5 měsíců po jejich upsání akcionáři na základě využití přenostního práva nebo do 5 měsíců od účinnosti dohody akcionářů, na zvláštní účet společnosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s., založený ve smyslu a z a podmínek daných § 204 obchodního zákoníku v platném znění, vedený u Citibank a.s., č. ú. 2019729802/2600, a to nejméně ve výši 30 % jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií. Zbývající část bude splacena do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nové akcie budou vydány a doručeny akcionářům během 30ti dnů poté, co akcionáři plně splatí jmenovitou hodnotu nově upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. dubna 2002 - 16. září 2002 : Úmysl zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odst. 4Základní kapitál společnosti se zvyšuje z důvodu zajištěnízdrojů pro další investiční činnost a rozvoj společnostipeněžitým... vkladem z 1.013.000.000,- Kč na 1.393.000.000,- Kč,tj. o 380.000.000,- Kč, bez emisního ážia upsáním 38.000 kusůnových neregistrovaných kmenových akcií společnosti BOHEMIACRYSTALEX TRADING a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, sjmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000,- Kč dále jen nové akcie,bez připuštění možnosti upisovat nové akcie nad hodnotunavrženého zvýšení základního kapitálu, emisní kurs každé novéakcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie. Nově vydávanéakcie budou poskytovat akcionáři stejná práva jako dosud vydanéakcie. Upisování nových akcií nemůže začít dříve, než usnesenívalné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobemurčeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámitinformaci o přednostním právu s náležitostmi dle § 204a odst. 2obchodního zákoníku.Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionářivykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 60 dnů od oznámeníinformace o výkonu přednostního práva podle § 204a odst. 2obchodního zákoníku. Počátek běhu upisovací lhůty budeakcionářům oznámen doporučeným dopisem na adresu uvedenou vseznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě10.000,- Kč je možno upsat takový počet nových akcií, kterýodpovídá poměru podílu akcionáře na základním kapitáluspolečnosti. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednudosavadní akcii činí 3751/10000 s tím, že lze upisovat pouzecelé akcie.Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníkuupsány akcionáři na základě dohody, a to do 10 dnů po uplynutílhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání novýchakcií, v sídle společnosti. Počátek běhu upisovací lhůty budeupisovatelům oznámen písemně na adresu uvedenou v seznamuakcionářů. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií serovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy činí 10.000,- kč a jepro všechny upisovatele stejný.Veškeré nové akcie budou splaceny peněžitými vklady, a sicenejpozději do 4 měsíců po jejich upsání akcionáři na základěvyužití přednostního práva nebo do 60 dnů po účinnosti dohodyakcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, na zvláštní účetspolečnosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s., založený ve smyslu aza podmínek daných § 204 obchodního zákoníku v platném znění, uCitibank a.s., č.ú.2019729802/2600, a to nejméně ve výši 30%jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií, zbývající částnejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Nové akcie budou vydány adoručeny akcionářům během 30ti dnů poté, co akcionáři plněsplatí jmenovitou hodnotu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 3. září 2001 - 15. října 2001 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z důvodu zajištěnízdrojů pro další investiční činnost a rozvoj společnostipeněžitým vkladem z 603.000.000,- Kč (slovy: šest set třimiliony k... orun českých) na 1.013.000.000,- Kč (slovy: jednamiliarda třináct milionů korun českých) tj. o 410.000.000,- Kč(slovy: čtyři sta deset milionů korun českých), bez emisníhoážia upsáním 41.000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden tisíc) kusůnových neregistrovaných kmenových akcií společnosti BOHEMIACRYSTALEX TRADING a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, sjmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíckorun českých) dále jen "nové akcie", bez připuštění možnostiupisovat nové akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základníhokapitálu; emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovitéhodnotě jedné akcie. Nově vydávané akcie budou poskytovatakcionáři stejná práva jako dosud vydané akcie. Upisování novýchakcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady budezapsáno do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobemurčeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámitinformaci o přednostním právu s náležitostmi dle § 204a odst. 2obchodního zákoníku.Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionářivykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 60 (slovy: šedesát) dnů odoznámení informace o výkonu přednostního práva podle § 204aodst. 2 obchodního zákoníku. Počátek upisovací lhůty budeakcionářům oznámen doporučeným dopisem na adresu uvedenou vseznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je možno upsattakový počet nových akcií, který odpovídá poměru podíluakcionářů na základním kapitálu společnosti. Podíl na jedné novéakcii připadají na jednu dosavadní akcii činí 6799/10000 (slovy:šest tisíc sedm set devadesát devět desetitisícin) s tím, že lzeupisovat pouze celé akcie.Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníkuupsány akcionáři na základě dohody, a to do 10 (slovy: deseti)dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářůk upsání nových akcií, v sídle společnosti. Počátek běhuupisovací lhůty bude upisovatelům oznámen písemně na adresuuvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs každé akcie z taktoupisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedyčiní 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a je provšechny upisovatele stejný. Veškeré nové akcie budou splacenypeněžitými vklady, a sice nejpozději do 4 (slovy: čtyř) měsícůpo jejich upsání akcionáři na základě využití přednostního právanebo do 60 (slovy: šedesáti) dnů po účinnosti dohody akcionářů,na zvláštní účet společnosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s.,vedený u Citibank a.s., č.ú. 2019729802/2600, a to nejméně vevýši 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty nověupisovaných akcií, zbývající část nejpozději do jednoho roku odedne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Nové akcie budou vydány a doručeny akcionářům během 30ti (slovy:třiceti) dnů poté, co akcionáři plně splatí jmenovitou hodnotuakcií. zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2000 - 5. ledna 2001 : Mimořádná valná hromada dne 16.5.2000 rozhodla o zvýšenízákladního jmění společnosti z důvodu posílení ekonomickéhorozvoje společnosti z 293.000.000,- Kč o 310.000.000,- Kč nacelke... m 603.000.000,- Kč bez emisního ážia, upsáním 31.000 kusůnových, veřejně neobchodovatelných kmenových akcií společnostiBOHEMIA CRYSTALEX TRADING,a.s., znějících na jméno, v listinnépodobě, s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000,- Kč,bez připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženéhozvýšení základního jmění. Emisní kurs každé nové akcie se rovnájmenovité hodnotě jedné akcie. Nově vydávané akcie budouposkytovat akcionáři stejná práva jako dosud vydávané akcie.Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionářivykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů od uveřejněníinformací o výkonu přednostního práva podle § 204 odst.2obch.zák. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč je možno upsat takový počet akcií, který odpovídá poměrupodílu akcionáře na základním jmění společnosti, na jednudosavadní akcii přitom připadá nejméně jedna akcie. Taktoupisované akcie jsou veřejně neobchodovatelnými kmenovýmiakciemi na jméno, v listinné pdobě, se jmenovitou hodnotou jednéakcie ve výši 10.000,- Kč bez emisního ážia.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou v souladu s ustanovením § 205 obch.zák. upsányakcionáři na základě dohody, a to do 7 dnů po uplynutí lhůtypro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání novýchakcií.Veškeré nové akcie budou splaceny peněžitými vklady, a sicenejpozději do 120 dnů po jejich upsání akcionáři na základěvyužití přednostního práva, nebo do 120 dnů po účinnosti dohodyakcionářů podle § 205 obch.zák., na účet společnosti BOHEMIACRYSTALEX TRADING,a.s. , u Citibank a.s., se sídlem Praha 6,Evropská 178, účet pro platbu v USD č. 201972 051/2600, účet proplatbu v DEM č. 201 972 043/2600, a to ve výši 30% jmenovitéhodnoty upisovaných akcií. Zbývající část jmenovité hodnotyupsaných akcií bude splacena nejpozději do jednoho roku ode dnezápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.jednotliví akcionáři budou informování o datu, kdy usneseníKrajského obchodního soudu o zápisu úmyslu zvýšení základníhojmění nabylo právní moci, ne později než do 7 dnů poté, cousnesení nabylo právní moci.Nové akcie budou vydány a doručeny akcionářům během 30 dnů poté,co akcionáři plně splatí jmenovitou hodnotu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 1999 - 10. března 2000 : Úmysl zvýšení základní jmění ve smyslu § 203 odst. 4V souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 30.11.1999 bylorozhodntuo o zvýšení základní jmění z 63.000.000,- Kč o230.000.000,-... Kč na celkem Kč 293.000.000,- ,bez emisního ážia,upsáním 23.000 kusů nových veřejně neobchodovatelných kmenovýchakcií společnosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s., na jméno, vlistinné podobě, s nominální hodnotou jedné akcie ve výši Kč10.000,- , bez připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotunavrženého zvýšení základního jmění. Emisní kurs každé novéakcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie. Nově vydávanéakcie budou poskytovat akcionáři stejná práva jako dosudvydávané akcie.Účelem tohoto zvýšení je posílení ekonomického rozvojespolečnosti.Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionářivykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 14 dní od uveřejněníinformací o výkonu přednostního práva podle § 204a odst. 2Obchodního zákona. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě10.000,- Kč je možno upsat takový počet akcií, který odpovídápoměru podílu akcionáře na základním jmění společnosti, na jednudosavadní akcii přitom připadá nejméně tři akcie. Taktoupisované akcie jsou veřejně neobchodovatelnými kmenovýmiakciemi na jméno, v listinné podobě, s nominální hodnotou jednéakcie ve výši 10.000,- Kč bez emisního ážia.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníkuupsány akcionáři na základě dohody, a to do tří dnů po uplynutílhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání novýchakcií.Veškeré nové akcie budou splaceny peněžitými vklady, a sicenejpozději do 30 dnů po jejich upsání akcionáři na základěvyužití přednostního práva nebo do 30 dnů po uzavření dohodyakcionářů, na účet společnosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s., uCitibank, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 178, účet pro platbuv Czk 201 972 078/2600, ABO verze 201 972 0701/2600, účet proplatbu v USD 201 972 051/2600, účet pro platbu v DEM 201 972043/2600, a to ve výši 30% jmenovité hodnoty upisovaných akcií.Zvývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií bude splacenanejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 17. února 1999 - 10. března 2000 : Úmysl zvýšení základního jmění ve smyslu § 203 odst. 4"Zcela splacené základní jmění společnosti se z důvodu dosaženídalšího ekonomického rozvoje zvyšuje z 3,000.000,-- Kč (zetřími... lionů korun českých) o 60,000.000,--Kč (o šedesátmilionůkorun českých) na 63,000.000,--Kč (na šedesáttřimiliony korunčeských) ve smyslu § 205, (2) a § 203, (2), písm. d) - zákona č.513/1991 Sb. a sice novým peněžitým vkladem spočívajícím vevydání 6.000 (šestitisíc) kusů nových listinných kmenovýchveřejně neobchodovatelných akcií společnosti BOHEMIA CRYSTALEXTRADING a.s., znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000.-Kč(desettisíc korun čských) jedné každé akcie bez připuštěníupisování akcií nad částku navhovaného zvýšení základního jmění.Emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě(emisní ážio s neupisuje). Tyto akcie budou zaručovat akcionářistejný rozsah práv jako akcie dosavadní. Veškeré nové akciebudou splaceny penězi neprodleně - nepozději do 15 dnů poúčinnosti dohody o účasti na zvýšení základního jmění a zápisuúmyslu zvýšení do obchodního rejstříku, na účet společnostiBOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s.V rámci uvedeného zvýšení základního jmění bude všech 6.000(šettisíc) kusů nových kmenových, listinných, veřejněneobchodovatelných akcií společnosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADINGa.s., znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč(desettisíc korun českých) jedné každé akcie, přičemž emisníkurs akcií se rovná vždy jejich jmenovité hodnotě, upsánostávajícími akcionáři podle jejich dohody dle ustanovení § 205obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 1996 - 10. března 2000 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 12.7.1996:Na návrh představenstva se zvyšuje základní jmění společnosti oKč 1,000.000,--. Základní jmění bude zvýšeno vydáním 100 ksnových km... enových listinných akcií na majitele o jmenovitéhodnotě Kč 10.000,-- (slovy: Desettisíc korun českých), nověemitované akcie budou rozděleny mezi akcionáře podle jejichdohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku o jejich účasti nazvýšení základního jmění. Emisní kurs nově vydaných akcií sestanovuje tak, že nabyvatel za každou novou akcii uhradí mimojejí jmenovité hodnoty dále emisní ážio ve výši Kč 200.000,--. zobrazit více skrýt více
posunout dolů